Dagsarkiv: juni 11, 2010

Den kristen-judiska konjunktionen

Som vi kan se i bilden ovan så har det kristen-judiska sammarbetet resulterat i spektakulära framsteg för mänskligheten — åtminstone om man tar de vetenskapliga nobelprisen som måttstock. Och som vi vidare kan se så har de protestantiska kristna vetenskapsmännen fått nära sex gånger fler pris än de katolska. Exakt varför så är fallet kan diskuteras, men nog är det häpnadsväckande, speciellt som katolikerna är tre gånger så många som protestanterna! Än mer häpnadsväckande är att judarna belönats med nära vart fjärde pris (eller vart femte, beroende på hur man räknar), något som f.ö. beror på judisk nepotism. I vilket fall som helst så har den kristen-judiska konjunktionen på ett spektakulärt vis satt sin prägel på den teknologiska och vetenskapliga utvecklingen. Som vi då vidare kan förstå så är vi här i väst nu alltför smarta för vårt eget bästa, för vi har nu börjat inse att vi inte arbetar för vårt eget bästa längre, utan för internationella bankgangsters. Vi förstår då lite bättre varför man vill hålla oss neddummade, införa en polistat och ta ifrån oss våra rättigheter samt vår frihet och yttrandefrihet? Vi är för smarta helt enkelt och behöver skrämmas till tystnad.