Månadsarkiv: juli 2010

Antisemitism är en bluff!

Nu när valet står inför dörren så har Mittenblocket (de etablerade partierna i Riksdagen) än mer börjat attackera motståndarna som vill ta sig in i Riksdagen och rubba harmonin/enheten.

Piratpartiet utgör såklart inte längre något hot, men Sverigedemokraterna börjar alltmer se farliga ut. Detta måste då självfallet åtgärdas, något man gör genom att svartmåla partiet och skrämma bort väljare.

Tydligen hade någon (en f.d. partimedlem) häromdagen hävdat att man inom SD var antisemiter … vad det nu betyder? Jag har då aldrig träffat på någon svensk som ogillat judar (faktiskt sant). Mittenblocket är för övrigt antisvenskt (hyllar internationalismen och hatar sitt eget hemland), utan att någon (inom etablissemanget) störs av det?

På tal om antisemitism så är det inget annat än en bluff, och med det menar jag ett blufford — d.v.s. ett ord utan substans, för som jag precis hävdat så finns det få om ens några svenskar som ogillar judar.

Muslimer å andra sidan finns det många som ogillar, mest beroende på den alltför stora muslimska invandringen till lilla Sverige. En invandring som dessutom som är totalt kaosartad och inte leder till integrering och assimilation, utan enbart till än mer kaos.

Men antisemitism? Nej, nej och återigen nej.

Inga judar är förresten hotade i Sverige.

Judarna har det bra. Förträffligt bra. Så att köra med detta pk-kort (ett av många, alltför många faktiskt) som antisemitism är enbart patetiskt.

Jesus: solsymbol

Här har vi en annan fin bild där vi klart kan se korset som den solsymbol det i verklighten är. Jesus är vår solgud för fiskarnas tidsålder. De tolv apostlarna är de tolv stjärntecknen, osv, osv. Det handlar alltså om astrologi. Detta betyder dock inte att Jesus och hans apostlar aldrig existerat har. Tvärtom. Men han och lärjungarna har blivit ihopkopplade med världens mest urgamla religion, en religion och kult som aldrig kommer att försvinna: Solkulten.

Incest är totalt åt helvete fel!

När jag loggade in på min blogg idag så råkade jag se rubriken på en av de många skitbloggar som för närvarande förpester nätet — skriven av en de många antimänniskor som aktivt arbetar för att krossa allt som är moraliskt rätt och riktigt.

Så låt mig först göra följande lilla detalj fullkomligt klar : Incest är totalt vedervärdigt och alla som förespråkar att denna styggelse ska avkriminaliseras är avskum!

Jag tar detta t.o.m. vidare : Bara själva tanken på att ha sex med en familjemedlem är oförlåtlig!

Som vanligt så handlar det om att humanister med snedvriden uppfattning om moral pk-propagerar för avperversering av allehanda sjuka sexlekar.

Incest handlar nämligen enbart om en sak : att vilja ha sex med en familjemedlem — med sin mamma, pappa, mormor, lillasyster o.s.v.. Det handlar således inte om kärlek, utan enbart om äcklig sjuk och pervers snuskig lust.

De personer som nu öppet börjat hylla incest utger sig t.o.m. ofta för att vara kristna, men då självfallet endast kristna på det vis som själva faller dem i smaken när det gäller homosexualitet, incest och t.o.m. barn och djursex. Att Bibeln och Jesus Kristus och Dalai Lama och samtliga stora religioner med bestämdhet tar avstånd från dessa styggelser skiter man högaktningsfullt i!

Dessa anti-personer tjänar istället endast våra ägare, den internationella bankeliten, och ultramaterialismen i dessas strävan att underminera Kristendomen, dess moral och filosofi.

Det hela ingår i det stora världsomspännande dehumaniseringsprojektet som nu pågår. Slutmålet är att bestialisera oss alla och sedan börja behandla oss som den boskap vi då är.

Kryptos/ockult

Ordet ”kryptos” (dold, undangömd, hemlig) är den gammalgrekiska (klassisk grekiska) motsvarigheten till latinets ”ockult” – ett ord som ofta används om svart magi och satanism.

Kanske förstår vi nu lite bättre våra kryptokratiska ägares disposition?

De lever INTE enligt Bibelns 10 Guds Bud – trots att de utger sig för att vara judar (Rothschild) eller kristna (Rockefeller).

De är således ockultister och satanister, och kryptokratin de företräder är av synnerligen ondskefull natur.

