Dagsarkiv: juni 13, 2010

Borde jag rösta på Sverigedemokraterna?

Om man (som jag) inte vill rösta på något av de etablerade partierna inom Mittenblocket men ändå vill lägga sin röst så finns det väl egentligen bara ett alternativ – rösta blankt!

Eller är det att kasta bort sin röst? För en blankröst är ju de facto en röst på Mittenblocket, detta falska genomkorrumperade ondskefulla krigshetsande EU-redskap, ett redskap som i allt väsentligt lyder EU:s samtliga direktiv.

Kanske är det bäst, om man nu ändå vill använda sin rätt att demokratiskt vara med och påverka, att rösta på ett utomstående parti?

Det finns två att välja mellan: Piratpartiet och Sverigedemokraterna. Båda hatade av etablissemangets EU-horor.

Men då piraterna inte verkar vilja Sveriges bästa, utan tycks älska EU-diktaturen lika mycket som invalda partier så återstår endast Sverigedemokraterna.

Men inte ens SD verkar vara ett reellt alternativ. Hatet från Mittenblocket är alltför stort, och denna odemokratiska konstellation kommer göra allt för att vidare underminera den svenska demokratin om SD tar sig in i Riksdagen.

Alla insatta i läget vet förstås att utomsvenska krafter ligger bakom svartmålningen och motståndet mot alla patriotiska strömningar. Via media, som EU-ägarna kontrollerar, så hjärntvättas väst medborgare till att hata sig själva och sina egna hemländer. Vi lär oss att bli självhatare redan från tidig ålder.

En röst på SD är troligen lika bortkastad som att rösta blankt, på Piratpartiet eller Mittenblocket. Men kanske kan det vara värt att lägga sin lilla och totalt obetydliga röst där ändå. Som en protest mot polisstaten som etablissemanget tänker införa i Sverige.

Men inte ens SD kan i slutändan förändra läget, för så länge som utomsvenska storbanksägare kontrollerar väst hemländer så förblir vi alla slavar. Dessa storbanker har försatt samtliga världens länder i skuld, vilket då innebär att samtliga världens invånare nu är skuldsatta.

Är det ingen som funderar över denna absurditet: att världens alla länder är skuldsatta!

Hur är det möjligt? Och vem står länderna i skuld till?

Svar: banker som är i privata händer!

Vi ägs således nu alla av för oss okända privatpersoner!

Vad vi behöver är ett parti som ämnar ta strid mot dessa bankgangsters. Ett parti som exponerar dem med namn och allt. Det hade varit partiet för mig.

För vem bryr sig om copyrightproblematik när storbanksägarna har för avsikt att ta ifrån oss allt vi äger – allt vi gemensamt äger som svenskar och alla våra privata tillgångar, inklusive vår frihet och våra rättigheter.