Talmuds syn på Kristendomen

Här kan vi läsa vad talmud (oerhört viktiga och heliga judiska texter som flitigt studeras av judar världen över än idag, inte minst av alla rabbiner) har att säga om Kristendomen. Ingen angenäm läsning – och definitivt inget man, dvs judarna, vill vi ska känna till.

Hilkhoth Maakhaloth Christians are idolaters, must not associate.
Abhodah Zarah (22a) Don’t associate with gentiles, they shed blood
Iore Dea (153, 2). Must not associate with Christians, shed blood
Abhodah Zarah (25b). Beware of Christians when walking with them.
Orach Chaiim (20, 2). Christians disguise themselves to kill Jews.
Abhodah Zarah (15b) Christians have sex relations with animals.
Abhodah Zarah (22a) Suspect Christians of intercourse with animals.
Schabbath (145b) Christians unclean because they eat accordingly
Abhodah Zarah (22b) Christians unclean because not at Mount Sinai.
Iore Dea (198, 48). Clean female Jews contaminated by Christians.
Kerithuth (6b p. 78) Jews called men, Christians not called men.
Makkoth (7b) Innocent of murder if intent to kill Christian.
Orach Chaiim (225, 10) Christians and animals grouped.
Midrasch Talpioth 225 Christians created to minister to Jews.
Orach Chaiim 57, 6a Christians to be pitied more than sick pigs.
Zohar II (64b) Christian idolaters likened to cows and asses.
Kethuboth (110b). Psalmist compares Christians to unclean beasts.
Sanhedrin (74b). Tos. Sexual intercourse of Christian like beast.
Kethuboth (3b) The seed of Christian is valued as seed of beast.
Kidduschim (68a) Christians like the people of an ass.
Eben Haezar (44,8) Marriages between Christian and Jews null.
Zohar (II, 64b) Christian birth rate to be diminished materially.
Zohar (I, 28b) Christian idolaters children of Eve’s serpent.
Zohar (I, 131a) Idolatrous people (Christians) befoul the world.
Emek Haschanach (17a) Non-Jews’ souls come from death and its shadow.
Zohar (I, 46b, 47a) Souls of gentiles have unclean divine origins.
Rosch Haschanach (17a) Non-Jews souls go down to hell.
Iore Dea (337, 1). Replace dead Christians like lost cow or ass.
Iebhammoth (61a) Jews called men, but not Christians called men.
Abhodah Zarah (14b) T. Not to sell religious works to Christians.
Abhodah Zarah (78) Christian churches are places of idolatry.
Iore Dea (142, 10) Must keep far away physically from churches.
Iore Dea (142, 15) Do not listen to church music or look at idols.
Iore Dea (143, 1) Must not rebuild homes destroyed near churches.
Hilkoth Abh. Zar. (10b) Jews must nor resell broken chalices to Christians.
Schabbath (116a) Tos. Gospels called volumes of iniquity, heretical books.
Schabbath (116a). Talmudists agree that books of Christians to be burned.
Abhodah Zarah (2a). Festivals of Christians called days of calamity.
Abhodah Zarah (78c). Christian feast days despicable, vain and evil.
Abhodah Zarah (6a). Forbidden to observe Christian Christmas day.
Hikoth Akum (ch.IX). Forbidden to celebrate Easter and Christmas.
Chullin (91b) Jews possess dignity even angels cannot share.
Sanhedrin, 58b To strike Israelite like slapping face of God.
Chagigah, 15b A Jew considered good in spite of sins he commits.
Gittin (62a) Jew stay away from Christian homes on holidays.
Choschen Ham. (26,1) Jew not sue before a Christian judge or laws.
Choschen Ham (34,19) Christian or servant cannot become witnesses.
Iore Dea (112, 1). Eating with Christians, breeds familiarity.
Abhodah Zarah (35b) Not drink milk from cow milked by Christian.
Iore Dea (178, 1) Not imitate Christian customs, even hair-comb.
Abhodah Zarah (72b) Discard wine touched by Christians.
Iore Dea (120, 1) Bought-dishes from Christians to be well-washed.
Abhodah Zarah (2a) Avoid all, for 3 days before Christian festivals.
Abhodah Zarah (78c) Christian festivals regarded as idolatry.
Iore Dea (139, 1) Avoid things used in Christian worship.
Abhodah Zarah (14b) Don’t sell Christians articles for worship.
Iore Dea (151, 1) H. Don’t sell water to Christians for baptisms.
Abhodah Zarah (2a, 1) No trade with Christians on feast days.
