Månadsarkiv: september 2010

Rowan Williams och attacken på den anglikanska kyrkan

Rowan Williams, ärkebiskopen av Canterbury, gör sitt bästa att försvara den anglikanska kyrkans heder gentemot de sk humanistiska intressen som försöker bringa den på fall, och som vanligt så är det med den kommunistiska pk-tekniken humanisterna genomför sina attacker.

Homosexualitet är inte och har aldrig varit ett problem för kyrkan … så länge som man inte lever ut den i sodomi. Problemet är när man blir en praktiserande homosexuell, eftersom man då begår en dödssynd. För som vi alla vet så är det illa nog att tänka syndiga tankar, men det är sju resor värre att leva ut dem i världen.

Alla som läst lite bibel vet att Jesus uppmanade en prostituerad kvinna att sluta synda, och på samma vis är läget för alla andra som styrs av sina sjuka sexuella lustar : de måste arbeta bort dessa lustar om de vill leva på det vis Jesus föreslår, dvs dygdigt, och INTE leva ut dem!

Rowan Williams har nu på nytt fått en hel del kritik från sodomiter och andra humanister när han ståndaktigt vägrar att låta praktiserande homosexuella bli biskopar: endast homosexuella som inte lever i en relation med en av samma kön kan komma i fråga för dessa positioner inom hans kyrka. Precis som det ska vara.

Tyvärr så blir Williams med största säkerhet efterträdd av en pk-tränad luspudelärkebiskop, en luspudel som då omedelbart installerar ett par sodomiter till biskopar, något som då troligen innebär den anglikanska kyrkans totala sammanbrott.

Sodomi är nämligen ett av våra ägares favoritsätt att attackera Kristendomen på. Man har som vi alla vet nu de senaste 20 åren mer eller mindre gjort detta avskyvärda tilltag rumsrent i relationer mellan man och kvinna, men man har för avsikt att ta det hela än längre… mycket längre, och mycket lägre : man vill göra oss till djur.

Och inget vi vanliga normala människor har att säga om saken bryr man sig om : i Kalifornien så röstade tex nyligen 70% av befolkningen emot sk samkönade äktenskap. Men detta lilla bakslag löste man enkelt genom att installera en domare av sort sodomit som helt sonika godkände dessa äktenskap ändå.

Man körde alltså över folket och deras önskan om att få leva dygdigt. Om inte detta är ett bevis på att vi alla nu lever i ett totalitärt kommunistsamhälle … så säg?

Kyrkan är ägarnas dödsfiende, och allt dessa mördare kan göra för att krossa den och Kristendomens eviga moraliska sanningar har man för avsikt att göra.

Ahmadinejad sa sanningen om 9/11

Här ser vi en fin bild på Mahmoud Ahmadinejad, den store persiske ledaren, från talet han höll vid FN i New York häromdagen : talet där han för hela världen berättade att 9/11 var ett inside-job, d.v.s. sanningen om detta värsta av alla brott!

9/11 var ingen arabisk/muslimsk konspiration! – något du, bäste läsare, gör klokt i att inse snarast möjligt.

Endast ett fåtal åhörare lämnade salen i FN-skrapan : USA/Israel och deras allierade samt EU:s alla luspudlar, inklusive luspudlarna från Sverige, detta syndens näste. Majoriteten av åhörarna stannade alltså kvar : de visste m.a.o. att Ahmadinejad talade sanning…

Irans president sätter FN på plats

En av vår tids modigaste personer måste tveklöst vara den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad, för igår så satte han hela FN på plats när han sa att USA:s regering låg bakom terrorattackerna i New York den elfte september 2001!

Vilda protester utbröt bland de olika representanterna från USA och dess allierade, inklusive Storbritannien och resten av EU (inklusive Sverige), vilkas representanter samtliga lämnade salen. Men som vi alla vet så skramlar tomma tunnor högre än fulla. Ahmadinejad har mao rätt i det han hävdar, något så få av oss ännu insett. Tyvärr.

Iran är i vilket fall som helst nu den stora fienden för våra ägare, den internationella bankgangsterkabalen, och man är nu absolut desperata att dra igång ett storkrig med perserna – och av den anledningen svartmålar man dem och deras land på det vis som nu sker.

Att låta Ahmadinejad få fritt spelrum i FN är dock inget man från ägarhåll uppskattar, speciellt inte när han som nu öppet avslöjar ägarnas största hemlighet – deras inblandning i 9/11.

De internationella storbanksägarna var mao dem som utfärdade ordern att spränga de två tornen och utplåna resten av hela WTC-komplexet. Allt var dock försäkrat för ev terrorattack ett par veckor i förväg, och man kunde därför inkassera ordentligt med kosing kort tid senare.

Man fick vidare iom utplånandet av WTC möjlighet att dra igång två totalt olagliga och orättfärdiga storkrig i Israels omedelbara närhet. Men nu är man alltså ute efter Iran.

Många befarar dock att en ny terrorattack kommer att inträffa inom kort för att kunna starta detta krig, och troligen är detta anledningen till att president Ahmadinejad nu försöker att upplysa världen om vilka som låg bakom 9/11 – allt i ett försök att hindra det egna hemlandet från att bombas sönder av den amerikanska krigsmaskinen.

