Dagsarkiv: juni 4, 2011

Wikipedia är anti-kristet

Man behöver inte söka på Wikipedia många gånger för att inse att sajten är totalt anti-kristen. Det mesta som rör Kristendomen förvränger man till att få judarna att framstå som goda och rättrådiga: tom de så ondskefulla fariséerna tar man till försvar … mot deras egen och allas vår messias, Jesu Kristus!

Wikipedia har även kapat Bibeln, dvs den Heliga Skrift, något som klart kan ses på den engelska sajten. För på den engelska Wikipedia-sajten kallar man Bibeln nu helt sonika för the Hebrew Bible — och det är en bibel där NT inte ingår.

NT är, tycks det, något som egentligen inte tillhör Bibeln, när sanningen istället är den att NT är Bibelns kulmination och höjdpunkt. Ordet bibel är vidare ett kristet grekiskt namn på den Heliga Skrift, och inte judiskt, så att blanda samman judendom och kristendom när man referar till Bibeln är totalt felaktigt. Kristendom och s.k. judendom kan inte sammanblandas, annat än på det vis som de förenats av de kristna sedan begynnelsen. De äro oförenliga! Alla sk judeo-kristna ideologier och rörelser är mao av ondo, eftersom Jesus Kristus där inte ingår annat än som en blek perifiär figur, när han i själva verket är den som allt handlar om.

Om man går från den svenska bibelsidan av Wikipedia till den engelska (genom att klicka på ”english”) så försvinner det stora korset i marginalen och ersätts av … ingenting. Man måste därefter klicka vidare för att läsa om Bibeln på engelska, och när man så gör så kallas alltså inte Bibeln längre för the Bible, utan för the Hebrew Bible — och då handlar det alltså om texter där NT inte ingår.

Tilläggas kan att en hel del ändringar — ofta dagligen — pågår på den engelska sidan om Bibeln, och det verkar vara en hel del interna strider där mellan den judiska och kristna falangen? — inte minst när det gäller vilken symbol man ska ha på bibelsidan. Bara härom veckan hade man ett stort hexagram där, INTE ett kors! Att Wikipedia ägs/kontrolleras av judar gör dock att vi inser vilka som lär få sin vilja igenom i fallet kristendom.

Alla som förresten tror att Wikipedia tillhör oss alla är totalt neddummade fåntrattar. Wikipedia är ett enda stort lurendrejeri överfullt med lögner i alla ämnen av vikt, avsedda att vilseleda så många av oss som möjligt i alla pk-frågor och frågor av ekonomisk, politisk samt religiös natur! Faktum.