Månadsarkiv: juni 2011

Tidelag : avskyvärd styggelse!

Såg att man på en annan blogg skrev om en man på landsbygden som för en tid sedan satte på en hund utomhus! — något som bevittnades av en granne! Avskyvärt och rent ut sagt bland det äckligaste jag läst på ett bra tag.

Tidelag, som detta avskyvärda tilltag av någon outgrundlig anledning kallas (det kallas utomlands för zoofili), är som vi alla vet en styggelse i Bibeln, och det med all rätt. Den som bedriver otukt med djur, d.v.s. idkar djursex, skall enligt GT dödas, och samma öde väntar självfallet djuret. I teorin anser jag dessa straff är mer än lämpliga, för den som pysslar med denna styggelse är i själ och hjärta ingen människa … utan ett odjur!

Fram till 1864 var dödstraff det som gällde här i Sverige för tidelag, d.v.s. sexsnuskstyggelse med djur, även om ingen, vad jag förstår, fick plikta med livet för detta äckligaste av brott sedan 1778. Tyvärr avkriminaliserades tidelag år 1944 av våra sataniska ledare, och frukterna av denna, deras omoraliska handling, kan vi alla skörda nu i dagens sexualiserade s.k. civilisation.

Min önskan är att den som ertappas med att bedriva otukt med djur skall straffas med lagens strängaste straff! — för som vi säkert inser så kan vi inte tillåta dessa perversa icke-människor att gå lösa och verka mitt ibland oss och våra barn. Många, om inte alla?, könssjukdomar lär f.ö härstamma från dem som våldfört sig på djur och sedan haft sex med människor. Det finns alltså inte bara moraliska orsaker till att otukt med djur är en styggelse, utan även hälsoditon.

För mig så är otukt med djur, d.v.s. tidelag, ett värre brott än våldtäkt av en kvinna, inte minst p.g.a. det perversa inslaget i handlingen. En man som våldtar en kvinna är självfallet ett monster som måste bestraffas med den fulla kraft som svensk lag besitter, men att sänka sig själv till djurens nivå — och t.o.m. vilja para sig med dem, och kanske även utnyttja dem i sodomi! — är att skända hela mänskligheten och att håna Skaparen och Hans skapelse!

Putin svartmålas av media

Läste att Carl Bildt fick kritik av Leif Pagrotsky över att han inte sagt till store ryske ledaren, Vladimir Putin, att denne påminde honom om en viss tysk diktator. Att Pagrotsky och hans fränder ogillar Putin förstår vi naturligtvis, eftersom Putin är en stor kristen ledare som arbetar i symfoni med den ryska kyrkan, osjälviskt och för det ryska folkets bästa — precis som det skall vara mao.

Att Bildt är en stornäst och otäck liten globalistpudel vet vi alla, och att han lägger sin stora näsa i blöt över allt utom när det gäller att försvara Sverige vet vi även det. Han har dock öppet förklarat läget i Gaza : han sa att Gaza är världens största fångläger — en av få gånger Bildt sagt något sant och av värde.

Gaza är alltså ett fångläger eller … för att använda ett annat och mer passande ord … ett KONCENTRATIONSLÄGER!

Bildt erkänner således att Gaza är ett fångläger/koncentrationsläger och att Israel håller detta läger igång. Han tordes dock inte öppet ta en konfrontaion med Putin och säga honom det han hade på hjärtat, eller snarare det hans handläggare hade förväntat sig att han skulle säga å deras vägnar.

Vladimir Putin är världens idag främste kristne ledare, och detta är anledningen till att han svartmålas av media här hos oss i väst. Media ägs/kontrolleras av ett sataniskt mördarsällskap, vilket för närvarande håller oss samtliga som gisslan, inte helt olikt hur man håller palestinierna i Gaza och på Västbanken som gisslan.

Lösningen på vårt dilemma är att börja leva enligt dygdernas eviga principer och att söka återställa Kristendomen till dess forna storhet. Vad vi behöver nu är en egen Vladimir Putin som kan ta en konfrontation med de svenska luspudlarna i Stockholm och stoppa sataniseringen av vårt kära hemland. Först då kan det bli fred och frihet för oss alla och envar.

Krisen i Grekland: väl utförd!

Krisen i Grekland går nu in i nästa fas — katastroffasen!