Sverigedemokraterna/socialdemokraterna: en jämförelse

Vid en första anblick så ter sig Sverigedemokraterna som ett långt mycket angenämare parti än socialdemokraterna.

Ordet Sverige i Sverigedemokraternas namn talar nämligen om för oss att partiet är till för oss, de svenska medborgarna, och inte för den internationella storfinansen.

Ordet social i socialdemokraterna talar om för oss att vi har att göra med ett kommunistiskt parti. Socialism och kommunism är i grund och botten exakt samma sak.

Avsaknaden av ordet Sverige i socialdemokraternas namn talar om för oss att det INTE handlar om ett parti som är till för oss, de svenska medborgarna, utan om ett parti som tjänar andra syften – världskommunismen.

Socialdemokraterna ingår alltså i ett större projekt, världssocialismen/världskommunismen, något vi vet från alla de oheliga allianser man har med sina syskonpartier runt om i världen. Vi förstår nu lite bättre varför sossarna ogillar sitt eget hemland och alla svenskar på det vis man gör.

Vi förstår nu att sossarna är internationalister/globalister och varför deras nationalsång, eller rättare sagt internationalsång, är Internationalen, den gamla välkända kommunistslagdängan, och inte Du gamla, du fria.

De är som internationalister mao allt annat än nationalister och patrioter. De är odygdiga och vill det egna hemlandet illa: ty de älskar andra mer än sina egna.

En mor som älskar andras barn mer än sina egna är en dålig mor, och ett parti som älskar andra medborgare mer än sina egna medborgare är ett dåligt, för att inte säga fruktansvärt parti.

Vi behöver inse att socialismen/kommunismen är en internationell rörelse/farsot och kan inte som sådan existera på det nationella planet för tid och evighet, för en dag kommer då man måste ta nästa steg : att offra det egna hemlandet på det altare som Marx färdigställt för rörelsens storstilade högtidsdag.

Och det är dagen då hela världen blir enad under den röda fanan.

Och den dagen kommer nu snart att dagas.

Jag gillar olika

Det har varit en hel del snack om rasism på sistone, speciellt mot alla som gillar sitt eget hemland och som vill bevara det och dess traditioner, dvs alla patrioter; och man har även använt ordet mot Sverigedemokraterna.

Detta är ett felaktigt och omoraliskt sätt att använda ordet rasism på, för genom att göra så är man en utövande kommunist.

Kom då ihåg att kommunismen vill göra oss alla lika, dvs till livegna tillhörande staten uteslutande.

Kommunismen ser på dig som människa som du själv ser på en myra: du är ett litet totalt obetydligt kryp, du är inget värd!

Det är därför kul att se den där nya handsymbolen som man (etablissemanget) nu introducerar, symbolen där det står Vi gillar olika på.

Det är total ologik att använda denna slogan på det vis man nu gör. För genom att gilla olika på det nationella planet … så slår man ut alla olikheter! – något som beror på att det i slutändan alltid endast kommer att återstå en ledande enhet – den starkaste av de olika, eller en totalsammanblandning av alla de olika delarna.

Det är på detta vis faktiskt, något som Darwin bevisade iom sin tes rörande ”the survival of the fittest”. (kallas på svenska ofta missvisade för Naturligt urval)

Vi gillar olika är mao ett gift mot all olikhet, som enbart injicerats i samhället för att göra oss alla lika!

Folk har mao gått på världens blåsning, och som vanligt så är de enda som finner nöje i denna vår naivitet och vår dårskap inga andra än våra ägare: dvs de överlägset bra mycket smartare än majoriteten av alla oss svenskar och andra, den internationella storbanksmaffian.

Vi gillar olika är mao inget annat än ett sjukt skämt, och det är dig, du neddummade fåntratt, man (ägarna) skrattar åt.

FN fördömer Israels attack

Israel bröt mot internationell lag när man i maj i år bordade skeppen ingående i förnödenhetssändningarna till Gaza.

På det turkiska skeppet Mavi Marmara sköts nio obeväpnade fredsaktivister ihjäl efter bordningen, en attack som FN:s råd för de mänskliga rättigheterna nu klart tar avstånd ifrån.

Man kallar den israeliska attacken på Ship to Gaza-konvojen för ”oproportionell” och bestående av en ”oacceptabel grad av brutalitet”.

Man har vidare nu klara bevis för att ta detta vidare till åtal i Haag för de brott som Israel begått: uppsåtligt dödande, tortyr eller omänsklig behandling, uppsåtligt orsakande av stort lidande eller allvarlig kroppsskada. 

Frågan nu är när Israel ska börja inse att vi alla är människor skapade av Gud och att Gud älskar oss alla lika mycket?

När ska det israeliska dödandet upphöra?

Väck?

Den sista tidens rabalder i media och på nätet rörande valet här i Sverige har på nytt och som vanligt slagit mig med häpnad över hur totalt väck folk överlag är.

Endast ett par få klick bort från där folk hänger på datan så finns en hel värld av alternativ kunskap – kunskap som tyvärr går de flesta förbi, då man godtroget litar på allt som sägs på radio, TV och på våra så högt ansedda nättidningar.