Kanske förstår vi nu lite bättre varför deras underhuggare, våra pudlar, är så odygdiga? Och kanske inser vi nu varför våra pudlar vägrar att svara på raka enkla frågor?

Det ligger helt enkelt inte i deras natur att berätta sanningen, speciellt inte som vi då omedelbart insett att de fört oss alla bakom ljuset. De uppskattar vidare inte heller att folk från pöbeln ställer dem mot väggen och kräver svar och åtlydnad.

De tror att de är våra herrar, när det i själva verket är tvärtom: pudlarna är våra tjänare, så är det åtminstone tänkt.

Våra inom kryptokratin anställda pudlar har sålt ut Sverige till utomsvenska krafter enbart för sin egen vinnings skull. De är oligarker, av mindre format, tjänande den styrande kryptokratin – ofta utan sin egen vetskap: ty de verkliga ledarna är dolda även för dem.

Kryptokrati

Kryptokrati är ett litet känt ord, något som kanske är passande i sammanhanget då det är ett litet känt faktum att vi allesamman idag i Sverige och övriga världen lever under denna typ av styrelseskick.

Den typ av kryptokrati vi lever under är vidare av negativ/ondskefull art. Teoretiskt sett kan nämligen en kryptokrati även vara av godhjärtad natur.

På den engelska Wikipediasidan om Kryptokrati (finns ingen svensk) kan vi läsa att det grekiska ordet ”kryptos” betyder ”hidden” — dvs dold, okänd eller undangömd.

Vi lever alltså i ett samhälle där politikerna INTE är dem som bestämmer och där de verkliga ledarna är dolda undangömda och okända!

Så vilka kan dessa verkliga ledare vara?

Det finns bara ett möjligt svar : den internationella bankeliten!

Dessa bankägare är våra ledare, ty de är våra ägare — eller rättare sagt, de tror sig vara våra ägare, men i verkligheten ägs vi av vår Skapare och inte av världsliga bankgangsters.

Ägarna är således tjuvar mördare och bedragare.

Viktigt att inse är följande : Ägarna fruktar oss — eller rättare sagt, de fruktar dem av som är dygdiga.

Frågan vi då bör ställa oss är följande : Varför fruktar ägarna, den internationella bankeliten, oss?

Svar: Vi människor är gudomliga varelser, av ofattbar styrka och skönhet, något de flesta av oss dock inte har insett.

Detta är den största hemligheten av dem alla och huvudorsaken till att man på alla vis håller oss nedtryckta, uppskrämda och neddummade : Man vill inte av vi ska inse vilka vi verkligen är.

Vi förstår då lite bättre kryptokratins funktion, för om vi visste vad våra ägare håller på med och hur stor ondska de besitter — samtidigt som vi inser vilka vi själva är — så hade ägarna upphört att existera fortare än kvickt.

Upplysta monarkier, det högsta styrelseskicket, hade då upprättats i samtliga världens länder, och för en tid hade människan på Jorden upplevt något som bäst kan beskrivas som … lycka…

De kristna är Guds folk

När den judiske Messias, Jesus Kristus, kom till världen så uppfylldes Bibelns profetior för det judiska folket. De rättfärdiga bland dem erkände Jesus som Messias och kallades därefter för kristna.

Men de var alltjämt judar, något som är viktigt att komma ihåg, men kristna judar.

Kristendomen är judendomens slutfas, något som vår egen Åke Bonnier öppet erkänner varje söndag som kristen jude. Han erkänner att Jesus är judarnas Messias och att judendomen ensam inte räcker till, och han om någon borde ju veta.

I och med Jesus så övergick de kristna till att bli Guds folk, för det var dem som valde att leva efter den judiska Bibeln och det Nya Testamentet. Kristna erkänner dock att alla människor är Guds folk, eftersom vi alla är hans barn.

Jesus var och är Messias som Abraham och Moses och profeterna och israeliterna väntade på i över 1000 år.

För de övriga (de judar som vände Jesus ryggen) återstod därefter en religion som nu var bankrutt: att fortsätta invänta Messias var och är lönlöst, då Messias redan har kommit. Vad som därefter skedde var att den judiska religionen fann nya vägar att hålla igång sin verksamhet på, som via Talmud och Kabbala.

Hela världen har sedan över 1000 år tillbaka vetat om att Jesus var judarnas Messias. Alla vet om det. Ingen person har varit mer inflytelserik på vår värld än Jesus.

T.o.m. Dalai Lama har deklarerat att Jesus påverkat hela världen på ett underbart vis, och han om någon borde veta, genomgod som han är.

