Dagsarkiv: juni 20, 2011

Syrien under attack

I detta nu pågår en attack på Syrien. Via media får vi varje dag höra om den prekära situation som civilbefolkningen befinner sig i. Vad man, EU/Israel/USA-alliansen, hoppas uppnå är troligen att få invadera landet, precis som man gjorde med Afghanistan, Irak och nu senast Libyen.

Bashar al-Assad, Syriens president, har öppet hävdat att landet är utsatt för en internationell konspiration, vilken har för avsikt att destabilisera landet och störta den sittande regimen. Och nog ser det ut att vara på detta vis alltid?

Alla som kan sin historia vet såklart att samtliga stora revolutioner i Europa (den engelska, franska och ryska) inte bara uppstod eller drogs igång av missnöjda arbetare, utan att de blev iscensatta av internationella bankgangstermördare, vilka från utlandet sponsrade upprorsmakare till att ställa till med otyg. Samtidigt som revolutionerna pågick så passade dessa bankgangstermördare på att brandskatta länderna i fråga på alla deras tillgångar.

Att Syrien som land är tänkt att upphöra är f.ö. gammalt som gatan, eftersom Israel är tänkt att växa hela långa vägen bort till Eufrat i öster, något som då innebär att alla länder som ligger i området kommer att uppslukas av den judiska staten. Att det är oroligt i Mellanöstern är således precis som det skall vara, och det vi ser nu är bara början på mellanakten i detta stora spel.