Dagsarkiv: juli 11, 2009

Underlåtelse att handla

Ett gammalt välbeprövat tricks som pudlarna i Stockholm använder sig av är ”underlåtelse att handla.” Man behärskar tekniken till perfektion, och av den anledningen märker få av oss hur vi blir dompterade. Problemet vi har är att vi överlag underskattar våra folkvalda. De är nämligen bra mycket smartare än vi inser, för hur har de annars klarat karriären under alla dessa år?

För att nå toppen inom politiken så behöver man som bekant vara bra på att ljuga, eller åtminstone kunna slingra sig ur svårigheterna som infinner sig vid det så förhatliga besvarandet av känsliga frågor. Och detta är pudlarna experter på. De är mao synnerligen slipade. Och detta gäller då även det maskineri som de ingår i (Mittenblockets olika avdelningar).

Detta mittenblock fungerar på följande vis: när ena sidan vill driva igenom en order från Bryssel, så underlåter andra sidan att handla. Att man högljutt protesterar och tom lovar att riva upp Brysselordern när/om man själva får makten är bara tomma ord. Vad som i verkligheten sker är enbart ett skådespel och ett exempel på ”underlåtelse att handla”. Och denna enkla lilla manöver går vi på gång efter gång efter gång.

Kanske förstår vi nu lite bättre varför Mittenblocket bekämpar alla oetablerade partier på det vis man gör, för med dem i Riksdagen så blir det bra mycket svårare att köra med ”underlåtelse att handla-metoden.” Visserligen så vet Mona, Calle och Fredrik att alla de nya riksdagspartierna så småningom kommer att ingå i Mittenblocket, naturens lag, men det kommer att ta tid innan assimileringen är klar, något som ogillas från ägarhåll – för som vi alla vet så är tid pengar.

Men pengar är inte huvudskälet till att man helst slipper pirater och Sverigedemokrater i Riksdagen, för pengar har ägarna gott om. Vad man dock inte har gott om är tid, och vi här i norr (Norden + Storbritannien) har nu slösat bort tillräckligt av den varan för ägarna av EU. Och dessa ägare börjar nu bli irriterade – på oss.

Man har nämligen inom den internationella storfinansen (precis som alla andra storkoncerner) en tidsplan, och denna tidsplan vill man hålla. Och då dessa nya partier kommer att orsaka förseningar, så motarbetar man dem nu med näbbar och klor och med nästan allt man har. Men man vill inte gå för hårt fram, eftersom ägarna själva till stor del bor här i våra trakter. Det är mao ett delikat problem, där Irak/Afghanistanmetoder inte kan användas, något som åtminstone är ett ljus i mörkret – för oss.

Toppbetyg på poliser: ett måste! *

Neddumningen av den svenska befolkningen är ett pågående projekt som är av största vikt för våra ägare, eftersom man inte vill att vi ska tänka för mycket, eftersom det ökar risken att vi tänker på dem, och det är något dessa skurkar inte gillar, eftersom de lever efter Wallenbergarnas gamla valspråk ”Att vara men inte synas”, eftersom det funkat så himla bra ända fram tills nu, och det är något de gillar, eftersom det får dem att må så väldans bra.

Av speciell vikt för oss är – som vi alla säkert förstår – att personer vid försvar och polis är någorlunda smarta. Och detta anser även ägarna, men man vill inte att våra poliser och militärer ska vara alltför smarta, eftersom det då ökar risken för att femöringen ska trilla ner.

Våra poliser på gatan, som idag överlag är rätt så smarta, behöver dock egentligen inte ha denna höga hjärnkapacitet, eftersom de nuförtiden endast skriver ut böter till fortkörare – ett jobb vem som helst kan göra. Och kanske kommer dessa polisjobb därför snart att ges till andra som är ”mer lämpade” därtill. Nya intagningsrutiner kommer därför antagligen att införas, där dumhet kommer att prioriteras framför förmågan att kunna tänka självständigt.

Vi måste inse att poliser egentligen är militärer utan tanks och kulsprutegevär, och som sådana så behöver man inte tänka så mycket som man gör; man behöver bara följa de fastslagna direktiv som finns, samt lyda order – och då helst lyda order utan att ställa frågor. Som vi då förstår så blir den här typen av polis en synnerligen obehaglig figur att ha att göra med, eftersom han mer påminner om en terminator än människa – en man inte kan resonera med, speciellt inte när han har sin nya fina svarta robocopuniform med hjälm och visir på sig.

I USA finns dessa lagens väktare redan i stort antal, och inte sällan anställer man blodtörstiga mördarmaskiner från Irak och Afghanistans oroshärdar till dessa tjänster. Personer som älskar att döda helt enkelt. Historierna om deras brutalitet är många, och flertalet filmer på You Tube visar oss dem i aktion. Vi bör därför se till att höga avgångsbetyg från våra gymnasieskolor även i framtiden blir ett krav för att få bära en svensk polisuniform, oberoende av vad arbetsuppgifterna kommer att bli.