Pride: en hyllning av omoraliskt leverne

Att man öppet nu på många platser i världen hyllar omoraliskt leverne i s.k. pridefestivaler är ett tidens tecken.

Jag skulle uppskatta att lite drygt 90 procent av alla svenskar inte finner dessa festivaler passande, en skara jag själv tillhör, och vad gäller invandrarnas syn på saken så är säkert siffran närmare 100 procent.

Problemet med dessa festivaler är att man nu offentligt i bästa stalinistiska anda måste vara med och applådera när människor som hyllar omoraliskt leverne tågar förbi.

Att opponera sig mot regimen kan nämligen sluta illa, för sådan är kommunismen : Vi är alla lika mycket värda och fan ta dig om du inte håller med om det!

Att Yttrandefriheten mer eller mindre är satt ur spel bevisas av detta räddhågsna förhållningssätt av den stora grå och normala (får man säga så?) massan.

Vi något äldre (som hade ämnet kristendom i skolan) har en något annan uppfattning om vad moral egentligen innebär, och kanske förstår folk nu lite bättre att PK-verktygets huvudsakliga uppgift är att attackera kristendomen och dess syn på homosexualitet?

Våra ägare hatar nämligen allt som kyrkan står för och vill av den anledningen bringa den och oss alla på fall, och tillvägagångsättet framför alla andra är ge oss en omoralisk och materialistisk livsyn så att vi kan leva ut alla våra sexuella lustar.

Och Gud och din gudomliga själ … har man kastat i soptunan, så att du inte ska få för dig att du är något annat än en liten obetydlig skit.

Min gamla mellanstadiefröken förklarade vid flera tillfällen att man inte ens skulle kyssa någon hur som helst, utan detta var något reserverat för den man tänkte gifta sig med. Vi skrattade åt hennes gammalmodighet då, men redan för många år sedan så insåg jag med sorg i hjärtat att min kära fröken hade rätt.

Hon och andra av hennes ädla sort är nu såklart i det närmaste borta från våra PK-skolor, och de få ädla av nyare årgångar som alltjämt där verkar är skrämda till tystnad — åtminstone i alla frågor som rör de eviga moraliska sanningarna. Ty ädla vill man icke längre att våra ungdomar skola bliva…

Snart är alla män homosexuella?

Det kanske värsta som hänt vårt ”civiliserade” samhälle de senaste åren är introduceringen av homosex/sodomi i relationer mellan man och kvinna.

Fram till början av nittiotalet var detta avskyvärda tilltag mer eller mindre okänt. Själv hörde jag om det först någon gång i mitten av just nämnda årtionde.

Vanligt folk tänkte inte ens i dessa banor framtills helt nyligen. Bara själva tanken på att utnyttja sin kvinna på detta avskyvärda vis existerade inte hos män.

Att använda sin kvinna i denna typ av sexakt är att praktisera homosexualitet.

Alla män som har analsex med sina kvinnor är således praktiserande homosexuella, tyvärr utan att själva inse att så är fallet.

Men en sak är säker: varje man vet med sig INNAN han för första gången utför denna skymf av kvinnan han älskar (och som kanske tom är mor till hans barn), eller rättare sagt säger sig älska, att det han gör är fel och odygdigt.

Han bör nu inse att han genom sin vedervärdiga handling mot sin egen kvinna öppet levt ut sin homosexualitet och skymfat henne och hela sin familj.

Han har skändat sin egen kvinna och allt gott som kvinnan (alla kvinnor) står för.

Alla män behöver inse att inga normala kvinnor vill bli utnyttjade i sodomi! INGA! Att en kvinna går med på att bli utnyttjad på detta avskyvärda vis beror på att hon pressas därtill av mannen och att hon är rädd för att bli lämnad.

Kvinnor tycker överlag att det är äckligt och förnedrande att bli utnyttjade på detta perversa vis. En man som har analsex med sina kvinna förnedrar alltså henne, för sodomi har inget med kärlek att göra, utan handlar enbart om värsta sortens lust.

Att ha analsex med sin kvinna är för övrigt ett bevis på att mannen INTE älskar henne!

Att ha analsex med sin kvinna är en form av våldtäkt.

Det är vidare moraliskt sett totalt förkastligt att förnedra sin kvinna på detta vis, och jag uppmanar alla kvinnor som läser det här att vägra bli utnyttjade i sodomi.

Om en man kräver att få ha denna typ av sex med sin kvinna så gör hon klokt i att omedelbart lämna honom.

