Dagsarkiv: september 23, 2010

Sverigedemokraterna/socialdemokraterna: en jämförelse

Vid en första anblick så ter sig Sverigedemokraterna som ett långt mycket angenämare parti än socialdemokraterna.

Ordet Sverige i Sverigedemokraternas namn talar nämligen om för oss att partiet är till för oss, de svenska medborgarna, och inte för den internationella storfinansen.

Ordet social i socialdemokraterna talar om för oss att vi har att göra med ett kommunistiskt parti. Socialism och kommunism är i grund och botten exakt samma sak.

Avsaknaden av ordet Sverige i socialdemokraternas namn talar om för oss att det INTE handlar om ett parti som är till för oss, de svenska medborgarna, utan om ett parti som tjänar andra syften – världskommunismen.

Socialdemokraterna ingår alltså i ett större projekt, världssocialismen/världskommunismen, något vi vet från alla de oheliga allianser man har med sina syskonpartier runt om i världen. Vi förstår nu lite bättre varför sossarna ogillar sitt eget hemland och alla svenskar på det vis man gör.

Vi förstår nu att sossarna är internationalister/globalister och varför deras nationalsång, eller rättare sagt internationalsång, är Internationalen, den gamla välkända kommunistslagdängan, och inte Du gamla, du fria.

De är som internationalister mao allt annat än nationalister och patrioter. De är odygdiga och vill det egna hemlandet illa: ty de älskar andra mer än sina egna.

En mor som älskar andras barn mer än sina egna är en dålig mor, och ett parti som älskar andra medborgare mer än sina egna medborgare är ett dåligt, för att inte säga fruktansvärt parti.

Vi behöver inse att socialismen/kommunismen är en internationell rörelse/farsot och kan inte som sådan existera på det nationella planet för tid och evighet, för en dag kommer då man måste ta nästa steg : att offra det egna hemlandet på det altare som Marx färdigställt för rörelsens storstilade högtidsdag.

Och det är dagen då hela världen blir enad under den röda fanan.

Och den dagen kommer nu snart att dagas.

Jag gillar olika

Det har varit en hel del snack om rasism på sistone, speciellt mot alla som gillar sitt eget hemland och som vill bevara det och dess traditioner, dvs alla patrioter; och man har även använt ordet mot Sverigedemokraterna.

Detta är ett felaktigt och omoraliskt sätt att använda ordet rasism på, för genom att göra så är man en utövande kommunist.

Kom då ihåg att kommunismen vill göra oss alla lika, dvs till livegna tillhörande staten uteslutande.

Kommunismen ser på dig som människa som du själv ser på en myra: du är ett litet totalt obetydligt kryp, du är inget värd!

Det är därför kul att se den där nya handsymbolen som man (etablissemanget) nu introducerar, symbolen där det står Vi gillar olika på.

Det är total ologik att använda denna slogan på det vis man nu gör. För genom att gilla olika på det nationella planet … så slår man ut alla olikheter! – något som beror på att det i slutändan alltid endast kommer att återstå en ledande enhet – den starkaste av de olika, eller en totalsammanblandning av alla de olika delarna.

Det är på detta vis faktiskt, något som Darwin bevisade iom sin tes rörande ”the survival of the fittest”. (kallas på svenska ofta missvisade för Naturligt urval)

Vi gillar olika är mao ett gift mot all olikhet, som enbart injicerats i samhället för att göra oss alla lika!

Folk har mao gått på världens blåsning, och som vanligt så är de enda som finner nöje i denna vår naivitet och vår dårskap inga andra än våra ägare: dvs de överlägset bra mycket smartare än majoriteten av alla oss svenskar och andra, den internationella storbanksmaffian.

Vi gillar olika är mao inget annat än ett sjukt skämt, och det är dig, du neddummade fåntratt, man (ägarna) skrattar åt.

FN fördömer Israels attack

Israel bröt mot internationell lag när man i maj i år bordade skeppen ingående i förnödenhetssändningarna till Gaza.

På det turkiska skeppet Mavi Marmara sköts nio obeväpnade fredsaktivister ihjäl efter bordningen, en attack som FN:s råd för de mänskliga rättigheterna nu klart tar avstånd ifrån.

Man kallar den israeliska attacken på Ship to Gaza-konvojen för ”oproportionell” och bestående av en ”oacceptabel grad av brutalitet”.

Man har vidare nu klara bevis för att ta detta vidare till åtal i Haag för de brott som Israel begått: uppsåtligt dödande, tortyr eller omänsklig behandling, uppsåtligt orsakande av stort lidande eller allvarlig kroppsskada. 

Frågan nu är när Israel ska börja inse att vi alla är människor skapade av Gud och att Gud älskar oss alla lika mycket?

När ska det israeliska dödandet upphöra?