Dagsarkiv: juli 28, 2010

Kryptos/ockult

Ordet ”kryptos” (dold, undangömd, hemlig) är den gammalgrekiska (klassisk grekiska) motsvarigheten till latinets ”ockult” – ett ord som ofta används om svart magi och satanism.

Kanske förstår vi nu lite bättre våra kryptokratiska ägares disposition?

De lever INTE enligt Bibelns 10 Guds Bud – trots att de utger sig för att vara judar (Rothschild) eller kristna (Rockefeller).

De är således ockultister och satanister, och kryptokratin de företräder är av synnerligen ondskefull natur.

Kanske förstår vi nu lite bättre varför deras underhuggare, våra pudlar, är så odygdiga? Och kanske inser vi nu varför våra pudlar vägrar att svara på raka enkla frågor?

Det ligger helt enkelt inte i deras natur att berätta sanningen, speciellt inte som vi då omedelbart insett att de fört oss alla bakom ljuset. De uppskattar vidare inte heller att folk från pöbeln ställer dem mot väggen och kräver svar och åtlydnad.

De tror att de är våra herrar, när det i själva verket är tvärtom: pudlarna är våra tjänare, så är det åtminstone tänkt.

Våra inom kryptokratin anställda pudlar har sålt ut Sverige till utomsvenska krafter enbart för sin egen vinnings skull. De är oligarker, av mindre format, tjänande den styrande kryptokratin – ofta utan sin egen vetskap: ty de verkliga ledarna är dolda även för dem.

Kryptokrati

Kryptokrati är ett litet känt ord, något som kanske är passande i sammanhanget då det är ett litet känt faktum att vi allesamman idag i Sverige och övriga världen lever under denna typ av styrelseskick.

Den typ av kryptokrati vi lever under är vidare av negativ/ondskefull art. Teoretiskt sett kan nämligen en kryptokrati även vara av godhjärtad natur.

På den engelska Wikipediasidan om Kryptokrati (finns ingen svensk) kan vi läsa att det grekiska ordet ”kryptos” betyder ”hidden” — dvs dold, okänd eller undangömd.

Vi lever alltså i ett samhälle där politikerna INTE är dem som bestämmer och där de verkliga ledarna är dolda undangömda och okända!

Så vilka kan dessa verkliga ledare vara?

Det finns bara ett möjligt svar : den internationella bankeliten!

Dessa bankägare är våra ledare, ty de är våra ägare — eller rättare sagt, de tror sig vara våra ägare, men i verkligheten ägs vi av vår Skapare och inte av världsliga bankgangsters.

Ägarna är således tjuvar mördare och bedragare.

Viktigt att inse är följande : Ägarna fruktar oss — eller rättare sagt, de fruktar dem av som är dygdiga.

Frågan vi då bör ställa oss är följande : Varför fruktar ägarna, den internationella bankeliten, oss?

Svar: Vi människor är gudomliga varelser, av ofattbar styrka och skönhet, något de flesta av oss dock inte har insett.

Detta är den största hemligheten av dem alla och huvudorsaken till att man på alla vis håller oss nedtryckta, uppskrämda och neddummade : Man vill inte av vi ska inse vilka vi verkligen är.

Vi förstår då lite bättre kryptokratins funktion, för om vi visste vad våra ägare håller på med och hur stor ondska de besitter — samtidigt som vi inser vilka vi själva är — så hade ägarna upphört att existera fortare än kvickt.

Upplysta monarkier, det högsta styrelseskicket, hade då upprättats i samtliga världens länder, och för en tid hade människan på Jorden upplevt något som bäst kan beskrivas som … lycka…