Dagsarkiv: augusti 8, 2009

England: vår bästa vän – NOT!

Punch Rhodes Colossus Cecil Rhodes

”Svenska kungar har haft långt gångna planer på att utplåna Danmark helt. De planerna stoppades enbart tack vare Holland och England, som inte ville att ett enda land skulle dominera Öresund”

– Herman Lindqvist (från dagens GP).

Kanske förstår vi nu lite bättre vår situation och varför vi här i Norden aldrig har lyckats uppnå vår fulla potential. För med vänner som engelsmännen så behöver vi inga fiender. England och kumpaner är världens genom tiderna mest krigiska makt, och man krigar på än idag på precis det vis man alltid har gjort (Afghanistan, Irak) — hänsynslöst och slugt. Och man har redan en massa andra krig inplanerade. Läste t.ex. idag att vissa engelsmän nu allvarligt vill att man även ska gå in i Zimbabwe (tidigare Rhodesia (efter Cecil Rhodes))! Målet för alla dessa krig är det gamla vanliga … världsherravälde!

I bilden ser vi för övrigt Cecil Rhodes, en av engelsmännens store erövrare, mannen som hade för avsikt att göra hela Afrika till en engelsk koloni, något han mer eller mindre lyckades med och något som kontinenten är än idag (d.v.s. en koloni). Men länderna är ju fria (hör jag någon invända)? Lyssna nu, din neddummade fåntratt: bara för att ett land tror sig vara självständigt så betyder inte det att så verkligen är fallet: ty om du inte kontrollerar ditt eget bankväsen så är och förblir du ägd.

Det hela är enbart en illusion: för den som bestämmer är och förblir den som har pengarna, och den som har pengarna är de internationella storbanksägarna. Samtliga dessa afrikanska länders banker ägs således på ett eller annat vis av allas våra ägare, vilka lever och verkar här hemma hos oss. Man låter bara de neddummade inhemska befolkningarna i Afrika och annorstädes tro att man själva äger sina egna hemländer. Slugt och hänsynslöst … men sant likafullt.