Att så gott som allt som gäller frågor av vikt är propaganda och lögner när det behandlas på dessa forum, inklusive oberoende sådana som Sveriges Radio, inser därför få.

Ta bara en sådan sak som historia: de stora världshistoriska skeendena är noga beskrivna och förklarade i våra historieböcker – med ett undantag … de internationella storbanksägarnas inblandning i det hela.

Dessa storbanksägare äger inte bara världens banker, man äger och/eller kontrollerar media världen över, och politiker i nyckelpositioner. 

En liten klick för oss totalt okända personer kontrollerar mao allas våra liv – utan att vi ens anar att så är fallet. Så väck är vi alla överlag. Skrämmande.

Inte ens det sorgliga faktum att Sverige, precis som alla övriga västländer, för närvarande är utsatt för en synnerligen allvarlig attack – på alla fronter – kan vi inse, något som beror på att det hela går relativt långsamt från vårt perspektiv sett, samt att det förklaras bort av media och pudlar.

Vi har alla så mycket annat att tänka på att vi inte kan eller vill se hur polisstaten byggs upp omkring oss. Bättre att låtsas som om ingenting av fara är på gång och att tänka på annat.

Benedictus och ärkebiskopen

Det kanske mest oförglömliga ögonblicket från Benedictus XVI historiska statsbesök i Storbritannien var nog när han och ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, tillbringade ett par minuter tillsammans i stilla bön vid Edward Bekännarens skrin.

Godhjärtade hyllningar till påven

Hur någon kan kalla den ödmjuke gamle munken i bilden för en fiende till mänskligheten är inte bara hutlöst utan även ondskefullt. Titta på barnen i bilden (från London) och se där själv hur älskad Benedictus XVI är av alla som träffar honom och som känner till vem han är.

Sverigedemokraterna är de nya moderaterna

Sverigedemokraternas politik är egentligen inget annat än den politik som Moderaterna brukade stå för … innan man förvandlades till ett mittenparti, dvs ett kommunistparti.

För fyra år sedan så röstade många svenskar på Fredrik Reinfeldt då man trodde hans parti skulle ta itu med invandringen, något som allt annat än skett, för som vi alla vet så ökar istället invandringen för varje dag som går : för att EU vill ha det så!

Missnöjda med Moderaterna så har folk nu valt att överge dem för att istället rösta in det verkliga högerpartiet av idag, Sverigedemokraterna. Väljarna har nu överlag dragit sig ordentligt åt höger.

Och risken är nu stor att när SD får vind i seglen så kommer man snart att få än mer anhängare, då man för en reell högerpolitik, tillskillnad från lurendrejarna i det moderata kommunistsamlingspartiet som för en bluffhögerpolitik, då man för en mittenpolitik — tillsammans med de sex andra mittenpartierna inom Mittenblocket — som enbart gynnar Bryssel.

De sju etablerade partierna är EN ENDA ENHET och för en kommunistpolitik, något alla bör inse fortare än kvickt.

Dessa partier är överens i alla frågor av vikt, dvs EU-frågor, och därför motarbetar man SD på det totalt odemokratiska samt kriminella vis som man nu gör.

Neddumningen är nu djup och omfattande: folk har inte riktigt vaknat upp till det sorgliga faktum att samtliga sju etablerade partier befinner sig i mitten. Det finns ingen opposition längre, något som bevisas iom att SD nu står i opposition till samtliga övriga riksdagspartier!

När folk börjar inse detta så kommer stödet för SD att öka dramatiskt, och till nästa val så kommer läget i Riksdagen vara ett annat än idag.

Ondskefulla protester mot påven

En liten skara extremister av alla de slag protesterade som bekant mot påven vid hans besök i London. De beslöjade figurerna i bilden, omöjligt att avgöra om de är kvinnor eller män, drog sitt strå till stacken.

Ökände extremateisten Richard Dawkins höll tal och inledde med att öppet kalla den 83 år gamle och djupt fromme lille munken Benedictus XVI (en man som mot sin egen vilja utnämndes till påve, och som bad om (men fick avslag) att få dra sig tillbaka till privatlivet redan för 10 år sedan!) … för en ”enemy of humanity!”

Hur kan en man som företräder Jesus Kristus kyrka och kärleksbudskap vara en fiende till mänskligheten? Ungefär som att säga samma sak om Jultomten. Att kalla den ödmjuke munken som vigt sitt liv till att tjäna Gud och mänskligheten för något sådant är som vi alla inser ett första klassens bedrägeri.

Ondskan som denne Dawkins och hans humanister, dessa kommunister, företräder är nu uppenbar för alla att se. De vill att vi ska bo i en modern version av Sovjetunionen (dvs ett land helt utan andlighet) där alla ska slava för staten som små myror, för att sedan när man inte orkar längre ges dödshjälp på samma vis som nu sker med gamla sjuka hundar…

Supersuccé för Sverigedemokraterna och den svenska demokratin!