Vad man, de internationella bankgangstermördarna, hoppas uppnå genom att knäcka Grekland är att tvinga landet att sälja ut allt det äger, något det aldrig ens övervägt att göra om inte de internationella bankgangstermördarna dragit åt tumskruvarna på det vis man nu gjort.

Vi behöver inse att en internationell banksammansvärjning ligger bakom attacken på Grekland, och att denna sammansvärjning har för avsikt att brandskatta oss alla vad det lider. Man har för avsikt att ta allt vi äger ifrån oss — ALLT! — inklusive alla våra rättigheter och friheter, inklusive allt våra framtida generationer kan tänkas äga framöver. Det finns inget någon av oss kan nämna som man inte tänker ta ifrån oss. INGET! Faktum!

Vi kan med egna ögon se att Grekland är utsatt för en attack av internationella storbanker. Vi kan själva läsa om hur dessa banker är beredda att ge Grekland banklån för att överleva, och vi kan själva läsa att de omtänksamma långivarna vill hjälpa Grekland. Vi kan vidare läsa att Grekland först måste gå med på att sälja ut sina statliga tillgångar — om landet vill ”få” dessa lån.

Ingen hjälper alltså Grekland: allt är en businessdeal! Allt handlar om att tvinga Grekland att sälja ut sina tillgångar. Man har mao med flit tvingat Grekland på knä för att kunna stjäla landets tillgångar!

Vad vi har att göra med här är således en internationell gangsterverksamhet av spektakulärt slag — en gangsterverksamhet som via sina banker kan knäcka varje enskilt land i världen, inklusive de allra största som USA. Vi är alltså samtliga, dvs alla världens länder och dessas invånare, i händerna på en liten klick demoniska privatpersoner arbetande för satan själv!

Det handlar om ett internationellt kriminellt och sataniskt mördarsällskap som via sina banker nu är i full färd med att krossa hela västvärldens ekonomi. Anledningen till deras värv är att man hatar allt som det vita kristna väst står för, trots att man bor och verkar här mitt ibland oss, och man har nu för avsikt att göra slut på oss alla och vårt sätt att leva en gång för alltid. Faktum!

Syrien under attack

I detta nu pågår en attack på Syrien. Via media får vi varje dag höra om den prekära situation som civilbefolkningen befinner sig i. Vad man, EU/Israel/USA-alliansen, hoppas uppnå är troligen att få invadera landet, precis som man gjorde med Afghanistan, Irak och nu senast Libyen.

Bashar al-Assad, Syriens president, har öppet hävdat att landet är utsatt för en internationell konspiration, vilken har för avsikt att destabilisera landet och störta den sittande regimen. Och nog ser det ut att vara på detta vis alltid?

Alla som kan sin historia vet såklart att samtliga stora revolutioner i Europa (den engelska, franska och ryska) inte bara uppstod eller drogs igång av missnöjda arbetare, utan att de blev iscensatta av internationella bankgangstermördare, vilka från utlandet sponsrade upprorsmakare till att ställa till med otyg. Samtidigt som revolutionerna pågick så passade dessa bankgangstermördare på att brandskatta länderna i fråga på alla deras tillgångar.

Att Syrien som land är tänkt att upphöra är f.ö. gammalt som gatan, eftersom Israel är tänkt att växa hela långa vägen bort till Eufrat i öster, något som då innebär att alla länder som ligger i området kommer att uppslukas av den judiska staten. Att det är oroligt i Mellanöstern är således precis som det skall vara, och det vi ser nu är bara början på mellanakten i detta stora spel.

Wallanders anti-kristna propaganda

När man skriver en bok eller ett filmmanus så låter man ALLTID ens egna åsikter och synpunkter komma fram. En författare hyllar således ALDRIG dem han avskyr, utan ser istället till att sprida sin egen propaganda — ofta sker detta på ett subtilt vis, som den icke-ont anande läsaren, tyvärr, undgår att notera.

Som exempel på detta så lät homosexuelle pedofilen Arthur C. Clarke i sin sista bok huvudpersonen idka sodomi med en klasskamrat av samma kön (blev tvungen att tillägga ”av samma kön”, något som inte hade behövts för 10-15 år sedan, då enbart homosexuella män pysslade med sodomi då. Sådan är graden av förfall och så fort har det gått!), något som inte hade något som helst med bokens handling att göra — utan enbart ingick för att hylla sodomi med unga pojkar. Om äcklige homopedofilen Clarke kan f.ö. tilläggas att han ansåg att man kunde börja utnyttja pojkar i sodomi så fort de nått puberteten — oavsett hur gamla de var!

