Månadsarkiv: juli 2011

En viktig insikt att göra (9/11)

Det viktigaste man kan göra idag — om man vill veta vad som pågår i världen! — är att inse sanningen gällande 9/11! Faktum!

Inse således att ett internationellt bankbaserat mördarsällskap låg bakom attacken på the Twin Towers samt Building 7 (se bilden ovan, din neddummade fåntratt!) i New York för nu snart tio år sedan! Inga arabiska/muslimska terrorister var inblandade i det hela … Allt var en insider-historia! ALLT!

Orsaken till vikten av detta inseende finner vi raskt i följande faktum : Du inser då att vi nu i detta ögonblick är i händerna på ett sataniskt samfund av mördare som hatar oss alla gränslöst! Dessa mördare kontrollerar media och våra liv här på denna planet. Vi ägs av dem … eller åtminstone så anser man så.

Själv så stänger jag oftast numera av radion, om den råkar vara på, när det är dags för nyheter/propaganda då jag inte orkar lyssna på fem minuter av lögner/propaganda. Så illa är det!

Fakum är att jag endast startade att blogga pga insikten om vad som verkligen inträffade den Elfte September 2001! Sanningen om vilka som låg bakom attacken på New York är så fruktansvärd och så otrolig att få av oss kan inse läget. Det är fööööööör otroligt för att kunna vara sant — dvs det är en Big Lie/Stor Lögn.

Sant är det likafullt! Och när man insett att så är fallet så kan man ALDRIG någonsin glömma bort saken. ALDRIG!

Så INSE saken snarast möjligt! Skrämmande förvisso det är, men all rädsla faller därefter av DIG, då DU inser att mördarna är dem som är rädda för DIG och dina fränder, och det inte utan anledning, då DU dem avslöjat har.

De fruktar nu DIG! Ty de vet vem DU är och vad DU är kapabel att göra för att stoppa dem, då DU är en gudomlig varelse av ofantligt styrka och ofattbar skönhet…

Är Breivik en ”sleeper agent”/manchurisk kandidat?

På många håll på nätet så hävdas det med bestämdhet att norske vettvillingen och massmördaren, Anders Behring Breivik, var en s.k. ”Sleeper agent”/manchurisk kandidat! Det hävdas vidare att bomddådet med efterföljande massmord var en s.k. ”False flag”- operation. 

Detta hävdande tycks vid en första anblick vara rena galenskaper, men då det nu på allvar menas att Breivik är galen, så kommer saken i ett annat läge. Personligen har jag f.ö. svårt att se hur Breivik, som norsk patriot, i kallt blod kunde mörda sina egna unga landsmän, vilka överlag var blonda och blåögda — tom när de, dessa oskuldsfulla ungdomar, bad för sina liv. Inga patrioter är kapabla att göra något sådant, då de älskar de egna unga landsmännen över allt annat. Det är mao något som inte stämmer här?

Frågan vi nu bör ställa oss är om det är möjligt att ta kontroll över en annan människa på sådant vis att han utför gärningar likt dem Breivik av allt att döma nu utfört? Man kan även fråga sig om Breivik är att likna vid ett galet vilddjur, som hållits under uppsikt och under kontroll, tills dess man valt att släppa honom lös och fri att utföra sina sataniska värv?

Norges alltmer anti-israeliska samt pro-islamska hållning är tydligen inget som gillas från bankgangsterhåll. Flera norska topp-politiker har vidare öppet drivit en agenda att bojkotta israel, på liknande vis som man förr om åren bojkottade Sydafrika! Så kanske, anses de från vissa judiska konspiratoriska håll (som Atzmon), är Breiviks mördande inget annat än en hämnd på Norge pga landets pro-palestinska politik? Jag utesluter inte denna möjlighet.

Sanningen om 9/11

Vill du veta sanningen om 9/11 så har du den kort och koncist förklarad i videon ovan. Passa även på att besöka följande websida, Architects & Engineers for 9/11 Truth , och där med fakta få allt klarlagt för dig. Inse sedan att 9/11 var ett inside-job!

Utöyas framtid

Den norska f.d. idylliska sommarön, Utöya, är nu inte längre en lämplig plats för ungdomsläger …eller ens för andra sammankomster av nöjeskaraktär. En kyrka måste nu byggas där och hela ön måste fredas — troligen för evigt.

Låt ön nu bli ett naturreservat — en skyddad plats för alla de djur som vill leva där. Landningsförbud måste råda på ön under överskådlig tid, med stränga straff — fängelse — för dem som bryter mot förbudet. Kanske kan man tillåta anhöriga och andra inblandade i tragedin att besöka ön vid tillfälle, för att bearbeta sorgen? Men för människor är platsen inte längre lämplig som lägerplats.