Abhodah Zarah (1, 2) Now such trade permitted.
Abhodah Zarah (2aT) Trade because they have money to pay.
Iore Dea (148, 5) If Christian not devout, send him gifts.
Hilkoth Akum (IX, 2) Send gifts to Christians only if irreligious.
Iore Dea (81, 7 Ha) Christian wet-nurses dangerous.
Iore Dea (153, 1 H) Christian nurse will lead children to heresy.
Iore Dea (155, 1). Avoid unknown Christian doctors.
Peaschim (25a) Avoid medical help from idolaters (Christians).
Iore Dea (156, 1) Avoid Christian barbers unless escorted by Jews.
Abhodah Zarah (26a). Christian midwives dangerous when alone.
Zohar (1, 25b) Those good to Christians never rise when dead.
Hilkoth Akum (X, 6) Help needy Christians if it will promote peace.
Iore Dea (148, 12H) Hide hatred for Christians at celebrations.
Abhodah Zarah (20a) Never praise Christians lest it be believed.
Iore Dea (151, 14) Don’t praise Christians to add to glory.
Hilkoth Akum (V, 12) Quote Scriptures to stop mention of their god
Iore Dea (146, 15) Christian religious articles contemptible.
Iore Dea (147, 5) Deride Christian religious articles.
Hilkoth Akum (X, 5) No gifts to Christians, gifts to converts.
Iore Dea (151, 11) No gifts to Christians, encourages friendship.
Iore Dea (335, 43) Exile for that Jew who sells farm to Christian.
Iore Dea (154, 2) Forbidden to teach a trade to a Christian.
Baba Bathra (54b) Christian property belongs to first claimant.
Choschen Ham (183, 7) Keep what Christian overpays in error.
Choschen Ham (226, 1) Jew may keep lost property of Christian.
Baba Kama (113b) It is permitted to deceive Christians.
Choschen Ham (183, 7) Jews divide what they overcharge Christians.
Choschen Ham (156, 5) Must not take Christian customers from Jews.
Iore Dea (157, 2) H May deceive all who believe Christian tenets.
Abhodah Zarah (54a) Usury practiced on Christians or apostates.
Iore Dea (159, 1) Usury permitted now for any reason to Christians.
Baba Kama (113a) Jew may lie and perjure to condemn a Christian.
Baba Kama (113b) Name of God unprofaned when lying to Christians.
Kallah (1b, p.18) Jew may perjure himself with a clear conscience.
Schabbouth Hag. (6d). Jews may swear falsely by use of subterfuge.
Zohar (1, 160a). Jews must always try to deceive Christians.
Iore Dea (158, 1) Do not cure Christians unless it makes enemies.
Orach Cahiim (330, 2) Not assist Christian’s childbirth on Saturday
Choschen Ham.(425, 5) Unless Torah believer, don’t prevent death.
Iore Dea (158, 1) Christians not enemies must not be saved either.
Hilkkoth Akum (X, 1) Do not save Christians in danger of death.
Choschen Ham (386, 10) A spy may be killed even before he confesses.
Abhodah Zarah (26b) Apostates to be cast into well, not rescued.
Choschen Ham (388,15) Kill all who give Jews’ money to Christians.
Sanhedrin (59a) ”Prying into Jews’ ”Law” to get death penalty.
Hilkhoth Akum (X, 2) Baptized Jews are to be put to death.
Iore Dea (158, 2) Hag. Kill renegades who turn to Christian rituals.
Choschen Ham (425, 5) Those who do not believe in Torah to be killed
Hilkhoth tesch.III, 8 Christians deny the ”Law” of the Torah.
Zohar (I, 25a) Christians to be destroyed as idolaters.
Zohar (II, 19a) Captivity of Jews end when Christian princes die.
Zohar (I, 219b) Princes of Christians are idolaters, must die.
Obadiam When Rome is destroyed, Israel will be redeemed.
Abhodah Zarah (26b) T. Even the best of the Goim should be killed.
Sepher Or Israel 177b If Jew kills Christian commits no sin.
Ialkut Simoni (245c) Shedding blood of impious sacrifice to God.
Zohar (II,43a). Extermination of Christian necessary sacrifice.
Zohar (L, 28b, 39a) High place in heaven for all who kill idolaters.
Hilkhoth Akum (X, 1) Make no agreement, show no mercy to Christians
Hilkhoth Akum (X, 1) Turn them away from their idols or kill.
Hilkhoth Akum (X, 7). Allow no idolators to remain where Jews are strong.
Choschen Ham (388,16) All contribute to cost of killing traitor.
Pesachim (49b) No need of prayers while beheading on Sabbath.
Schabbath (118a). Prayers save from punishment of coming Messiah.

