Dagsarkiv: maj 16, 2011

USA är Israels bitch

Att USA och Israel intimt hänger ihop känner vi alla till, något som tyvärr inte medfört annat än elände för alla amerikaner och alla oss andra. Vad många inte insett är dock att amerikanerna inte hjälper Israel av fri vilja: man tvingas därtill av inflytelserika amerikanska judar vid Wall Street och annorstädes. Obama är deras man. Man äger Obama. Han är en slav. Slaveriet med svarta pågår mao alltjämt.

USA är Israels bitch. Så är det.

Innan USA blev Israels bitch så hade landet inga fiender i arabvärlden eller Mellanöstern eller någon annanstans, men nu är nästan hela världen USA:s fiende. Bitchandet för Israel har mao inte gagnat det stora landet i väster det ringaste, snarare tvärtom; och värre lär det bli framöver när man snart kommer att bli indragna i än fler storkrig i Mellanöstern med omnejd : Iran och Pakistan! Allt för att understödja Israel och dem som understödjer denna stat!

USA! Sluta bitcha för Israel!

Återvänd istället till de kristna idealen om att älska din nästa såsom dig själv! Att deltaga i orättfärdiga ockupationskrig mot det dygdiga semitiska palestinska folket — av vilka en stor del är kristna sedan 2000 år tillbaka, dvs de är släkt med Kristus, israeliterna och apostlarna! — är totalt anti-kristet!