Låt Naturen ta över Utöya och hela platsen på det vis som endast den kan…

Kristendomen svartmålas av media efter dödskjutningarna på Utöya

Att en satans mördare och psykopat igår hänsynslöst och urskiljningslöst mördade uppemot hundra människor, mestadels ungdomar, har spridits som en löpeld världen över. Men man har nu även lagt till följande inte helt oviktiga lilla detalj … mördaren är kristen!

Exakt vad man hoppas uppnå på detta förtal av Kristendomen kanske någon undrar? Svaret är att man, dvs media, alltid tar tillvara på varje möjlighet att få ge Kristendomen en känga, något som beror på att världens bankgangsters hatar Kristendomen över allt annat, bla beroende på att Kristendomen står i opposition till mammonismen.

I fallet med den norske massmördaren så har man alltså nu, vid sidan om att referera till honom som en högerextremist, börjat referera till honom som en kristen fundamentalist — speciellt i den anglosaxiska världen.

Vi bör nu inse att majoriteten av alla s.k. högerextremister inte är kristna annat än till själva namnet, dvs de är döpta och konfirmerade. Sanningen om den norske massmördaren är således att han inte alls var kristen, då endast den som söker följa Kristus kärleksbud har rätt att kalla sig kristen. Den norske massmördaren var istället en psykopat och galning styrd av demoner.

Vad det handlar om är istället ett utmärkt tillfälle för media, vilket ägs och kontrolleras av internationella bankgangsters, att svartmåla Kristendomen ett litet extra uns. Tilläggas om den norske massmördaren kan att han tydligen även är en stor israelvän, dvs precis som våra överlag anti-kristna vänner i Sverigedemokraterna. Han såg väl, kan tänka, en fränd i israel vad gäller det islamska hotet?

Vladimir Putin: Stor kristen ledare!

Efter att ha sett videon ovan så kan man bara inse faktum : Vladimir Putin är idag världens främste ledare! Som försvarare av Kristendomen och dess moraliska lagar är han älskad av alla sanna människor under Gud. Önskar vi hade en ledare en tiondel så bra som Putin här i Sverige.

Den kommande kärnvapenattacken på USA?

Alla som kan något om det stora spel som nu pågår här i världen är idag, och sedan lång tid tillbaka, medvetna om att en kommande kärnvapenattack på USA nu står på programmet — ett nytt 9/11 mao.

Denna kärnvapenattack kommer, om den blir av, att skyllas på Iran och/eller Pakistan!

Denna kärnvapenattack, vars storlek ingen idag känner till, kommer, om den blir av, att ”inträffa” i minst en amerikansk storstad! Vilken/vilka? Därom tvista de lärde.

Själv kan jag inte tro att en storstad kommer att jämnas helt med marken redan denna gång, men att attacken kommer att få 9/11 att blekna vid jämförelse kan vi vara övertygade om. För det behövs nu någonting exceptionellt för att kunna dra igång nya storkrig i Mellanöstern med omnejd, dvs Iran och Pakistan.

Det viktiga att komma ihåg är att den kommande kärnvapenattacken på USA kommer, om den blir av, att vara ett s.k. inside job, utfört av CIA/Mossad/mfl och deras allierade, på order av det internationella mördarsällskap som äger oss alla … eller rättare sagt, som tror sig äga oss alla.

Oklart är ännu om denna kärnvapenattack kommer att kunna realiseras? Att mörda miljoner av Guds högsta skapelse — människor! — tillåts inte hur som helst, speciellt inte om ett visst antal dygdiga människor är beredda att föra vår talan. Det hela är upp till oss. Ju lägre vi sjunker moraliskt, desto större är risken för att kärnvapen kommer att användas mot oss på nytt. Vapnen är klara att avfyras : Allt som behövs nu är en förevändning att göra så…

Ship to Gaza

Nu har tydligen ännu ett par båtar seglat iväg mot Gaza, denna gång med ett par svenskar ombord … eller rättare sagt, med ett par svenska medborgare ombord. Det är nämligen en viss skillnad mellan att vara svensk resp. svensk medborgare.

Huruvida de senaste båtarna ingående i Ship to Gaza kommer att fara ett bättre öde än de tidigare är det ingen som vet? Jag frågar mig nu om de ombordvarande svenska medborgarna är modiga eller dumdristiga, för de riskerar samtliga sina liv. Hade man seglat iväg mot Gaza innan TV-epoken och dygnet runt-nyheterna, inte minst via nätet, av idag så hade tveklöst båtarna sänkts av Israel, men nu slutar det nog som sist med bordning och omhändertagande. En handfull greker, vilka alla är kristna, lär säkert få plikta med sina liv.