På samma vis så sprids anti-kristen propaganda till alla oss intet ont anande svenskar så gott som varje gång vi tittar på TV. Wallander är ett bra exempel: för en tid sedan såg jag ett avsnitt av serien där man plötsligt, och utan anledning, förklarade att skurken i dramat — en hänsynslös massmördare — var en djupt troende rysk-ortodox kristen!

Att skurkarna i avsnittet i fråga var ryssar visste vi alla redan, men man fann det ändå nödvändigt för själva handlingen att påpeka att skurken i fråga var en djupt troende rysk-ortodox kristen! — således ett typisk fall av anti-kristen propaganda, avsedd att få oss att hata Kristendomen (i detta fall, hata den rysk-ortodoxa kyrkan lite extra), samt få oss att koppla samman den rysk-ortodoxa kyrkan med den ryska maffian!

Vi gör nu klokt i att titta på vilka som producerar Wallander-serien. Vi ser då att SF (ägt av bonniers) och TV 4 är inblandade — dvs två anti-kristna organisationer, vilka f.ö. båda var inblandade i äckliga anti-kristna filmen Solstorm.

Vi inser då att man med flit lagt in dessa anti-kristna meningar i Wallander! Vi inser detta när vi inser att man ALDRIG hade låtit skurken i serien vara en hänsynslös ryskjudisk mafiosoboss. SF och TV 4, för att ta två av de värsta anti-kristna organisationerna, har alltid anti-kristna budskap med i sina produktioner, eller åtminstone så undviker man att ge Kristendomen en positiv bild — man gör alltså detta med flit.

Själv avstår jag, och många med mig, numera från att titta på serier och filmer på TV, då det allra mesta som visas enbart är producerat till att sprida hat mot Sverige, svenskarna och Kristendomen, samt att hylla snusk och våld.

Tittar jag på TV så handlar det mest om faktaprogram som inte har blivit totalsaboterade av pk-redskapet. Men vill man lära sig något väsentligt så är det nätet som gäller. TV är nästan uteslutande ett redskap i händerna på de sataniska bankgangstermördarna och deras gelikar, och detta redskap använder man till att sprida sin djävulska propaganda till gammal som ung. Det handlar alltså om hjärntvättning på högsta nivå.

Alla kloka föräldrar håller f.ö. sina barn borta från allt TV-tittande, möjligen med undantag för naturprogram o.dyl. Jag uppmanar alla svenskar att följa deras goda exempel.

En sevärd film av Juri Lina

Här är en oerhört intressant svensk film (med engelsk text) av Juri Lina som alla borde se. Det inledande citatet från Tolstoy säger det mesta om läget : Historien skulle vara någonting enastående … om den bara vore sann!

Det finns inte så mycket att invända mot det som hävdas i filmen. Vi inser således att det vi lärt oss i skolan när det gäller historia … inget annat är än lögner och propaganda! Vi inser vidare hur prekärt läget är för oss alla idag: Ty mördarna bakom Sovjetunionen är alltjämt närvarande, inte minst här hos oss i Sverige och övriga västvärlden, och de har nu idag för avsikt att avsluta det man påbörjade i Ryssland för hundra år sedan. Hatet mot oss, de vita kristna europeerna, vet inga gränser och kommer aldrig någonsin att ta slut. Faktum.

Noterade idag (26/8-11) att filmen ovan nu plockats bort från You Tube. Föga förvånande. Vilka som plockat bort filmen vet vi alla: Ty det är dem som filmen handlar om som de skyldiga äro i detta fall.

ZOG

Ett ord, eller rättare sagt en förkortning av ett begrepp, som man snart stöter på när man studerar det här är ZOG — ett ord som är väl värt att kolla upp. På den svenska Wikipedia-sidan om ZOG så kan vi få en kortfattad förklaring om vad saken gäller, och det är en förklaring som på det stora hela är korrekt.