30 svar till “Talmuds syn på Kristendomen

 1. Skrämmande läsning.

 2. Talmudläsares syn på Kristendommen. Om nu detta kan tillföra ngt?
  I varje fall bör vi erkänna synaagogan för hennses utskick av JJ till hjälp.

  Efter Barbaras-projektet visste man vad som väntade Barbaras och synagogan som nat görs skyldig till denna provokation.
  ”Fader Vår” är en välkänd uppmaning till uppror. Det är bara hos oss som man tänker på en dadda av idel nåd? Vulfila.

 3. Fader Vår: en uppmaning till uppror? Läs texten igen, bäste Patrick, långsamt med ödmjukt hjärta, och ponera innebörden av Jesu egna ord.

  Fader Vår, som är i himmelen.
  Helgat varde ditt namn.
  Tillkomme ditt rike.
  Ske din vilja,
  såsom i himmelen så ock på jorden.
  Vårt dagliga bröd giv oss idag,
  och förlåt oss våra skulder,
  såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
  och inled oss icke i frestelse
  utan fräls oss ifrån ondo.
  Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
  Amen.

 4. S om namn på en bön är det bönen. Men som begrepp med egen betydelse ger det män andel av hela o del i fam. Hon görs till andelsägare med ägaransvar.
  Men man har att inse att den rel trostidcen är 2000 år innan avslut. 1400-talet är där saamma 1400-tal i alla trostider – innan examen – eller om det är en påföljd. (Straff). I varje fall känner vi väl igen denna katasrofala 1400…
  Därav följer att den kultur som genomgått trostid känner väl vart eftersläntrare i tro befinner sej. Hjälpa till orsakar endast försening för den
  som trampar bottenlöst i sitt 1400-tal.
  Förståelse kan finnas men ej dömande – vi var där…….mvh upe……….

 5. Fader vår som upprors förstärkare – torde väl vara uppenbart.
  S om medlem i en arme, ett förbund, medaktör med ett sådanhelt överlägsen ställning som med detta ”Fader vår” innebär vid sidan om alla andra graderingar (med försäkran om välgång) ligger nej lika nära som ja…..upe.

  Bottenplattan till fungerande demokrati…………ds.

 6. Tre frågor:
  Vad menar du med ”JJ”?
  Vad är ”Barbaras-projektet”?
  Vad menar du med ”Vulfila”?

 7. JJ – Jesus Josefsson utan de titlar som vanligtvis används och gör honom mkt nära en g-d. Känns som undervärdering av människan som genom FV är inbjuden till fam – satts in i fam!!
  Barbaras-projektet : ett sätt att ta reda på läget i den sociala omgivningen.
  ”Hur skulle användandet v FV uppfattas av Rommarna eller framförallt av de grekiska rådgivaRNA? Vad väntade den män som synagogan är förpliktad (utnämnd till Lagens väktare) att sända ut till hjälp – till denna allm sjönöd..—(-blev trött – går till sängen… fortsätter i morgon….uPe.)

