Dagsarkiv: juli 8, 2009

Kommer kriget i Afghanistan någonsin att ta slut?

Den senaste veckan så har sju brittiska soldater dödats i drogkriget Afghanistan. Men från London får vi veta att fler soldater kommer att mista livet framöver och att dessa liv är nödvändiga offer (sacrifice) för allas vår säkerhet. För om vi (och med vi så menar jag även Sverige, då vi av någon oförklarlig anledning har bortåt 400 soldater i landet!) drar hem våra soldater så kommer talibaner och Al-CIAda att börja anfalla oss igen.

Visst låter det hemskt? Tänk om det är sant. Men det är det ju inte, för som tur är så handlar det som vanligt endast om skrämselpropaganda. Kriget kommer alltså att fortsätta som vanligt under överskådlig tid framöver. Men bara tills dess att vi här i väst har gjort Afghanistan säkert, för då kommer vi att överlämna kontrollen av landet till den inhemska befolkningen – så att de själva kan styra över sitt eget öde.

Och visst låter detta väldans fint: våra egna fina ungdomar offrar sina liv för ett drogkrig, och när detta drogkrig är vunnet så tänker man överlämna styrandet av landet till afghanerna. Men detta är en sanning med modifikation. För något man inte kommer att överlämna till befolkningen är kontrollen över drogerna samt kontrollen över centralbanken.

Våra ägare är nämligen giriga av sig och vill kontrollera samtliga centralbanker – och det är även vad man gör – dock med några få undantag. Och vilka dessa undantag är … är lätt att klura ut. För undantagen är de länder som väst svartmålar. Detta kallas propaganda. Och denna propaganda har vi alla gått på … på ett spektakulärt vis.

Vi behöver därför snarast möjligt få hem våra svenska soldater från området, innan fler av de våra skickas dit – något som är på gång. Våra fina ungdomar ska inte behöva dö där borta bara för att bilderbergarna och förrädarna Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt vill det.

Borde Piratpartiet bojkotta EU-parlamentet?

Ja nog borde man från pirathåll allvarligt överväga att bojkotta EU-parlamentet, speciellt som man ändå inte kan uppnå något där. Den lilla klick svenska politiker som vi har där nere kan ju inte ens samtliga tillsammans uppnå något av bestående värde för oss alla, speciellt som man inte ens arbetar gemensamt för Sverige, utan var och en för sig i de nya europeiska grupperingarna som där råder.

Och dessa grupperingar verkar, på bästa globalistvis, över gränserna. EU-parlamentet är mao inget annat än en synnerligen välgenomtänkt plan och ett diaboliskt sätt att försvaga medlemsländernas kontroll över det egna hemlandet. Av den anledningen så är svensk medverkan i EU-parlamentet av ondo, för den gynnar enbart den globalistiska agendan att försvaga Sverige.

Våra politikerpudlar gör därför klokt i att vakna upp till detta sorgliga faktum samt att inse följande: Sveriges intressen bevakas bäst från vår egen hemmaplan. För på vår egen hemmaplan är vi mångdubbelt mycket starkare än vi är i Strasbourg.  Alla som kan något om fotboll vet att det är så. Att spela på hemmaplan är nämligen en stor fördel. Samma sak gäller även när det handlar om politik.

På vår egen hemmaplan behöver vi nämligen inte förklara vårt agerande och kan heller aldrig ställas till svars för våra handlingar. Vårt hem, Sverige, är i sanning vår borg. Och detta borde vi samtliga inse fortare än kvickt.

Vi måste komma ihåg att vi svenskar bestämmer över vårt land och att vi inte behöver lyda någons order om någonting. Vi behöver nu inse att våra pudlars uppgift är att försvara det egna hemlandet istället för att som nu understödja de krafter som vill bringa det på fall. Våra pudlar borde därför samtliga tas hem, för det finns inget av värde de kan uträtta från Strasbourg.

Och det är här Piratpartiets deltagare där nere kan göra något av värde – genom att bli först att bojkotta farsen. För EU-parlamentet är enbart ett enda stort tidsslöseri. Och tid, gott folk, är idag en bristvara; för den svenska auktoriteten och det svenska självbestämmandet undermineras med pudlarnas hjälp mer och mer och mer och mer för varje dag som går.

Att medverka i denna underminering av det egna hemlandet är därför ett brott mot våra folkvaldas arbetsföreskrifter. EU har nämligen gått totalt överstyr nu när den internationella bankeliten som driver projektet framåt har för avsikt att destabilisera varje enskilt medborgarland för att därefter själva ta över kontrollen – något man ämnar göra helt, fullkomligt och slutgiltigt. Att Sverige idag ännu är ett fritt land är tyvärr till 91,5 procent inget annat än en illusion.