Dagsarkiv: juli 22, 2010

Attacken på Kristendomen

Att vår kära gamla kyrka nu och sedan en lång tid tillbaka är under attack vet vi alla alltför väl. Och en av huvudanledningarna till den stora islamska invandringen till väst är att underminera Kristendomen.

Att skilja kyrka från stat var det stora målet och när det var uppnått så var Sverige i praktiken ett religiöst laglöst land där minoriteterna dikterade lagen – allt enligt PK-evangeliet.

Att PK är en kommunistisk teknik belyser än mer vart krossandet av Kristendomen kommer leda oss: till ett samhälle där vi dyrkar våld, sex (i alla des avarter) och ett liv i ensamhet och misär långt borta från familjelivets trygghet och de kristna idealen och moraliska sanningarna.

Våra ägare hatar Kristendomen över allt annat och vill av den anledningen utplåna denna vishetslära från världen.

Om man lyckas så kommer vi överlag vara vilsna och övergivna i en mörk polisstat som bäst kan beskrivas som en uppdaterad version av Sovjetunionen – ett samhälle där sekulariseringen och isoleringen och övervakningen nått sin fullbordan.

Vi river nu våra övergivna kyrkor, istället för att bevara dem som de undersköna konstverk de är. Speciellt landsortskyrkorna är illa ute, och många av dessa står nu under mer eller mindre konstant hot om rivning.

Att man inte bara låter dem stå och förfalla visar på graden av förakt våra PK-kontrollerade pudlar nu överlag har för Kristendomen. Och som vi säkert förstår så finner icke-kristna pudlar enbart glädje i att riva det som man hatar.

Man underminerar även kyrkan innifrån. Genom att ta avstånd från Jesu egna ord med PK-verktyget så kan man göra nya och felaktiga tolkningar av urgamla moraliska sanningar, och man hyllar nu omoralisk leverne som homosexualitet istället för att fördöma det. Så har det blivit pga att odygdiga politiker på ägarnas order kontrollerar Svenska Kyrkan – allt för att krossa den och oss och leda oss alla in i moraliskt och själsligt förfall.