Demokrati är en bluff

Redan de gamla grekerna ansåg att demokrati var av ondo. Aristoteles förklarar att demokrati är en avart av det långt mycket bättre styrelseskicket timokratiett styrelseskick där endast de mest välbärgade av de fria männen (kvinnor och slavar var förstås portade från politiken av grekerna) får vara med och bestämma.

Precis som tyranni är en avart av monarki, och precis som oligarki är en avart av aristokrati, så är även demokrati en avart av ett långt mycket bättre styrelseskick … timokrati.

Faktum är att demokrati enbart är snäppet bättre än pöbelvälde. Vissa ser faktiskt ingen skillnad mellan dessa två styrelseskick. Så illa är demokrati.

Vi inser raskt hur illa demokrati är när vi betänker följande: kriminella, alkoholister, drogmissbrukare, invandrare, ungdomar, socialfall, outbildade, lågintelligenta och andra icke-kompetenta, oseriösa och odygdiga får vara med och bestämma om hur landet ska styras. Nog är det sant ändå att dagens demokrati inget annat är än ett regelrätt pöbelvälde?

Än värre blir det när vi nu inser att detta pöbelvälde ingen makt har! Detta beror på att pöbelmänniskorna i politiktoppen, vilka röstats fram av pöbelhopen, inte har de kvalifikationer som krävs för att styra över hemlandet, något som beror på att man för att nå topp-positioner inom politiken måste sälja sin själ till internationella bankgangsters, samtidigt som man måste överge dygderna för att på så vis få pöbelns röster.

Ingen politiker i Sverige idag kan, som exempel, nå statsministerpostionen om han offentligt tar avstånd från homosexualitet eller abort eller andra kriminella och odygdiga handlingar! För att få toppjobben måste man ta avstånd från dygderna: annars får man inte tjänsten man trånar efter. Man måste nämligen offentligt visa att man är odygdig i själ och hjärta till godkänd nivå — för att på så vis försäkra våra ägare, den sataniska bankgangsterkabalen av mördare och andra avskum av lägsta tänkbara natur, att man inte utgör ett hot mot dem och deras vidare kriminella verksamhet.

Att vara odygdig i själ och hjärta är således ett anställningskrav för våra topp-politiker — inte konstigt att vi har det som vi har det.

Attacken på svenskan: Något har gått oss förlorat?

Alla som kan lite engelska kan utan problem läsa gamla engelska böcker, typ Jane Austin, allmänt ansedd som det engelska språkets främsta författare, näst Shakespeare. Författarinnan just nämnd skrev sina mästerverk för runt 200 år sedan, men de är alltså än idag skrivna på sådant vis att alla kan förstå det skrivna.

Vad gäller vårt eget språk, svenskan, så är situationen inte lika angenäm, något alla tvivlare själva kan konstatera genom att läsa ett par sidor i en 200 år gammal svensk bok. Men man behöver bara gå knappa 100 år tillbaka för att se ett ännu värre fall: 1917 års Bibel. Denna bibel är förvisso skriven på ett ålderdomligt vis, men hur många av dagens ungdomar kan idag läsa eller, viktigare än så, skriva på det vis bibeln i fråga är skriven? Inte många.

Svenskan har blivit attackerad och förstörd av våra ”egna” professorer och andra skriftlärda. Förenklingar är försämringar, eftersom språket då förminskas och förvanskas. Det har vidare blivit svårare för oss att uttrycka oss sedan förenklingarna togs i bruk : nyanserna har försvunnit. Med det är bara vad vi har att förvänta när ett språk omvandlas till orwelliskt nyspråk.

När voro blev var är ett av de värsta skräckexemplen från senare tid (efterkrigstiden). Alla som börjar använda voro när de skriver märker omedelbart av vad det är som gått oss förlorat — en del av vår svenska själ!

Och vad gäller verbet vara, och det vis detta viktigaste av alla verb har blivit bestialiserat av etablissemanget, så handlar det om inget annat än en katastrof för oss alla: Inte ens den undersköna pluralformen äro fick vi behålla!

Vi var och vi voro är INTE synonyma med varandra, och samma sak gäller vi är och vi äro. Det är en klar skillnad mellan de olika uttrycken som man först blir uppmärksam på när man börjar skriva på det gamla och korrekta viset. Man inser då vad som gått oss förlorat: något saknas.

Detta något ämnar nu många svenskar ta tillbaka. Ordningen i Sverige skall återställas på alla plan, och det skall ske snart.