Så fick till sist de odemokratiska skitpartierna inom vårt etablissemang exakt vad de förtjänade för alla de kriminella aktiviteter man pysslat med den senaste tiden, för nu har Sverigedemokraterna tagit plats i Riksdagen!

Själv röstade jag denna denna gång för första gången på säkert 20 år och gläder mig av den anledningen att min röst bidrog till att försvara Sveriges heder mot de sju anti-svenska och anti-demokratiska partierna och deras vidare kriminalitet.

Svenska folket har nu vaknat upp till det sorgliga faktum att inte ens Moderaterna längre vill Sverige väl, för de är precis som de övriga mittenblockspartierna internationalister/globalister, dvs icke-patrioter, i själ och hjärta.

Visserligen finns det tusentals medlemmar inom de gamla etablerade partierna som vill Sverige väl, men dessa har tyvärr ännu inte insett att de egna partierna inte längre arbetar för oss, utan för utomsvenska krafter.

Dessa partier följer således Bryssel i allt av väsentlig art, och då Bryssel av någon outgrundlig anledning vill fylla upp alla Europas hemländer med invandrare så lyder man bara dessa direktiv, utan att ställa några frågor.

Men som alla vet så finns det en orsak till det som sker : att underminera samtliga EU-länder innifrån, för att på så vis förhindra dessa från att ställa sig på tvären framöver när nästa led av ”reformer” ska klubbas igenom.

Patriotism och nationalism är det värsta EU:s ägare (den internationella bankgangsterkabalen) vet, och av den anledningen fyller man på med utomeuropeiska invandrare här hos oss; och då våra toppudlar arbetar för dessa gangsters så kan vi inte räkna med någon hjälp från dem att lösa problematiken.

Men nu iom att Sverigedemokraterna tagit sig in i Riksdagen så finns det visst hopp för framtiden.

Benedictus XVI skriver världshistoria

Ingen kan väl ha undgått att notera att världshistoria nu utspelar sig i Storbritannien?

Benedictus XVI:s besök där överskuggar alla andra nyheter, och varje timme så skakar han genom sin blotta närvaro i öriket om hela den brittiska nationen och dess folk, detta en gång så nobla och djupt kristna folk.

Den anglikanska kyrkan har sedan lång tid tillbaka befunnit sig i kris, attackerad som den varit – och alltjämt är – av sekulära och extrem-ateistiska strömningar och organisationer.

Aggressiva feminister, humanister och andra kommunister har länge gjort sitt bästa/värsta för att underminera denna urgamla institution av godhet och visdom, och inte blev det bättre när personer som hyllar sexuella avarter och allmänt snusk krävt att bli accepterade som normala medlemmar av den kristna familjen – trots att de enligt moralens eviga lagar aldrig har rätt att bli det tills dess de väljer att sluta med sina dödssynder och börjar sträva efter att leva dygdigt.

Tack och lov så vägrar Benedictus XVI och kyrkan han företräder att ge efter för sekularisternas krav på ”reformer”, då man vet att ett sådant steg ofelbart kommer leda oss alla i fördärv och till alla kyrkors fördärv.

Rom står alltjämt för de kristna moraliska värderingarna, nu som en av de sista försvararna av dessa dygder i Europa.

Rom är dock under attack, precis som Canterbury och York, men genom att Benedictus XVI nu företar en pilgrimsresa i landet på andra sidan Engelska kanalen så har Kristendomen – inte bara i England och Skottland, utan världen över – fått sig en välbehövlig vitamininjektion. Inte en dag för tidigt, men kanske ett par decennier för sent?

Gripande scener fick vi i alla fall idag se när påven besökte Westminster Abbey – ett världshistoriskt ögonblick – och där höll gudstjänst med ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams: påven var rörd till tårar, dock utan att gråta, över den värme och kärlek som visades honom. Han blev tom omkramad och kysst på båda kinderna av den 23 år yngre ärkebiskopen.

I 500 år har världen väntat på att dessa båda kyrkor ska försonas, och nu efter dagens osannolika händelser så är denna dröm på väg att förverkligas. Exakt hur långt denna försoning kommer att gå är ännu oklart, men att någonting stort nu är på gång vad gäller världens kristna församling är uppenbart. 

Kristendomen håller nu på att återupprättas till sin forna storhet, något som då betyder slutet på den internationella bankgangsterverksamheten och odygdiga människors sätt att leva överallt.

Aggressiv sekularism

När Benedictus XVI talade idag i Edinburgh så nämndes termen ”aggressiv sekularism” – en  farsot som nu härjar i världen, men speciellt här hos oss i väst. Denna typ av cancer är injicerad i vårt samhälle av våra ägare, dessa kommunister, och det man hoppas uppnå är utplånandet av Kristendomen.

Av den anledningen så hyllar jag Benedictus XVI och hans mission att återställa ordningen här i Europa genom att på nytt göra Kristendomen, kontinentens urgamla religion, och dess moral till en hjärtesak för alla europeer. För kanske kan vi då äntligen få dygdiga politiker som ledare, istället för de odygdiga fähundar och lögnaktiga luspudlar som för närvarande håller på att förvandla vårt land till den nya tidens Sodom.