Avslutningsvis: Våra ägare ligger bakom introduceringen av homosex/sodomi i heterosexuella förhållanden. Man har via media, som man kontrollerar, fått män att lusta efter sina kvinnor på detta avskyvärda vis av en anledning: att göra oss mer lika djuren.

För ju mer lika djuren vi blir, desto mer kan man behandla oss som djur.

Våra ägare ser nämligen på oss som boskap, och genom att nu försöka göra alla män till homosexuella så kan man lättare göra sig av med oss, något som beror på att man noga följer Bibelns föreskrifter när det gäller homosexualitet: för som vi alla vet så vill Moses gud att alla som praktiserar homosexualitet ska utrotas.

Internationalism och kommunism

Internationalism och kommunism är två begrepp som intimt hör samman. Som vi alla minns så finns det en välkänd gammal kommunistisk slagdänga som heter Internationalen.

Men vi vet även att ordet internationalism inte används särskilt mycket nuförtiden. Man föredrar i stället ordet globalism, troligen pga att det är kortare och mer klitschigt och mindre sammankopplat med politik – och speciellt då med socialism och kommunism?

Ordet global i dess olika former används dessutom alltid i alla sammanhang som rör miljön. Ordet har därför en mer positiv klang. Det handlar helt enkelt om psykologi på hög nivå, speciellt anpassad för alla oss neddummade fåntrattar.

Men, och detta är poängen, bara för att orden är olika så betyder det inte att agendan är annorlunda: Globalism/internationalism snart ”oss alla lycka bär” som glada slavar i det framtida internationella kommunistiska supersamhälle som nu står framför dörren. Så är det.

Några ”intressanta” talmudverser

Här följer några minst sagt ”intressanta” talmudverser, där vi får veta vad våra kära vänner bland de talmudiska judarna verkligen anser om Jesus, de kristna och Kristendomen. Ingen angenäm läsning:

Sanhedrin 43a:”Jesus var skyldig till trolldom och avfall; han förtjänade att avrättas.”

Jebamot 49b: ”Jesus var en oäkting född genom äktenskapsbrott.”

Sanhedrin 106a & b: ”Maria var en sköka; Jesus var en ond man.”

Schabbat 104b: ”Jesus var en magiker och en dåre. Maria var en äktenskapsbryterska. Jesu lärjungar förtjänade att bli dödade.”

Sanhedrin 99a:”När messias kommer, skall han förgöra de kristna.”

Schabbat 116a: ”Evangelierna är falska som blankt papper och syndiga som blankt papper.”

Sanhedrin 90a, 100b: ”De som läser evangelierna är dömda till helvetet.”

Aboda Sara 27b:”Det är förbjudet att bli helad av en kristen.”

Gittin 56b: ”Jesus sändes till helvetet, där han straffas i kokande avföring för att han hånade våra rabbis.”

Aboda Sara 16b, 17a: ”Judar bör hålla sig borta från kristna. Kristna är sammansvurna med helvetet, och kristendomen är värre än incest.”

Aboda Sara 17a: ”Att bli en kristen är detsamma som att gå till skökor.”

Dessa minst sagt ”intressanta” textrader kan vi alltså läsa i det judiska talmud, skrifter som studeras flitigt av judar än idag världen över. Frågan är vad som hänt om kristna hade haft liknande texter om judar och judendomen?

Jesus är Messias

Det finns endast en jude som kan bevisa att han är en israelit och att han är släkt med Abraham : Jesus Kristus.

Endast hans släkttavla finns bevarad (Matteus kap 1).

Alla andra släkttavlor förstördes när romarna förstörde templet år 70.

Ingen ny judisk messias kan därför komma, eftersom han inte — till skillnad mot Jesus Kristus Messias — kan bevisa sitt släktskap till Abraham.

Attacken på Kristendomen

Att vår kära gamla kyrka nu och sedan en lång tid tillbaka är under attack vet vi alla alltför väl. Och en av huvudanledningarna till den stora islamska invandringen till väst är att underminera Kristendomen.

Att skilja kyrka från stat var det stora målet och när det var uppnått så var Sverige i praktiken ett religiöst laglöst land där minoriteterna dikterade lagen – allt enligt PK-evangeliet.

Att PK är en kommunistisk teknik belyser än mer vart krossandet av Kristendomen kommer leda oss: till ett samhälle där vi dyrkar våld, sex (i alla des avarter) och ett liv i ensamhet och misär långt borta från familjelivets trygghet och de kristna idealen och moraliska sanningarna.

Våra ägare hatar Kristendomen över allt annat och vill av den anledningen utplåna denna vishetslära från världen.

