Dagsarkiv: juni 20, 2009

Hur gammal är Sfinxen?

sphinx-southeast-2001 Sfinxen

Att de flesta egyptologer anser att Sfinxen är runt femtusen år gammal känner säkert alla till. Men hur många av oss känner till att den bevisligen är minst dubbelt så gammal? Inte många.

Men så är det. Amerikanska geologer, riktiga sådana (med doktorsexamen), har nämligen bevisat att ”hålan” där Sfinxen står visar klara och tydliga spår av vattenerosion. Och denna erosions inverkan på klippväggarna som omsluter statyn är klart urskiljbara för ögat. Mycket klart tom, för erosionen är synnerligen omfattande.

Problemet med denna ”teori” är att det inte har regnat i området, på det vis som krävs för att orsaka de omfattande skadorna på klippväggarna, på uppemot 10000 år!

Och detta är då som vi säkert inser ett problem för dagens egyptologer. För hur kan man acceptera dessa minst sagt sensationella fakta? Föga överraskande så tar man därför ingen större notis om saken, utan väljer istället att gräva ner huvudet i ökensanden samtidigt som man håller fast vid gamla och, som vi nu vet, felaktiga teorier.

Det gäller här att komma ihåg att egyptologer INTE är geologer, utan arkeologer och/eller historiker. De kan kan avgöra från vilken tidsepok en kruksskärva kommer samt tyda hieroglyfer, men de är inte kapabla att förstå hur berg och sten påverkas av elementen över tid.

Det finns många som hävdar att såväl Sfinxen samt Cheopspyramiden – inte bara är 10000 år gamla – utan mångdubbelt mycket äldre än så! Kanske 30-40000 år gamla!

Exakt hur det ligger till med den saken är det ingen som vet. Men min personliga uppfattning är att vi nu lugnt kan hävda att dessa båda monument byggdes långt innan vår historia började nedtecknas. De är mao minst 10000 år gamla. Faktum.

Läs även detta inlägg så förstår du än bättre hur gammal Sfinxen verkligen är.