Vad dessa pudlar ställt till med känner alla sanna svenskar till. Men värre kommer det att bli, för man är inte nöjda förrän vi alla förvandlats till liberala och toleranta sk humanister – dvs omoraliska aggressiva kommunister och värre.

Benedictus XVI, den lågmälde och ödmjuke 83 årige påven, befinner sig nu på en historisk resa : det första statsbesök en påve någonsin gjort till Storbritannien, och han har välkomnats med öppna armar av alla britter – borträknat alla odygdiga aggressiva sekularister, ateister och sodomiter – vilka dock är en minoritet och inga sanna britter, då de inte vill det egna hemlandet väl, då de hyllar sex snusk och våld.

Påvens besök har till uppgift att lyfta Kristendomen ur satanismens klor och hjälpa Jesus heliga budskap att nå tillbaka ut till massorna, vilka nu har blivit förförda av mammons ondskefulla anti-religion med dess sexfixerade budskap.

Sex, sex och mera sex, med vem som helst och med hur många som helst, så ofta som möjligt och från så unga år som möjligt, och på alla sätt som tänkas kan, ju mer perverst, desto bättre … är mottot för dagen från det totalt anti-kristna etablissemanget och dess högborg, pudelministeriet i Stockholm!

Synd att Benedictus XVI inte besöker Sverige, detta syndens näste, en plats långt mycket syndigare än Storbritannien, för vi hade behövt lite hjälp även vi med att återställa ordningen. Den svenska kyrkan är dock nu troligen bortom all hjälp, speciellt som den nu öppet hyllar allehanda dödssynder – som abort och homosexualitet.

Allt sex och snusk och våld vi matas med nuförtiden, redan från dagis, kommer från anti-kristna personer och organisationer. Faktum.

En stark och sann kyrka hade aldrig tillåtit detta att ske. Faktum.

En sann och stark kyrka är vidare det bästa receptet som finns för fred och frihet. Faktum.

Jag har röstat på Sverigedemokraterna

Jag har nu varit och röstat – en rättighet vi alltjämt har kvar här i Sverige

Självfallet la jag min röst på Sverigedemokraterna – det enda parti som verkar vara intresserat av Sveriges bästa. 

Är dock inte en Sverigedemokrat och hade inte heller tänkt gå och rösta på dem eller något annat parti denna gång, men den senaste tidens odemokratiska och kriminella aktiviteter från riksdagspartierna fick mig att för första gången sedan mitten av 90:talet välja att aktivt delta i valet – som röstare. 

De etablerade partierna, vilka samtliga är skitpartier, överfulla av falska samt lögnaktiga luspudlar, arbetar som vi alla vet för ett och samma mål – krossandet av det egna hemlandet.

En röst på ett av dessa skitpartier är en röst på internationalism och kommunism – en röst på slaveri och förtryck.

För alla som vill att vi svenskar själva ska bestämma över vårt eget land och allt vi gemensamt äger så är en röst på riksdagspartierna en bortkastad röst – då dessa skitpartier i allt väsentligt kontrolleras av EU.

Dessa partier vill inte vårt bästa – de vill de internationella storbankernas bästa.

De vill att utomsvenska krafter ska bestämma över oss – i vårt eget hemland.

De vill att utländska beväpnade poliser, som inte kan svenska, ska börja patrullera på våra gator och torg – eftersom svenska poliser aldrig hade skjutit på sina egna.

De vill att utländska beväpnade soldater, som inte kan svenska, ska bli stationerade här och ta hand om vårt försvar – eftersom svenska soldater aldrig hade skjutit på sina egna.

De vill att invandringen ska fortgå tills dess att vi blir en minoritet i vårt eget land – som tibetanerna blivit i sitt – eftersom Sverige då kan plundras på allt av värde utan att någon kan göra något åt saken.

De vill sälja ut allt vi äger till utländska ägare – inklusive skolor, sjukhus, vägar, skogar, vatten, fängelser och jordbruk mm – eftersom vi då inte längre har någon kontroll över vårt eget land.

De vill stänga våra kyrkor – helst riva dem – och lägga ner kristendomen.

De vill ta ifrån oss vår yttrandefrihet – och skrämma oss till tystnad.

Där har ni några av de punkter som står på riksdagspartiernas program. Som ni nu ser så finns det ingen som helst anledning att rösta på något av de etablerade partierna, dessa odemokratiska skitpartier – för de vill oss inget väl – tvärtom!

Så gör nu som jag, alla : Rösta på Sverige … Rösta på Sverigedemokraterna!

Danska Folkpartiets fina punkter

Efter att ha sett en bild på Pia Kjaersgaard i en av nättidningarna, där hon som vanligt och med all rätt kritiserat Mona Sahlin, denna falska luspudel, och den svenska sk demokratin, så kollade jag på Wikipedia vad hennes parti, Dansk Folkeparti, egentligen står för; och som vi själva kan se så kan man inte annat än hålla med om allt de vill uppnå.

Vi ser också att Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Piratpartiet och de flesta andra partier, förutom då Sverigedemokraterna, inte har något att erbjuda de svenska medborgarna – förutom en fortsatt resa rakt nedåt i ekonomisk, social och kulturell misär.