Om man lyckas så kommer vi överlag vara vilsna och övergivna i en mörk polisstat som bäst kan beskrivas som en uppdaterad version av Sovjetunionen – ett samhälle där sekulariseringen och isoleringen och övervakningen nått sin fullbordan.

Vi river nu våra övergivna kyrkor, istället för att bevara dem som de undersköna konstverk de är. Speciellt landsortskyrkorna är illa ute, och många av dessa står nu under mer eller mindre konstant hot om rivning.

Att man inte bara låter dem stå och förfalla visar på graden av förakt våra PK-kontrollerade pudlar nu överlag har för Kristendomen. Och som vi säkert förstår så finner icke-kristna pudlar enbart glädje i att riva det som man hatar.

Man underminerar även kyrkan innifrån. Genom att ta avstånd från Jesu egna ord med PK-verktyget så kan man göra nya och felaktiga tolkningar av urgamla moraliska sanningar, och man hyllar nu omoralisk leverne som homosexualitet istället för att fördöma det. Så har det blivit pga att odygdiga politiker på ägarnas order kontrollerar Svenska Kyrkan – allt för att krossa den och oss och leda oss alla in i moraliskt och själsligt förfall.

Politiskt korrekt

Politiskt korrekt eller moraliskt korrekt är den stora frågan?

Men som vi alla omedelbart inser så är det moraliskt korrekt som är att föredra?

Hur många av oss är det för övrigt som känner till att PK är en gammal kommunistisk term? Att använda politik och deras företrädare politikerna som måttstock och rättesnöre i frågor om moral är inte något annat än en hutlöshet av värsta grad?

Att låta politiker, dessa lögnaktiga professionella vilseledare, få avgöra vad som är moraliskt rätt eller fel är förenat med livsfara för oss och nästkommande generationer. De politiskt korrekta idéerna har ingen substans, utan tjänar endast till att underminera våra urgamla moraliska sanningar.

PK understödjer minoriteter istället för majoriteten: det handlar därvidlag om raka motsatsten till demokrati. De små minorteternas vilja och moraliska felvärderingar påtvingas nu oss alla.

Istället för tusenåriga kristna värderingar av ädlaste valör luras vi nu att hylla avarterna som vi vet leder till moraliskt förfall. Det hela är en attack på kristendomen och allt det goda som den står för: familjen, äktenskapet och rent allmänt ett liv i det godas och dygdernas tjänst.

Våra ägare ligger bakom denna attack, då de hatar allt som är rent och sant. Av den anledningen propagerar man via media, som man kontrollerar, för ett liv helt tillägnat sex i alla dess former och alla dess avarter – från så tidig ålder som möjligt.

Och med politisk korrekthet har man nu det redskap som behövs.

Google Video och You Tube: tillhör ägarna

För ett par år sedan när man klickade in på Google Video så kunde man se vilka videos som var mest populära, och på samma vis var det för övrigt på You Tube.

Och inte nog med det, Google Video hade även topp 100 listor över de mest sedda filmerna av längre format, och man kunde dessutom välja att se dessa topplistor för samtliga enskilda länder. Mycket intressant läsning – minst sagt.

Det intressanta var att stadigt på topp 10 i världen så befann sig åtminstone 3-4 stycken långfilmer av sk konspirationsteoretisk art: filmer av tex Alex Jones, David Icke och Michael Tsarion och andra filmer som på ett eller annat vis tog upp 9/11 och där avslöjade att detta värsta av alla brott var ett inside-job utfört av våra egna ägare, den internationella bankeliten som äger oss alla.

Dessa filmer kunde alltså ses helt gratis av vem som helst på webben, något som bevisligen skedde då filmerna månad efter månad låg på topp tio och ibland rentav toppade hela listan!

Dessa filmer och nya av än bättre kvalitet finns alltjämt tillgängliga gratis på nätet, men av förklarliga skäl är dessa topplistor nu borta.

Google Video och You Tube är som vi då inser kontrollerat av våra ägare, och genom att ta bort dessa topplistor har man nu försvårat för nya sanningssökare att avslöja Den Stora Konspirationen.

Ett mycket enkelt, men ack så effektivt sätt att hålla sanningen borta från oss tyvärr så överlag neddummade människor!

Burkan måste bort!

Att man nu förbjudit den fruktansvärda burkan på allmänna platser i Frankrike är något vi alla idag fröjdas över. Själv har jag aldrig träffat en enda svensk som inte känt obehag över att konfronteras med ett av dessa kringvandrande svarta tält.