Det Grekiska Folkmordet

Under skydd av Första Världskriget begicks ett av de värsta folkmord begågna — det Grekiska Folkmordet. En förintelse av kristna greker.

Folkmordet utfördes av turkar under ledning av det kriminella sataniska nätverk som styrde över Turkiet då — och som styr över Turkiet och oss alla än idag, framförallt via sina banker och sin djävulska kreation, det anti-kristna EU!

Många har idag ingen aning om det fruktansvärda lidande grekerna fått uthärda under turkarna och deras mästare, de anti-kristna ateistiska bankgangstermördarna. Miljoner greker miste sina liv under turkarna, och miljoner andra flydde sina urgamla hemländer, där de levt sedan urminnes tid, i det som idag ligger i Turkiet.

Anledningen till folkmordet på greker och armenier i Turkiet? Svar : De var och är alltjämt … KRISTNA! Faktum.

Ty de internationella bankgangstermördarna hatar Kristendomen över allt annat, och den form av kristendom som man hatar allra mest är den ortodoxa: Ty den ortodoxa kyrkan fruktar inte satanisterna på det vis vi ömkliga och skenheliga västerlänningar gör.

Vi här i väst har i stort blivit sataniserade till sådan grad att vi nu med näbbar och klor t.o.m. försvarar dem som älskar synd och snusk, och attackerar dem som älskar dygderna och sanningen.

USS Liberty

Idag för 44 år sedan attackerades det amerikanska örlogsfartyget USS Liberty av Israels flygvapen — när det befann sig på internationellt vatten! Det handlade om en medveten attack av Israel. Ingen hjälp fick USS Liberty av amerikanska flottan som fanns i närheten. Man fick order att ej komma sitt eget fartyg till undsättning av ingen annan än landets egen president, Lyndon B Johnson — som ville att fartyget skulle sänkas! Man skulle sedan skylla sänkningen på Egypten! Tydligen så var även en atombombsattack på Kairo på gång, som då hade dödat minst fem miljoner människor, men genom gudomlig intervention så förhindrades denna från fullföljas. Problemet var att man, satan och hans medhjälpare, inte fick sänkt fartyget och på så vis fick bort alla bevis och vittnen, trots ihärdiga flygattacker under åtskilliga timmar. Gud ske pris…

De sju dygderna och deras avarter

Här ser vi de sju dygderna samt deras avarter, de sju dödssynderna. Det är, efter att ha tittat på dygderna, uppenbart för oss alla att vi nu lever i mörka tider, för hur många av våra ledare kan vi tillskriva ens ett par, eller ens en enda, av de sju dygderna? Vill vi inte istället stämpla samtliga sju dödssynder på dem hela bunten? Fast det värsta är inte att våra ledare är fulla av synd, utan att de ofta inte ens är medvetna om saken — eller, ännu värre, inte bryr sig om saken! Problemet är således inte synden i sig, utan oviljan till att SÖKA LEVA DYGDIGT!!!

Dygd — Dödssynd

Ödmjukhet — Högmod

Generositet — Girighet

Kyskhet — Vällust

Välgörenhet — Avund

Måttfullhet — Frosseri

Tålamod — Vrede

Flit — Lättja

Läs här (klicka) mitt senareskrivna (26/5 2012) inlägg om den åttonde dygden och dess avart.

Wikipedia är anti-kristet

Man behöver inte söka på Wikipedia många gånger för att inse att sajten är totalt anti-kristen. Det mesta som rör Kristendomen förvränger man till att få judarna att framstå som goda och rättrådiga: tom de så ondskefulla fariséerna tar man till försvar … mot deras egen och allas vår messias, Jesu Kristus!

Wikipedia har även kapat Bibeln, dvs den Heliga Skrift, något som klart kan ses på den engelska sajten. För på den engelska Wikipedia-sajten kallar man Bibeln nu helt sonika för the Hebrew Bible — och det är en bibel där NT inte ingår.

NT är, tycks det, något som egentligen inte tillhör Bibeln, när sanningen istället är den att NT är Bibelns kulmination och höjdpunkt. Ordet bibel är vidare ett kristet grekiskt namn på den Heliga Skrift, och inte judiskt, så att blanda samman judendom och kristendom när man referar till Bibeln är totalt felaktigt. Kristendom och s.k. judendom kan inte sammanblandas, annat än på det vis som de förenats av de kristna sedan begynnelsen. De äro oförenliga! Alla sk judeo-kristna ideologier och rörelser är mao av ondo, eftersom Jesus Kristus där inte ingår annat än som en blek perifiär figur, när han i själva verket är den som allt handlar om.