Danska Folkpartiet önskar:

att kraftigt reglera invandringen, särskilt invandringen från icke-västeuropeiska länder

att förbättra äldreomsorgen

att motverka minskningen av Danmarks suveränitet gentemot EU

att värna den danska monarkin och den nuvarande konstitutionen

att höja straffen för våldtäkt, misshandel och vårdslöshet i trafiken

att motverka uppkomsten av ett multietniskt, danskt samhälle

att öka forskningen om terrorism, islamism och kalla kriget

att behålla det nuvarande statskyrkosystemet

Ground Zero från ovan (9/11)

Här ser vi ett flygfoto taget kort tid efter falsk flagg-operationen (false flag) nu känd som 9/11, eller Elfte September, inträffade i New York för på dagen nio år sedan.

De två dryga 400 meter höga tornen var 64 meter breda, något som gör det lätt för oss att orientera oss i bilden.

Avståndet till Building 7, som låg på andra sidan Vesey St från WTC 1 (markerat med en etta i bilden; WTC 2 är markerat med en tvåa) var då, som vi själva kan se, över hundra meter.

Denna nära 200 meter höga skyskrapa, Building 7, rasade alltså samman på samma vis som de två tornen … utan att något plan flög in i den eller att den blev träffad av något av vikt!

Lägg även märke till att byggnaderna till höger och vänster om Building 7 klarade sig fint, och dessa står än idag kvar på samma platser som om ingenting uppseendeväckande hänt i närheten.

Building 7, precis som de två tornen, sprängdes med flit av i förväg utplacerade sprängladdningar!

9/11 … nio år senare!

 

Hela nio år har nu passerat förbi utan att förbrytarna bakom terrorattackerna i New York där uppemot 3000 människor mördades har fått möta rättvisan. Att Vita Huset var inblandat i detta värsta av alla brott, genom att ge sin tysta välsignelse, står bortom allt tvivel.

De två jättelika tornen sprängdes i bitar av i förväg ditplacerade sprängladdningar! Flygplanen hade inget med saken att göra, något arkitekterna till WTC själva hävdat.

Den som inte tror att så är fallet borde fråga sig själv hur den tredje skyskrapan, Building 7 (en skyskrapa hög som Turning Torso i Malmö), rasade samman … utan att ha blivit träffad av någonting!

Vi måste nu snarast möjligt inse att 9/11 var ett ”inside-job” – utfört på order av personer som hatar sina egna så till den milda grad att man är beredda att döda dem i kallt blod mitt på blanka dagen, inför hela världens media och miljarder skräckslagna TV-tittare!

Denna grad av ondska innehar förövarna, de internationella bakgangstermördarna. De är kababla till precis vad som helst, och många befarar nu att en ny liknande attack är på gång för att dra igång ett nytt storkrig i Iran.

Och då dessa avskyvärda monster till människor kontrollerar media så kan man undanhålla sanningen om detta värsta av alla brott från gemene neddummade man och kvinna världen över, då dessa godtrogna och lättlurade personer inte har vett nog att använda det sunda förnuftet – trots att man på nätet med egna ögon kan se vad som skedde.

Klicka på länken här till Architects & Engineers for 9/11 Truth och utbilda dig vidare, för i våra korrumperade tidningar är tystnaden snudd på total. Du behöver inse att du har blivit totalt förd bakom ljuset av dem du litar på allra mest.

Anledningen till att vi inte längre får vara privata

Att Piratpartiet har rätt i att man från riksdagspartierna inte värnar om vårt privatliv är helt sant.

Detta beror på att riksdagspartierna, dessa odemokratiska skitpartier, inte arbetar för de svenska medborgarna, utan mot dem och för utomsvenska bankgangsterintressen.

Allt som kan främja den internationella bankgangsterverksamheten vill våra invalda politikerpudlar driva igenom, och då man från internationellt bankgangsterhåll för närvarande vill krossa alla nationella och patriotiska strömningar så är det infödingarna i resp ”fritt” EU-land man vill trakasera och förtrycka – så mycket som möjligt.

För vi infödingar är farliga för dem (bankgangsterkabalen) och dem de understödjer (de korrupta politikerpudlarna). Man vill därför göra sig av med upprorsmakare, regimkritiker och bloggare med huvudet på skaft som har tillgång till nätet – eller åtminstone skrämma oss alla till tystnad.

Den kommande polisstaten, som till stor del redan är här, kommer att hålla oss samtliga under total kontroll dygnet runt. Kanske kommer gemene neddummade svenska man och kvinna då – slutligen – orka slita sig från dumburken för att därefter försöka ställa allt till rätta igen, något som då lär vara för sent.

För vi har då utländska beväpnade och icke-svenskaförstående poliser omkringpatrullerande på våra svenska gator och torg – och nåde den stackars svensk som tittar snett på en av dessa robocops.

Kanske kommer svenskens dåliga ursäkt på knacklig svengelska inte att accepteras? Mycket troligt.

På samma vis kommer vårt försvar att läggas ner för att istället tas över av EU: s egna SS och SA kompanier. Det svenska försvaret kommer då att skötas av unga obildade soldatmördare från trettiotalet olika länder – alla brutaliserade från krigshärjade områden i Mellanöstern med omnejd.