 8. Hahaha. Jesus Josefsson! – stavat med dubbel-S dessutom, dvs på svenskt vis. Där gav du mig dagens skratt, Patrick. Har aldrig tidigare tänkt på att Jesus efternamn är Josefsson.

  Fast enligt den kristna läran så var ju inte Josef hans pappa: fast samtidigt så inleds ju Nya Testamentet med Jesu stamtavla, och där Josef står som hans far – även om han inte kallas far just där. Riktigt hur man ska ha det när det gäller Jesu faderskap verkar man mao inte ha bestämt sig för?

  Förstår dock alltjämt icke vad Barbaras-projektet står för?

  Vad sedan gäller Fader Vår så hade romarna inget problem med den bönen. Rom var välvilligt inställt till rikets olika religioner. De kristnas enda fiender på den tiden var judarna. Poppea, Neros andra hustru, lär som bekant ha varit jude, och hon lär vidare ha varit den som fick Nero att börja förfölja de kristna. Romarna hade inget problem med de kristna framtills dess.

  I vilket fall som helst så är listan med talmudverser ovan bland det mest fasansfulla vi ”gojs” kan läsa här i världen.

 9. ”Enligt den kristna läran” kan det vara hur somn helst eftersom den har till uppgift att ställa i ordning lärans lyte så att den skulle kunna sväljas av gemene man inom krigsmakten där senaste gud var utsliten och följaktligen inte förmådde stärka modet och ge mening till den meningslösa verksamheten till de tvehågsna:
  Jesus Josefsson blev Jesus Kristus. Väl så högadlad som den senaste kejsaren som tjänat som gud och ”slitits ut” i vanlig ordning. Lika vanlig ordning var att söka g-aspiranter i mellanöstern.. beryktat för sina gudsodlingar!?!!! T.om. hade man ett fruntimmer. jag tror från Egyptien som konkurerade med valet av Kristus.
  Men att vara son till Jaffe med hanss enorma rykte efter att fört Israel till att besegra Atens oslagbara Alexander-armeer – 3 ggr!!!!!!
  MED BARFOTAFOLK – under ledning av Mackabeus – det mest beryktade guirillakrig någonsin – Vietnamn ej undantaget…?..
  Förklrar även grekernas hopp om att ”ge igen” med hjälp av Rom………….
  (Man fick skriva Kristushistorien på grekiska och blev så kompenserad fram till att Rom även tog över skrivtecknen och judehatet – med känt resultat fram till dags dato!!))
  Obs att inom det rel fältet finns ej ”det var för länge sen”……..
  Barabbas – projektet: Se Vilks projekt för att undersöka ”den fredliga rel”..

  Jag får flow vid rel skriverier och vill få löfte om att de sparas och kan levererastill mej i en klump vid förfrågan????? Annars måste jag först skriva in dem i ”molnet” med hjälp av ordbehandlare där risk för avbrott i flow är betydande. Det är nyårsafton och ensamhten ropar mej till viktigare arb . .
  Med v h Upe .
  Ps /Tack fär listan av kkritik…….från djupa brunnar?/ds

 10. Talmuds syn på Jesus och kristendomen är avskyvärd. Värst är att man faktiskt tror så här än idag men erkänner det inte öppet. Judarna anser att man står över alla andra människor och är satta av gud att styra över oss. Det är därför man kan döda palestinska kvinnor och barn utan att blinka.

 11. …står över oss .. .. satta att styra oss o alla andra… bestämt av sin g-d …
  Detta är ideologernas allmäna läsning som styr deras handlingar. Vi känner själva igen versen, muslimerna läser den – o alla ideologier i sina aktuella 1400-tal. Trosmänniskans övetygelse….!! Oavset tro.
  Juden använder inte troedet -men lagen. Det kanske vore ngt att pröva inom rel? Varför skall juden vara ensam om att använda lagen???
  Lag fung ju bra i världsliga sammanhang, mattematik och vetenskap. Där går det inte allls med tro. Liksom i trafiken som närmast liknar mänskliga relationer……//
  Huruvida juden blinkar mer eller mindre än muslimen när de skall göra illa
  mot den andra – – det vet jag inte — Kanske muren ar ett sätt att slippa blinkningen??upe….