Om man går från den svenska bibelsidan av Wikipedia till den engelska (genom att klicka på ”english”) så försvinner det stora korset i marginalen och ersätts av … ingenting. Man måste därefter klicka vidare för att läsa om Bibeln på engelska, och när man så gör så kallas alltså inte Bibeln längre för the Bible, utan för the Hebrew Bible — och då handlar det alltså om texter där NT inte ingår.

Tilläggas kan att en hel del ändringar — ofta dagligen — pågår på den engelska sidan om Bibeln, och det verkar vara en hel del interna strider där mellan den judiska och kristna falangen? — inte minst när det gäller vilken symbol man ska ha på bibelsidan. Bara härom veckan hade man ett stort hexagram där, INTE ett kors! Att Wikipedia ägs/kontrolleras av judar gör dock att vi inser vilka som lär få sin vilja igenom i fallet kristendom.

Alla som förresten tror att Wikipedia tillhör oss alla är totalt neddummade fåntrattar. Wikipedia är ett enda stort lurendrejeri överfullt med lögner i alla ämnen av vikt, avsedda att vilseleda så många av oss som möjligt i alla pk-frågor och frågor av ekonomisk, politisk samt religiös natur! Faktum.

Ratko Mladic

I detta nu pågår en fars inför öppna ridåer: krigsförbrytarrättegången mot Ratko Mladic.

Mladic anklagas för folkmord, något som det kanske finns täckning för, men som vi alla vet så är krig ett helvete, och så snart som kriget är över så måste någon göras ansvarig för helvetet, något som alltid sker med ledarna för sidan som förlorar.

Hade, som exampel på saken, Hitler vunnit Andra Världskriget så hade vi idag med förfäran sett på Churchill, Roosevelt och alla andra ledare på de allierades sida: Ty segrarna skriver alltid historien. Faktum!

Vi vet därför att Mladic-rättegången enbart ger oss en vinklad bild av kriget i det forna Jugoslavien, vinklad på sådant vis att vi inte får ta del av krigsförbrytelserna begångna av segrarmakterna. Det handlar mao om undanhållande av sanning.

Vi får heller aldrig klarhet i varför Israel-bitchen USA gick in i kriget på kroaternas och de s.k. muslimernas sida: ett folk vars etnicitet ingen ens idag känner till — är de kroater, bosnier, serber, jugoslaver, albaner, hercegovinier eller något annat? Ingen vet.

En sak vi bör inse är att den styrande sataniska eliten hatar Kristendomen och kyrkan, och den kyrka man hatar över allt annat är den ortodoxa kyrkan och dess hundratals miljoner anhängare, vilka huvudsakligen återfinns i Östeuropa.

Vår västliga kyrka, inklusive den katolska är inte ett stort problem för satanisterna längre: Ty dessa kyrkor är nu sataniserade bortom all räddning, åtminstone så är fallet så i fallet Svenska Kyrkan och dess associerade, något vi vet då Svenska Kyrkan och dess associerade hyllar homosexualitet samt sexuella avarter icke ens omnämnda i Bibeln (sodomi med kvinnor).

Serbernas kyrka är ortodox och sammanknuten till hela den ortodoxa världen, och denna kyrka är ett reellt hot mot hela den globalistiska rörelsen, då den vägrar att korrumperas av väst och dess satanism. Vladimir Putin är idag Kristendomens störste försvarare på det politiska planet; och så snart man, bankgangstermördarna, tagit itu med Serbien och Grekland så kommer man på allvar att börja attackera Ryssland igen.

Det hela är således ett krig mellan Kristendomen och mammonism/satanism.  Och det är med bankernas/mammonismens gift — mot ränta utlånade pengar, dvs ocker! — man nu krossar allt rent och gott här i världen, och då framför allt Kristendomen och allt gott den står för.

Frågan vi nu måste ställa oss är i vilken värld vi vill leva? En andlig och moralisk, dvs en värld byggd på de kristna idealen … eller dess raka motsats?