Och svenska kommer dessa soldater naturligtvis inte heller att kunna prata eller ens förstå.

Någon samhörighet med oss svenskar kommer man inte att känna. Att skjuta på oss blir därför inget större problem, utan snarare som att skjuta på afghaner eller irakier.

Som vi ser så är intrånget på vårt privatliv det minsta bekymret framöver. Det viktiga i sammanhanget är dock att vi aldrig ska gå med på att ge upp en enda liten rättighet vi har.

För det vi en gång gett bort frivilligt får vi aldrig tillbaka.

Talmuds syn på Kristendomen

Här kan vi läsa vad talmud (oerhört viktiga och heliga judiska texter som flitigt studeras av judar världen över än idag, inte minst av alla rabbiner) har att säga om Kristendomen. Ingen angenäm läsning – och definitivt inget man, dvs judarna, vill vi ska känna till.

Hilkhoth Maakhaloth Christians are idolaters, must not associate.
Abhodah Zarah (22a) Don’t associate with gentiles, they shed blood
Iore Dea (153, 2). Must not associate with Christians, shed blood
Abhodah Zarah (25b). Beware of Christians when walking with them.
Orach Chaiim (20, 2). Christians disguise themselves to kill Jews.
Abhodah Zarah (15b) Christians have sex relations with animals.
Abhodah Zarah (22a) Suspect Christians of intercourse with animals.
Schabbath (145b) Christians unclean because they eat accordingly
Abhodah Zarah (22b) Christians unclean because not at Mount Sinai.
Iore Dea (198, 48). Clean female Jews contaminated by Christians.
Kerithuth (6b p. 78) Jews called men, Christians not called men.
Makkoth (7b) Innocent of murder if intent to kill Christian.
Orach Chaiim (225, 10) Christians and animals grouped.
Midrasch Talpioth 225 Christians created to minister to Jews.
Orach Chaiim 57, 6a Christians to be pitied more than sick pigs.
Zohar II (64b) Christian idolaters likened to cows and asses.
Kethuboth (110b). Psalmist compares Christians to unclean beasts.
Sanhedrin (74b). Tos. Sexual intercourse of Christian like beast.
Kethuboth (3b) The seed of Christian is valued as seed of beast.
Kidduschim (68a) Christians like the people of an ass.
Eben Haezar (44,8) Marriages between Christian and Jews null.
Zohar (II, 64b) Christian birth rate to be diminished materially.
Zohar (I, 28b) Christian idolaters children of Eve’s serpent.
Zohar (I, 131a) Idolatrous people (Christians) befoul the world.
Emek Haschanach (17a) Non-Jews’ souls come from death and its shadow.
Zohar (I, 46b, 47a) Souls of gentiles have unclean divine origins.
Rosch Haschanach (17a) Non-Jews souls go down to hell.
Iore Dea (337, 1). Replace dead Christians like lost cow or ass.
Iebhammoth (61a) Jews called men, but not Christians called men.
Abhodah Zarah (14b) T. Not to sell religious works to Christians.
Abhodah Zarah (78) Christian churches are places of idolatry.
Iore Dea (142, 10) Must keep far away physically from churches.
Iore Dea (142, 15) Do not listen to church music or look at idols.
Iore Dea (143, 1) Must not rebuild homes destroyed near churches.
Hilkoth Abh. Zar. (10b) Jews must nor resell broken chalices to Christians.
Schabbath (116a) Tos. Gospels called volumes of iniquity, heretical books.
Schabbath (116a). Talmudists agree that books of Christians to be burned.
Abhodah Zarah (2a). Festivals of Christians called days of calamity.
Abhodah Zarah (78c). Christian feast days despicable, vain and evil.
Abhodah Zarah (6a). Forbidden to observe Christian Christmas day.
Hikoth Akum (ch.IX). Forbidden to celebrate Easter and Christmas.
Chullin (91b) Jews possess dignity even angels cannot share.
Sanhedrin, 58b To strike Israelite like slapping face of God.
Chagigah, 15b A Jew considered good in spite of sins he commits.
Gittin (62a) Jew stay away from Christian homes on holidays.
Choschen Ham. (26,1) Jew not sue before a Christian judge or laws.
Choschen Ham (34,19) Christian or servant cannot become witnesses.
Iore Dea (112, 1). Eating with Christians, breeds familiarity.
Abhodah Zarah (35b) Not drink milk from cow milked by Christian.
Iore Dea (178, 1) Not imitate Christian customs, even hair-comb.
Abhodah Zarah (72b) Discard wine touched by Christians.
Iore Dea (120, 1) Bought-dishes from Christians to be well-washed.
Abhodah Zarah (2a) Avoid all, for 3 days before Christian festivals.
Abhodah Zarah (78c) Christian festivals regarded as idolatry.
Iore Dea (139, 1) Avoid things used in Christian worship.
Abhodah Zarah (14b) Don’t sell Christians articles for worship.
Iore Dea (151, 1) H. Don’t sell water to Christians for baptisms.