Att endast ett par kalla ögon har kunnat skönjas från insidan av dessa tält, där man vidare inte ens med säkerhet kunnat avgöra om den vandrande camparen varit en man eller kvinna, gör ju inte saken bättre.

Kvinnas frihet är allvarligt hotad av detta för dem förnedrande tygfängelse, och det är nu upp till kvinnorna själva att sätta hårt mot hårt för att en gång för alla förbjuda dessa tortyrredskap.

Kvinnor är inte boskap ägda av sina män. De är inte ämnade att hållas instängda även utomhus.

Det är inte i kvinnan som ska hållas borta från männens åsyn för att på så vis hindra dem att lusta efter henne, utan tvärtom: männen har till uppgift att tygla sina egna syndiga tankar och djuriska begär och drifter.

Det är på männen ansvaret vilar, inte på kvinnan. Man bör därför inte nöja sig med att enbart förbjuda burkan på offentliga platser, utan åtala samtliga män som tvingar sina kvinnor att bära den även privat.

Burkan måste i vilket fall som helst nu förbjudas även här hos oss, innan den svenska kvinnan förvandlas till boskap.

Vi måste även stoppa den internationella bankeliten innan den hittar på mer djävulskap för oss, för som alla vet så är det dessa globalister och gangsters som ligger bakom islamifieringen och avkristnandet av väst – allt i syfte att bryta ner alla nationella strömningar som kan hota deras vidare planer om världsherravälde.

Faran med nationalism

Att nationalism är den farligaste ismen vet vi alla om. Men vet vi varför och för vem?

Svaret är att nationalismen är ett dödligt gift för den internationella bankeliten som äger oss alla, och anledningen därtill är att ett enat folk som sköter sig självt även sköter sin egen ekonomi!

Ett land som självt sköter sin ekonomi kontrollerar även sina egna banker: Man försätter sig således INTE i skuld till utländska bankgangsters på det vis vi svenskar och världens övriga folk nu och sedan lång tid tillbaka har gjort.

Detta är anledningen till att nationalism svartmålas på det vis som nu sker!

Den internationella bankeliten kan inte acceptera att enskilda länder sköter sin egen ekonomi, för om så skedde så hade varje enskilt land mycket snabbt ökat sin välfärd.

Saken är nämligen den här att så fort som alla skulder betalats av så hade man kunnat börja investera pengar i det egna samhället och öka välfärden samt spara för framtida generationer.

Detta är anledningen till att så gott som alla världens länder står i skuld till utländska storbanker, vilka samtliga är i händerna på den internationella bankeliten.

Sven Otto Littorin: vem är det?

Jag måste erkänna att Sven Otto Littorin är någon jag inte känner till ens någonting om. Är han en politiker? Har ingen aning om vilket parti han företräder.

Saken är nämligen den här: Littorin är en ointressant liten figur utan större betydelse — en av många s.k. decoys.

Dessa decoys har som uppgift att vända bort uppmärksamheten från den internationella bankgangsterverksamheten här i Sverige och övriga världen, samt att slösa bort vår tid!

Att Littorin likt de flesta andra politikerpudlar är en omoralisk fähund av klass någorlunda hög är bara vad vi alla sedan gammalt vet. Så gott som samtliga pudlar är fähundar … eller värre! Faktum.

Dessa pudlar har för övrigt ingen makt ändå, eftersom de inget äger. De enda som innehar makt är de som något äger. Ju mer du äger, desto större makt har du! Urgammal lag!

Tydligen har denne Littorin nu varit ute och handlat sex. Är någon förvånad över att våra politikerpudlar pysslar med sådant? Vi har ju alla från dagis fått lära oss att sex är bra och naturligt i alla dess former och på alla sätt och vis. Littorin utagerar m.a.o. bara det han blivit programmerad i vårt svenska barnhjärntvättningsprogram.

Han är en perfekt modell av den nya tidens omoraliska och sexfixerade man. Han är att likna vid en manchurisk kandidat som blivit programmerad att utnyttja sina systrar i nöd och använda dem som sexleksaker.

Vi bör även inse att prostitution är en form av våldtäkt, och alla som använder sig av porrindustrin är våldtäktsmän. Ingen normalt funtad kvinna vill sälja sin kropp till främmande män. Alla som utnyttjar en sådan kvinna är m.a.o. skyldiga till våldtäkt.

Vad man borde göra om man träffar på en sådan syster i nöd är att hjälpa henne — inte leva ut sina egna sjuka fantasier med hennes kropp.