 12. Talmudtroende judar (alla rabbiner mm) avskyr Jesus och krístendomen som pesten. Läs själv texterna så kanske du inser hur läget är. Dessa judar ligger även bakom kriget mot julen. I USA får man inte längre säga Merry Christmas hur som helst. Inte ens vid Vita Huset får man längre ha en julgran eller kristna symboler. Men en jätterstor judisk menorah tänds varje år på gräsmattan utanför av storrabbiner och andra judiska dignitärer. Trots att mindre än 2 procent av USAs befolkning är judar så kan man dominera hela nationen på detta vis under julhelgen. Judar styr USA. USA är en israelisk lydstat.

 13. Queru hr hittaat sina gelikar på andra sidan och beskyller dessa för att vara judar. Vad svarar man på det??? mvh uPe…..

 14. Flera intressanta kommentarer har dykt upp sedan nyårsafton. Queros andra kommentar fastnade i spamfiltret av någon anledning, men den har nu lagts in. Ber att få återkomma senare med egna reflektioner lite senare. Är upptagen med annat just nu. God fortsättning på det nya året.

 15. Jag hade skrivit en stor text – enorm – men tråden gick av på sista slutet och allt försvan till Intet när jag klickade på ”skicka kommentar”………uPe….
  Försöker igen om glädjen återinträder inför ”Barbaras”……..ds………..

 16. Quero, jag håller i stort med dig om allt du säger. Själv önskar jag att talmudverserna ovan skulle tillhöra den obligatoriska undervisningen i våra skolor. Sådan vikt sätter jag vid dessa texter. Vi behöver alla ta del av den judiska religionens mest intima hemligheter gentemot oss. Ska vi studera den sk förintelsen så ska vi även studera alla andra aspekter av den sk judendomen, speciellt de delar man inte vill vi ska känna till – som talmuds hat mot Kristus, de Kristna, Kyrkan och Kristendomen.

  Patrick, du belyser en mycket intressant del av den antika historien, en del som vi inte vet så mycket om, nämligen relationen mellan det gamla Grekland och det sk judiska folket. Det som jag alltid funnit oerhört fascinerande är Jesus relation till de gamla grekiska filosoferna. Som uppvuxen i det Romerska Riket så kan han omöjligen ha undgått Platons redan på den tiden klassiska filosofiska mästerverk. Jesus var, anser jag, i själ och hjärta en pythagoré och platoniker, även om detta aldrig kommer fram i de bibliska texterna, då mycket där har blivit förvanskat och borttaget (redan under antiken). Men tveklöst är det så att Jesus, Platon och Pythagoras var själsfränder.

 17. Judarnas motht mot det kristna hatet var berättigat. De hade till uppgift att vara lagens väktare just gentimot liknade trosmännisksor som odlats fram vid sidan om finkultur och dubbelgreppade slagsvärd.
  Men naturligtvis är allt hatande ett mörker – ett mörker kraftigt beroendeframkallande. …som vi kan se i dag på mkt nära håll i svullnader över världen där nu klimatet vacklar inför trosmänniskans odlingar av olyckshändelser. Plus att fler trosöversvämningar flåsar oss i ryggen.
  Jag vill inte dömma – inte ens Paulus som införde oss i troendet – ty, ännu är facit inte framlagt. Kanske var troendet ett bete som skulle åtrås när vår egen trostermin var avslutad (2000 år) ”Vi var där” kan vi veta när vi hör beskrivningarna från dem som nu är i ”det enda rätta”….där man livnär sej på gammalt hat – och nytt om det vill sej riktigt illa.
  Vi får inte glömma när vi nämner JUdAR att dom har hunnit konfrontera Krstna och muslimer – men då under andra benämningar – under sin rel erfarenhet av 7500 år. I jmf ”vad är vi i den lekparken.”?
  Hur långa listor av tarvligt hat skulle inte vi kunna leta fram när det gäller judar, katoliker – stora kartotek från striderna vi producerade vid striderna i Österrike – – som inte vill avta. BLa……………
  Men det har ju gått med nöd och näppe – och om vi tar fram vår klokaste själar till ledare så skalL det kunna gå vidare till ljusning….. Men frågan är om vi troenden skall nå fram till 7000 år utan att ha rensat oss bort med ”det enda rätta” SOM HALSDUK MOT ISVINDEN. vISST: JAG GILLAR ER ALLA – OCH mej själv…………..

