Dagsarkiv: juli 24, 2010

Internationalism och kommunism

Internationalism och kommunism är två begrepp som intimt hör samman. Som vi alla minns så finns det en välkänd gammal kommunistisk slagdänga som heter Internationalen.

Men vi vet även att ordet internationalism inte används särskilt mycket nuförtiden. Man föredrar i stället ordet globalism, troligen pga att det är kortare och mer klitschigt och mindre sammankopplat med politik – och speciellt då med socialism och kommunism?

Ordet global i dess olika former används dessutom alltid i alla sammanhang som rör miljön. Ordet har därför en mer positiv klang. Det handlar helt enkelt om psykologi på hög nivå, speciellt anpassad för alla oss neddummade fåntrattar.

Men, och detta är poängen, bara för att orden är olika så betyder det inte att agendan är annorlunda: Globalism/internationalism snart ”oss alla lycka bär” som glada slavar i det framtida internationella kommunistiska supersamhälle som nu står framför dörren. Så är det.

Några ”intressanta” talmudverser

Här följer några minst sagt ”intressanta” talmudverser, där vi får veta vad våra kära vänner bland de talmudiska judarna verkligen anser om Jesus, de kristna och Kristendomen. Ingen angenäm läsning:

Sanhedrin 43a:”Jesus var skyldig till trolldom och avfall; han förtjänade att avrättas.”

Jebamot 49b: ”Jesus var en oäkting född genom äktenskapsbrott.”

Sanhedrin 106a & b: ”Maria var en sköka; Jesus var en ond man.”

Schabbat 104b: ”Jesus var en magiker och en dåre. Maria var en äktenskapsbryterska. Jesu lärjungar förtjänade att bli dödade.”

Sanhedrin 99a:”När messias kommer, skall han förgöra de kristna.”

Schabbat 116a: ”Evangelierna är falska som blankt papper och syndiga som blankt papper.”

Sanhedrin 90a, 100b: ”De som läser evangelierna är dömda till helvetet.”

Aboda Sara 27b:”Det är förbjudet att bli helad av en kristen.”

Gittin 56b: ”Jesus sändes till helvetet, där han straffas i kokande avföring för att han hånade våra rabbis.”

Aboda Sara 16b, 17a: ”Judar bör hålla sig borta från kristna. Kristna är sammansvurna med helvetet, och kristendomen är värre än incest.”

Aboda Sara 17a: ”Att bli en kristen är detsamma som att gå till skökor.”

Dessa minst sagt ”intressanta” textrader kan vi alltså läsa i det judiska talmud, skrifter som studeras flitigt av judar än idag världen över. Frågan är vad som hänt om kristna hade haft liknande texter om judar och judendomen?