Sven Otto Littorin är en omoralisk fähund, och om man kan bevisa att han betalat en kvinna för att få använda hennes kropp som en sexleksak så måste han åtalas för våldtäkt för att därefter kastas i fängelse!

Tysklands nationalsång

I kartan ovan kan vi se varför man nuförtiden endast sjunger tredje versen av den tyska nationalsången: i den första omnämns nämligen tre gränsfloder samt Lilla Bält vilka idag, så gott som uteslutande, allt annat än gränsar till Tyskland. Floderna är Maas i väster, Etsch i söder och Memel i öster. Den tredje versen är dock oerhört fin den med. Frågan är dock hur länge vi själva får behålla vår nationalsång, i originalskick, för det finns säkert oerhört mycket i den som stör pk-lobbyn?

Korset: en urgammal solsymbol

 Järnkorset: solsymbol

Här ser vi en annan fin bild av korset som solsymbol. Denna gång är det det nazistiska järnkorset som dels med själva korset och sedan med swastikan (som f.ö. oxå är en solsymbol) hyllar Solen.

Det handlar alltså om urgamla solsymboler, vilka återanvänds gång på gång, årtusende efter årtusende. Korset är alltså ingen kristen symbol ursprungligen, lika lite som hexagrammet är en judisk dito.

Kristendomen är i grund en solkult med Jesus som dess solgud, dess Helios. Det finns endast ett fåtal ursymboler och dessa används då av naturliga skäl av samtliga av oss inblandade i livets stora äventyr om och om och om igen.

Så vi dyrkar alla Solen, vare sig vi vill eller inte; och det är ju inget fel i det, för Solen är livsgivaren till oss alla och hela vårt solsystem och då i sannning värd att dyrka.

Korset: en solsymbol

 solsymbol

Som vi kan se i bilden så är korset INTE en kristen symbol, utan en urgammal solsymbol! Att det kristna korset ser ut som det gör beror på att den nedre delen är fundamentet som håller upp solsymbolen i toppen, dvs det egentliga korset.

Ägarna kontrollerar media

Att världens media är under mer eller mindre total kontroll av våra ägare känner alla som inte är neddummade fåntrattar till, och alla som surfat runt på nätet och utforskat saken vet att media nuförtiden är censurerat på ett nästan stalinistiskt vis.

Men än värre blir det när vi inser att media här i väst varit censurerat på detta vis under mycket lång tid – fast det är först nu de senaste åren via nätet folk i stort antal blivit medvetna om saken.

De tretton procenten icke-fåntrattar går inte att föra bakom ljuset. Ägarna vet detta, och gör istället allt man kan för att hålla resterande del medborgare (de åttiosju procenten) neddummade. Hur länge man kommer lyckas med saken återstår att se.

Personligen tror jag måttet snart är rågat och att ljuset kommer att vändas på ägarna själva. Det är nu tid för dem alla att exponeras som de förbrytare de är, och media kommer då att på nytt att tas i bruk av ärliga och godhjärtade människor.

För närvarande så lurar man oss med sin propaganda mer eller mindre dygnet runt. Hjärntvättningen är så omfattande och så subtilt och intrikat genomförd att få ens anar att man är totalt hjärntvättad.

Ta bara en sådan sak som Klimathotet, en superbluff som hela världens mediatrogna befolkning köpt med hull och hår: Antarktis is har ökat dramatiskt i volym de senaste decennierna, men detta omnämns inte i media.

Problemet är att vi litar på en liten klick TV-personligheter vid Aktuellt och Rapport. Föga anar vi att den som inte predikar det sanna ägar-evangeliet inte får arbeta vid dessa mediakonstellationer, något som beror på att ägarna äger eller på annat vis kontrollerar dessa.

Lögnerna är mao omfattande. Tusen gånger mer omfattande än vad folk i gemen har insett. Vi måste sluta lita på våra ledare, eller riskera att gå under. Valet är ditt?

Partiledarna

Den nu välkända bilden ovan är intressant på många vis: vi kan tex se att endast två av partiledarna sitter i soffan – de två som är ledarna för respektive halva av Mittenblocket; övriga tre inom respektive blockhalva befinner sig utanför det innersta sanktumet, ett sanktum som klart avgränsas av soffans arm och ryggstöd.

Mest intressant är dock utrymmet mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt – ett område som är tomt – åtminstone för ögat!

Men som vi alla kan se så finns där plats för ännu en stjärt, och faktum är att platsen är upptagen – åtminstone symboliskt.

