Dagsarkiv: oktober 2, 2009

Inget måste förbjudas!

Att inget måste förbjudas känner kanske inte alla till. Men så är det. Anledningen till att så är fallet har att göra med att vi är människor och INTE djur – något våra älskade har glömt bort. Vi människor är de högst stående varelserna på denna planet, och vi är menade att vaka över Jorden och dess övriga invånare. Tyvärr för oss alla så finns det vissa av oss som har andra ideer och som vill oss illa, och det är dessa figurer som nu kontrollerar våra ledare från det fördolda. Och där gömmer de sig av rädsla för att bli avslöjade.

Vad dessa räddhågade inte riktigt har förstått är att långt mycket mer utvecklade människor än dem själva är, och alltid har varit, fullt på det klara med vad dessa, våra vilseledda och egostyrda ”småbröder”, pysslar med. Ondskan de vilseledda företräder kommer inte att få fortgå för evigt. Naturens vilja kommer att åtlydas. Tiden i solen för dem är snart över: ty sådan är lagen. Deras fruktansvärda brott mot oss alla kommer de att få sona. Och det är ett något som de ej kan undslippa.

Ett välkänt faktum är att banditer och mördare ofta brukar vara fulla av ånger, och inte sällan skaka av skräck, när de ligger för döden. Ty först då inser man vidden av det onda man varit inblandad i. Och det man ställt till här bland oss är bla att medvetet korrumpera, bestialisera samt degenerera den egna befolkningen.

Vår tid har sett de värsta förbrytelser i mänsklighetens historia, och jag tackar min lyckliga stjärna över att inte på något sätt vara förknippad med dem som orkestrerat dessa vedervärdiga handlingar. För om jag en dag tvingas ligga på min dödsbädd och invänta det som komma skall, när jag ingen nåd har att vänta, då jag själv aldrig ägnade dem jag dödade en tanke, är en tanke så fasansfull att den knappt går att uthärda. Detta öde väntar våra ägare. Och det är ett öde de ej kan undslippa, för en vacker dag så ligger de där …

Lissabonfördraget: EU:s nya konstitution

Här inunder kan vi kortfattat läsa vad Lissabonfördraget/konstitutionen innebär (inledningsvis). För att det sk fördraget inte är något annat än en konstituiton för EU och oss är glasklart. Men genom att kalla det hela för ett ”fördrag” så får man det att låta lite trevligare. Men vad det handlar är helt enkelt ”undanhållande av sanning” – dvs, det är ett annat sätt att ljuga på. Ett av pudlarnas favorittrix. På ett liknande vis så kan man tex byta ut ordet fascist mot globalist. Vad du än kallar våra ägare så är och förblir deras mål detsamma! EU är helt enkelt inget annat än en uppdaterad och något snällare version av Nazityskland. Vi tar oss inte till Nazityskland med stormsteg (på Hitlervis), utan lugnt och fint, steg för steg, en bit i taget. Och det hela går så långsamt så vi knappt ens märker av det.

Men vi vet alla om att denna process pågår, för vi känner av det varje gång någon av de nya förändringarna introduceras. Vi känner då, åtminstone de allra flesta av oss, en liten smula obehag; och denna lilla smula obehag kommer sig av att vi känner av att litet stycke av vår frihet då har tagits ifrån oss. Vi håller alltså på att förslavas. Av denna anledning har tom nya partier typ Piratpartiet uppstått, men tyvärr så kan inte ens längre dessa nya polistiska entiteter hjälpa oss, eftersom problemet går långt mycket djupare än så.

Det som är vårt problem är nämligen den internationella bankeliten som äger oss alla. Det är bankerna som bestämmer – inte politikerna. Och detta har inte många insett. Tyvärr. Politikerna är endast bankernas marionetter – de flesta utan att ens veta om det. Här har vi nu SvDs sammanfattning av fördraget/konstitutionen. Lägg även märke till att vi snart kommer att få en EU-president (som vår statsminister kommer vara underställd), och hans namn kommer, vad jag förstår, vara Tony Blair (en psykopat och massmördare som genom sina omfattande lögner lurade det egna hemlandet att delta i det olagliga och orättfärdiga kriget i Irak). Nu blir denna gangster troligen snart vår president. Visst låter det kul?

 

Europeiska rådet

• Får en permanent ord­förande, en ”president”.

• En ”utrikesminister” tillsätts. Beslut i utrikesfrågor kräver enhällighet.

EU-parlamentet

• Polisiära och straffrätts­liga frågor blir överstatliga.

• Parlamentet ska bestå av 750 ledamöter och talman. Sveriges ledamöter utökas från 18 till 20.

Ministerrådet

• Beslut kräver dubbel majoritet: 55 procent av länderna som representerar 65 procent av EU:s befolkning.

Nationella parlament

• Får ökat inflytande över lagstiftningen. En majoritet av dem kan skicka tillbaka kommissionens förslag.

Övrigt

• EU:s stadga för medborg­erliga rättigheter blir juridiskt bindande.

• En miljon EU-medborgare kan uppmana kommissionen att ta fram förslag i en fråga.

• Det blir möjligt för ett land att lämna EU.