Dagsarkiv: maj 28, 2010

Människomonstret Ahmad Akileh

Ja vad ska man säga egentligen om den parodi som vårt svenska rättsväsende nu och sedan lång tid tillbaka är? Ett år och tio månaders fängelse är allt som människomonstret Ahmad Akileh fick för att ha slagit ihjäl en nära åttio år gammal kvinna, Inger Wickman, på en parkeringsplats i Landskrona!

Denna ondskefulla figur, vägrar kalla honom människa, är alltså snart ute på fri fot igen … för att sedan fortsätta sitt liv som om ingenting har hänt. Med berått mod och total hänsynslöshet slog han en 78 år gammal dam i gatan … och lät henne sedan ligga där och dö!

För att ge folk lite prespektiv på saken så hade denne satan i människogestalt tveklöst åkt in på 20-30 år … om han slagit ihjäl Inger i ett mer civiliserat land än Sverige — som t.ex. Storbritannien.

Det finns nämligen vissa saker som man inte gör — oberoende av hur arg och hatisk man är — som att ge sig på barn, kvinnor och äldre.

Vanliga hederliga svenskar är funtade på detta vis och skulle aldrig komma på tanken att slå ner en gammal dam. Men denne Ahmad Akileh från Libanon, denna ohyra, detta monster, ansåg det vara helt normalt och rimligt att med knytnäven slå ihjäl en äldre och totalt försvarslös kvinna.

En sak är säker, hade det varit en äldre kvinna från hans eget hemland han stött på på parkeringsplatsen i Landskrona, så hade han aldrig ens lagt ett finger på henne. Vad det handlar om här är således ett solklart fall av hat-brott, men som vi alla vet så existerar endast denna typ av brottsrubricering  om svenskar är dem som hatar…

PK *

Allt som är politiskt korrekt är av ondo. Det politiskt inkorrekta att föredra, i alla lägen, för som vi själva hör på namnet ”politiskt korrekt” så handlar det INTE om vad som är bäst för medborgarna … utan om vad som är bäst för politikerna – våra älskade pudlar. För när deras makt över oss, pöbeln, ökar … så minskar såklart vår makt över dem. Matematikens lag.

Våra pudelövermästare är bra mycket smartare än folk överlag har insett. Båda sidors makt kan inte öka, en måste ge vika. Naturens lag. Av den anledningen så faller det sig naturligt att pudlar föredrar att verka för det egna välbefinnandet, istället för dem de är satta att företräda. Man praktiserar ”survival of the fittest”.

Allt som fråntar oss våra rättigheter är som vi vet mindre bra för oss. Vi lever nu i tider där detta måste ske – av globala skäl! Av den anlednigen måste alla enheter, stora som små, krossas. De stora enheterna: nationerna, folken och deras religioner och traditioner måste krossas. Inga undantag, utom möjligen ett. Och de små enheterna: familjen och den fria individen måste krossas.

Kollektivet måste hyllas. Den moderna versionen av kommunismen måste segra. Vi måste göra eftergifter för att detta vackra underbara kollektiv ska kunna byggas, för först då kan vi bli lyckliga, och först då kan vi känna oss riktigt trygga – säkra i statens ömma varma omvårdnad.

Ett av de medel man använder sig av för att nå detta mål är politisk korrekthet: ett gift som sprids av politikerna för att driva deras mästares vilja igenom. Den neddummade skarans (de åttiosju procentens) evangelium är pudlarnas villäror. Vi behöver komma ihåg att vi utan den politiskta korrekthetens falska evangelium lyckades rätt så bra. Vi tog oss från trälstadiet till något som sånär ledde oss mot ett liv som någorlunda fria människoslavar.

Nu håller vi på att självmant försätta oss i slaveri på nytt genom att ge bort vår yttrandefrihet, istället för att försvara den. Den politiska korrektheten är ett virus avsett att döda Yttrandefriheten! Politisk korrekthet är mao av ondo. Och som vi alla inser så är de som företräder onda ting, ondskans företrädare. Våra puldar är mao, om mitt resonemang är korrekt, onda.

Vi behöver då vidare tyda ordet ond. Som vi inser finns det olika grader av ondska. Våra pudlar är överlag onda på det vis att de är inkompetenta. De inser inte vad de är delaktiga i. De är inte medvetna om vad det är man understödjer. De är likt de åttiosju alltför godtrogna. Skulle tippa att åttiosju procent av dem tillhör de åttiosju. Vi inser då vårt dilemma? Men de inse inte vidden av spelet de nu är inblandade i, och de är ofömögna att avgöra hur djupt korruptionen går.

De kan inte förstå att ett spel som vida övergår allt som är rimligt verkligen pågår rakt framför näsan på dem alla. Det är för otroligt. Lögnen är alltför stor för att vara sann. De är inte medvetna om att bästa gömstället är att dölja något helt öppet, fullt synligt för alla och envar. Titta i stillhet på orden de använder, för i orden avslöjar de själva vad som pågår. Det hela är ett slags sjukt skämt, men de enda som förstår skämtet är de tretton. Men vi skrattar inte. Vi kommer inte att skratta förrän det är dags.