På den tomma platsen i Mittenblockets mitt sitter nämligen våra osynliga ägare – den internationella bankelit som äger oss alla.

Det är alltså ingen tillfällighet att man lät denna bild publiceras, även om säkert samtliga partiledare inte hade (och ännu inte har) någon aning om att våra ägare sitter på platsen i mitten av soffan, varifrån de kontrollerar båda halvorna av sin konstellation – Mittenblocket.

Att vi ingen där kan se är precis som det ska vara, för våra ägare vill inte synas – åtminstone inte än!

En vacker dag, när man har full kontroll, så kommer man dock att träda fram ur skuggorna.

Ty så fungerar ondskan: ägarna måste leva ut de sju dödssynderna, och man kan inte vänta på ögonblicket när man får visa upp sig som våra härskare – så att vi kan dyrka dem.

Men som vi är väl medvetna om så går högmod före fall: ägarnas fåfänga kommer leda till deras fall.

Att varken Piratpartiet eller Sverigedemokraterna fick plats ens bakom soffan har att göra med att dessa två konstellationer inte ingår i ägarnas planer – åtminstone inte än.

Kanske har SD en chans att ta sig in i finrummet, men för PP ser framtiden mörk ut – troligen går partiet snart bort?

Avtrubbning

En sak som våra pudlar, på ägarnas order, pysslar med är avtrubbning.

Vill man få någonting gjort med oss folk och fä så behöver man hjärntvätta oss, och detta gör man genom att introducera nya idéer gradvis, bit för bit, via media — allt för att bryta ner vårt motstånd mot det nya och sämre sättet att tänka.

Och det man attackerar är de urgamla moraliska sanningarna — allt för att göra oss mer odygdiga och djuriska!

Ta bara en sådan sak som homosexualitet. På några få år har homosexuellt leverne blivit inte bara rumsrent, utan även … normalt!

Tusentals år av moraliska sanningar har man nu fått folk att förkasta, genom att ideligen utsätta oss alla, redan från dagis, med omoralisk propaganda. Vi har blivit avtrubbade.

Det kanske värsta brottet är introduceringen av homosex i heterosexuella förhållanden, något som skett inkrementalt via djävulskt skickligt propagerande från pudlar och andra av odygdig natur, eftersom detta tilltag av avtrubbning fått motståndet mot aktivt homosexuellt leverne att mer eller mindre upphöra; och snart så anses det säkert att alla pojkar i 13-14 årsåldern borde testa att ha sex med sina bästisar, kanske i skolan i speciella sexrum på långrasten!

Sex överhuvudtaget och i alla dess former håller nu på att avdramatiseras på ett skrämmande sätt. Vad det handlar om är avtrubbning via propaganda.

Nu tror inte jag för ett ögonblick att människor förr levde på en moraliskt lägre nivå än oss idag, snarare tvärtom. I öst har väst länge kallats för den stora satan och en hora, och att det ligger mycket i dessa påståenden råder det inget tvivel om.

Men folk överlag här i väst kan inte se detta, då avtrubbningen nu i det närmaste är avslutad — åtminstone första fasen. För man har för avsikt att ta det här vidare : barnsex, djursex och alla former av incest tänker man försöka introducera. Var så säkra.

Våra ägare är nämligen onda bortom all förståelse, och det stora bestialiseringsprojektet av mänskligheten har man för avsikt att ta till dess slutfas — eftersom man då kan behandla oss som den boskap vi då är.

Vi människor ska alltså nu förvandlas till djur, så är det åtminstone tänkt.

Vi dummas ner, avmoraliseras, avkristnas och internationaliseras med rasande fart — allt för att göra bankelitens makt än större. Och ingen törs längre opponera sig mot saken, för du blir då stämplad som motståndare och antisocial-terrorist

Denna bankelit vilar aldrig, och nu under Fotbolls VM — när den stora grå massan av neddummad boskap här i väst slösar bort sin tid med att följa spektaklet — så arbetas det på precis som vanligt från ägarhåll.

De, dessa monster i människogestalt, har som mål att förvandla oss alla till medgörlig boskap. Betänk då vad bonden i slutändan gör med sin boskap? Samma öde väntar snart oss alla … så länge som vi går med på denna degradering till djurstadiet.

Vi måste börja inse att vi är människor, skapade i Guds avbild och menade att hylla urgamla moraliska sanningar.

Det som var moraliskt sant på Jesu tid … är moraliskt sant även idag! Inget, inte ens pudlarnas ondskefulla propaganda, kan ändra på detta faktum! Faktum.