Dagsarkiv: augusti 10, 2010

PK-agent

Det finns idag ett hemligt sällskap som är så himla hemligt att inte ens medlemmarna själva vet om att de är medlemmar.

Sällskapet kallas PK-sällskapet och ingår i det stora ”Projekt Kommunism” (PK) som nu pågår världen över och som innehåller personer (folk och fä, mest fä) som programmerats till att attackera allt som inte är PK.

Programmeringen inleds på allvar i dagis, och fortgår sedan oförtrutet livet ut. De bästa av denna typ av manchuriska kandidater/”sleeper agents” tar sedan frivilligt på sig manteln att försvara PK.

Dessa personer tillhör en speciell avdelning av PK-sällskapet kallad PK-agenturen. Dessa personer är PK-agenter.

Det fina med dessa PK-agenter är att de ofta arbetar helt gratis för sina mästare, den internationella bankeliten, och inte nog med det … man är inte ens medvetna om att man är i tjänst hos utländska bankgangsters — så hög är graden av neddumning och så välprogrammerade är man.

PK-agenterna fungerar så här: när man konfronteras med ett ord eller situation som inte är PK, så reagerar man omedelbart på saken. Det hela är en inre process, en slags kemisk reaktion, som man inte själv kan kontrollera.

Ofta resulterar deras attack även i blint raseri, då dessa PK-agenter till mångt och mycket är att likna vid galna vilddjur. Om en person blir arg vid en diskussion där PK-ord har använts så är det en PK-agent.

Vissa nyckelord har via avancerad hjärntvättning under uppväxtåren etsats in i vårt undermedvetna för att där ligga vilande tills dess att vi senare i livet stöter på dem.

Ta bara ett sådant ord som invandrare, ett ord som är på tapeten i nyheterna just idag: innan vi använder oss av detta ord så funderar vi på om vi bör använda det eller ej och på vilka som finns i vår omedelbara närhet. Vi har blivit programmerade att fungera på detta vis, allt för att skrämma oss till tystnad.

Det finns såklart hundratals ord av varierande styrka som vi och alla PK-agenter reagerar över, och att gå igenom dem alla här är inte nödvändigt då vi alla känner till dem alltför väl allaredan.

Vi bör dock komma ihåg att alla PK-agenter är att likna vid robotar. De kan inte handla mot sin programmering, utan måste först avprogrammeras precis som alla andra teknologiska maskiner — och som alla sektmedlemmar.

Den ryska kejsarfamiljen mördas av kommunisterna/satanisterna

Ett av historiens mest fruktansvärda brott någonsin var kommunisternas, dessa satanister, avrättning av den ryska kejsarfamiljen 1918. Denna fromma familj sköts kallblodigt ihjäl, på den internationella bankelitens order, för det var den som låg bakom den ryska revolutionen, för det var den som bekostade det hela. Ty sådant hat hade man för denna underbara familj och den stolta nation de företrädde.

Kommunisterna/satanisterna hatade vidare kristendomen på ett sådant utstuderat vis att man tänkte utplåna den helt från Ryssland. Samma öde väntade resten av världen, men som tur var så slogs den kommunistiska världsrevolutionen tillbaka i Tyskland och senare även av Franco i Spanien.

Idag sörjer man alltjämt den ryska kejsarfamiljen världen över, och i sitt hemland är de alla nu helgonförklarade av den ryska kyrkan. Ingen normalt fungerande människa kan titta på bilden ovan utan att känna sorg. Att läsa om hur själva avrättningen gick till går knappt att uthärda.

***Uppdatering***

Postade detta inlägg för snart ett år sedan. Råkade på en You Tube-video idag (8/7-11) som berör mordet på den ryska kejsarfamiljen och tänkte den kunde vara intressant för er att titta på. Klicka här om du vill veta sanningen. Om du inte vill veta sanningen, och är rädd för den, så bör du inte klicka på länken.