 18. Jag uppskattar din optimism, Patrick, och din välvilja gentemot andra troende. Jag vägrar dock ha dåligt samvete för vad kristna gjort under tider som flytt, för inga sanna kristna kan utföra illdåd likt de som israeler utför mot palestinier, såväl kristna som muslimer, mer eller mindre dagligen.

  Kristendomen är kärlekens religion, och Jesus kärlekens främste apostel. Jesus satte själv budet att älska sin nästa som sig själv som det näst viktigaste efter budet att älska Gud av hela sitt hjärta och hela sin själ.

  Jesus Kristus är älskad och hyllad över hela vår värld – av ALLA! – tom av andra troende, inklusive alla muslimer, samt av inbitna ateister. De enda som riktigt ogillar honom återfinns bland judar.

  Jag hävdar dock inte att alla judar hatar Jesus, men många gör så, något vi inte minst kan läsa i talmudverserna ovan – eftersom han pekar fingret på dem och talar om för dem, än idag, att de måste bättra sig och återvända till den rätta vägen.

  Jesus Kristus levde ett heligt liv varje dag och var i sanning det judiska folkets Messias, och inget de kan hitta på kan ändra på detta faktum. INGET. Judarna måste sluta fred med Jesus. Så är det…

 19. Uppfyll er tro…..Pe mvh.
  Men att älska som man älskar sej själv ä stort för den friska män som hunnit mogna tll sitt ansvar s1om det är givet i FV plus uppfyld trostermin a´2000 år – Det måste gå om vi skall överleva.
  Men – – Dödskulten, från ”det enda rätta” gör detta råd till en galenskap. DEn vanliga egoismen har i dödskulten omvänts till självhat o därmed hat mot den andre benämt som ” kärlek”!!!!! Se oss omkring…..Upe mvh till alla……

 20. Dödskulten är allas vår gemensamma fiende. Kristendomen har nu sjunkit till sin lägsta någonsin nivå, speciellt vad gäller moral och anständighet i stort. Sodomi i förhållanden mellan man och kvinna är det senaste och hittills mest djävulska dödskulten introducerat i våra liv.

  Endast ett starkt och sant kristet väst kan stoppa dödskulten och dess anhängare från att lägga världen i ruiner och göra oss alla till människodjur och slavar. Jesu två kärleksbud är lösningen på problemet med dödskulten. Än finns tid, för än finns hopp.

 21. Jag kom in på Tora-bloggen och kunde inte låta bli att upprepa:
  Vem skall undervisa vem?
  Väktarna av lagen med 7500 års erfarenheter eller ngn av de trosanslutna med en skranglig trostermin (2000år) i botten eller det andra trosblockaet med knappa 1400 år med extra tolerans i uppkörningara och genom tro vid varje filbyte— med noll i sikt???????? mvh klassisk baptist……

 22. De som är tänkta att sköta undervisningen är de kristna, Guds utvalda folk! I och med Jesus Kristus så bröts förbundet med judarna. Alla sanna judar blev då kristna. Att Jerusalem, inklusive templet, lades i ruiner år 70 var Guds straff! – något man själva erkänner.

  Judarnas egen Messias, Jesus Kristus, förklarade att ALLA folk är Guds folk, inte bara en liten självcentrerad grupp ökenvandrare med förkärlek för blodsoffer till demoner – något man för övrigt ämnar börja med på nytt så snart som templet är uppbyggt, dvs snart (se temple institute).

  talmud förklarar att Bibeln endast är till för judar, och exklusivt gäller för dem, och att endast judar är riktiga människor – något Gud inte kan acceptera då han skapat oss alla i sin avbild.