Abhodah Zarah (2a, 1) No trade with Christians on feast days.
Abhodah Zarah (1, 2) Now such trade permitted.
Abhodah Zarah (2aT) Trade because they have money to pay.
Iore Dea (148, 5) If Christian not devout, send him gifts.
Hilkoth Akum (IX, 2) Send gifts to Christians only if irreligious.
Iore Dea (81, 7 Ha) Christian wet-nurses dangerous.
Iore Dea (153, 1 H) Christian nurse will lead children to heresy.
Iore Dea (155, 1). Avoid unknown Christian doctors.
Peaschim (25a) Avoid medical help from idolaters (Christians).
Iore Dea (156, 1) Avoid Christian barbers unless escorted by Jews.
Abhodah Zarah (26a). Christian midwives dangerous when alone.
Zohar (1, 25b) Those good to Christians never rise when dead.
Hilkoth Akum (X, 6) Help needy Christians if it will promote peace.
Iore Dea (148, 12H) Hide hatred for Christians at celebrations.
Abhodah Zarah (20a) Never praise Christians lest it be believed.
Iore Dea (151, 14) Don’t praise Christians to add to glory.
Hilkoth Akum (V, 12) Quote Scriptures to stop mention of their god
Iore Dea (146, 15) Christian religious articles contemptible.
Iore Dea (147, 5) Deride Christian religious articles.
Hilkoth Akum (X, 5) No gifts to Christians, gifts to converts.
Iore Dea (151, 11) No gifts to Christians, encourages friendship.
Iore Dea (335, 43) Exile for that Jew who sells farm to Christian.
Iore Dea (154, 2) Forbidden to teach a trade to a Christian.
Baba Bathra (54b) Christian property belongs to first claimant.
Choschen Ham (183, 7) Keep what Christian overpays in error.
Choschen Ham (226, 1) Jew may keep lost property of Christian.
Baba Kama (113b) It is permitted to deceive Christians.
Choschen Ham (183, 7) Jews divide what they overcharge Christians.
Choschen Ham (156, 5) Must not take Christian customers from Jews.
Iore Dea (157, 2) H May deceive all who believe Christian tenets.
Abhodah Zarah (54a) Usury practiced on Christians or apostates.
Iore Dea (159, 1) Usury permitted now for any reason to Christians.
Baba Kama (113a) Jew may lie and perjure to condemn a Christian.
Baba Kama (113b) Name of God unprofaned when lying to Christians.
Kallah (1b, p.18) Jew may perjure himself with a clear conscience.
Schabbouth Hag. (6d). Jews may swear falsely by use of subterfuge.
Zohar (1, 160a). Jews must always try to deceive Christians.
Iore Dea (158, 1) Do not cure Christians unless it makes enemies.
Orach Cahiim (330, 2) Not assist Christian’s childbirth on Saturday
Choschen Ham.(425, 5) Unless Torah believer, don’t prevent death.
Iore Dea (158, 1) Christians not enemies must not be saved either.
Hilkkoth Akum (X, 1) Do not save Christians in danger of death.
Choschen Ham (386, 10) A spy may be killed even before he confesses.
Abhodah Zarah (26b) Apostates to be cast into well, not rescued.
Choschen Ham (388,15) Kill all who give Jews’ money to Christians.
Sanhedrin (59a) ”Prying into Jews’ ”Law” to get death penalty.
Hilkhoth Akum (X, 2) Baptized Jews are to be put to death.
Iore Dea (158, 2) Hag. Kill renegades who turn to Christian rituals.
Choschen Ham (425, 5) Those who do not believe in Torah to be killed
Hilkhoth tesch.III, 8 Christians deny the ”Law” of the Torah.
Zohar (I, 25a) Christians to be destroyed as idolaters.
Zohar (II, 19a) Captivity of Jews end when Christian princes die.
Zohar (I, 219b) Princes of Christians are idolaters, must die.
Obadiam When Rome is destroyed, Israel will be redeemed.
Abhodah Zarah (26b) T. Even the best of the Goim should be killed.
Sepher Or Israel 177b If Jew kills Christian commits no sin.
Ialkut Simoni (245c) Shedding blood of impious sacrifice to God.
Zohar (II,43a). Extermination of Christian necessary sacrifice.
Zohar (L, 28b, 39a) High place in heaven for all who kill idolaters.
Hilkhoth Akum (X, 1) Make no agreement, show no mercy to Christians
Hilkhoth Akum (X, 1) Turn them away from their idols or kill.
Hilkhoth Akum (X, 7). Allow no idolators to remain where Jews are strong.
Choschen Ham (388,16) All contribute to cost of killing traitor.
Pesachim (49b) No need of prayers while beheading on Sabbath.
Schabbath (118a). Prayers save from punishment of coming Messiah.

Judarnas roll i slavhandeln

Råkade på denna video (i 2 delar) igår på nätet, och blev slagen med häpnad. Se här sanningen om slavhandeln, och fråga dig själv sedan hur mycket våra historieböcker är att ha, när dessa sensationella uppgifter inte står att läsa i dem. Vita kristna har i alla år fått skämmas för den fruktansvärda slavhandeln, när det i själva verket till största delen var judar som var slavhandlarna!