 23. Tro i tro ger längre hopp i tresteg och större chans till seger i krig plus efktivre reklam för sak i synen.
  Jaffe skapade medarbetare – precis sim han gladde sig över en lyckad hantverkare i Noah.
  I tro i tro gjorde ingen ark.
  Trosmänniskan fortsäter att borra hål i klimatet i tro om nåd. Sabbotörerna skall inte alls sorteras bort!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!uPe……….. (TM – trosmänniskan är livsfarlig och måste rehabiliteras— genast..)

 24. JA, sanna kristna, sanna troende, är det värsta som finns för eliten. För hur kan de sätta klorna i det som är rent? Hur kan de smusta ner de hjärtan som är rena och som hatar smuts? Hur kan de få dessa rena hjärtan att börja älska mammon och hans gräslighet?

  All smuts, snusk och smörja som de onda med flit sprider in i världen för att göra oss till djur kan inte röra de sanna trosmänniskorna, dvs de sanna kristna.

  Inte nog med det, de onda fruktar de renhjätade över allt annat, för i deras närhet så blir de exponerade som de svarthjärtade monster de är. De renhjärtades ljus exponerar ondskan på ett sådant vis att det blir outhärdligt för ondskans företrädare att ens befinna sig i deras närhet.

 25. Huvudsaken att trosmänniskan inte kör bil genom tro – utan följe lagen (trafikreglerna).

  Sammanställningen av all fientlighet som judarna framvisar mot kristend kommer sej av att man ser kristd som grov trolöshet mot huvudman -Jaffe-.
  Lagen som bottenplatta för varje lärokaross är helt nödvändig.
  Lagen ger trosfrihet eftersom den endast ger sej på handlandet – i verkligheten. Tro finns inte ens upptaget.
  Lärolytet blodar ner trakterna där olika tro råkar mötas…mvh upe……..

 26. SÅ är det naturligtvis, Patrick. Man måste använda sunda förnuftet och inte blint lita på sin tro när man tex kör bil eller går över gatan.

  Den sk judiska fientligheten gentemot Kristendomen har nu pågått i 2000 år, alltsedan en stor del av israeliterna valde att vända sin egen Messias ryggen. Judendomen som religion har därför inte längre någon funktion, för hur kan man alltjämt gå och invänta Messias när han kom för 2000 år sedan? Alla sanna söner till Israel omvände sig ju till Jesu kärlekslära, och de som blev över hittar vi idag tillsammans med en massa annat folk från bla Östeuropa bland de sk judarna.

  Dagens sk judar är f.ö. inte mer judar än dagens kristna. De har vidare inte mer rätt till Palestina-området än dagens kristna, då över 80 procent av dem ursprungligen kommer från Östeuropa. De är mao inga semiter, något de dock överlag inbillar sig.

 27. Daniel Gilfry

  Man behöver bara läsa Judeprotokollen (Basel, Schweiz ,1897) för att veta vad judarna tycker om oss MÄNNISKOR! Internet, som skulle vara judarnas optimala övervakningsvapen har haft en icke-önskvärd effekt ( för Judeparasiten!) – även de lata, slappa, Big Mac-ätande massorna är utsatta för SANNINGEN! Judarna vill utrota oss MÄNNISKOR och ta VÅR planet! Och svaret kommer direkt ifrån Satansfolket! I Sverige kommer Reinfeldts judar med nya ”raslagar”! Målet är att göra det omöjligt för MÄNNISKOR att överhuvudtaget yttra sig om Judeparasiten medan Judeparasiten får fortsätta att kalla oss MÄNNISKOR ”gojim” (= odjur, avföring) och ”blattajävel”! I vårt partiprogram förbjuds alla medlemmarna att lyda Judeparasiten! Vi tar inte order av Satan? När ALLA MÄNNISKOR följer vårt exempel, kan vi utrota Judeparasiten och göra slut på Satans tusenåriga rike! Daniel Gilfry, partiledare C.A.M.P. – Sveriges Befrielseparti

 28. Hi you have a cool website It was very easy to post I am impressed

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s