Vi behöver inse att Israel ser på Gaza som en del att sitt territorium, som dock ännu är befolkat av palestinier — ett dygdigt semitisk folk som till stor del är släkt med israeliterna, Kristus och apostlarna. Israel avser dock att införliva hela Gaza och hela Västbanken med resten av landet. Man avser vidare att expandera ända bort till Eufrat, något som lär bli mindre angenämt för folken som bor i dessa länder idag.

Befarar således det värsta för Ship to Gaza, fast så länge som båtarnas resa följs av media så är risken för total katastrof minimal. Jag är dock tveksam till att icke-svenska svenska medborgare ska delta i Ship to Gaza. Vilken rätt har de att representera Sverige?

Bättre för samtliga inblandade vore om de icke-svenska svenska medborgarna lämnade Sverige och återvände till sina egna hemländer för gott och protesterade mot Israel därifrån, än att som nu gömma sig bakom den svenska flaggan.

En intressant liten detalj i senaste Ship to Gaza är den att båtarna stoppades av grekiska myndigheter innan de kom iväg denna gång. Exakt varför så skedde känner jag inte till, men troligen har ”grekiska” sionistiska krafter sökt hindra dem från att segla? Konflikten mellan greker och judar är f.ö. gammal och går tillbaka till antiken, dvs flera hundra år innan Grekland blev kristet. Konflikten är ännu olöst, men den kommer en vacker dag att vinnas av de kristna grekerna…

Kristendomen: lösningen på vårt dilemma

Vi har alla noterat att vårt samhälle blir alltmer sataniserat och sexualiserat för varje dag som går. Det finns en orsak till detta, vårt förfall : avkristnandet av Sverige!

För att vända trenden åt rätt håll så behöver vi återupprätta Kristendomen till dess forna storhet, med allt vad det innebär. Genom att återknyta kyrka och stat så tar vi det första viktiga steget mot detta mål, något som sedan hjälper oss att få bukt med islamiseringen och judefieringen av vårt kära hemland.

Sverige tillhör Kristendomen! — något många verkar ha glömt bort. Sverige måste därför avsekulariseras.

Ateismen måste stoppas, då den är en dödskult avsedd att krossa alla andliga strömningar, då dessa hotar mammonismen, våra ägares religion: Ty de tjänar inte Gud, utan satan själv, dvs mammon, vars tempel är de internationella storbankerna.

Vi måste återinföra söndagsstängt, för alla utom dem som måste arbeta denna dag naturligtvis. En söndag tillägnad shopping är en dag tillägnad mammon. Varje spenderad krona i shopping på en söndag är en bön till mammon. En söndag utan shopping är en dag tillägnad Gud och våra nära och kära. Ett kyrkobesök denna dag är väl spenderad tid.

Redan från dagis måste våra barn lära sig om Jesus Kristus, inget ont kan komma från att göra så. Man måste även återinföra morgonbön och psalmsång i skolan. Barnens väl är alla kristnas högsta prioritet. Ett kristet barn är ett barn som är dygdigt, och kan man få en bättre start på livet än så?

Jesus sa : Låt barnen komma till mig.

Det är nu mer än dags för oss att hörsamma hans vädjan.

Därför mördades Kennedy!

President John F Kennedy mördades p.g.a. att han tänkte stoppa Israel från att skaffa kärnvapen och hade inlett processen med att återta kontrollen över den amerikanska centralbanken, the Federal Reserve, genom utfärdandet av Executive Order 11110.

Allt annat vad gäller mordet är lögner och propaganda. Teorin att en ensam galning (patsyn, Lee Harvey Oswald) skulle ligga bakom mordet är totalt skrattretande och något som ingen med ett någorlunda normalt fungerande förstånd går på.

Vad gäller Kennedys exekutiva order EO 11110 så stoppade Lyndon B Johnson den så snart som han själv tog över presidentämbetet, något som innebär att de internationella bankparasiterna alltjämt äger och kontroller the Fed … och så gott som alla andra centralbanker!

Vill man veta orsakerna bakom de värsta illdåden i historien så gäller det för övrigt endast att följa pengarna och dem som tjänar på saken : Ty det är dem som de skyldiga äro!

Hur man stoppar bankparasiterna?

Svaret på frågan i rubriken är som följer: Ett par-tre västländer behöver samtidigt utfärda arresteringsorder för samtliga inhemska bankägare — samt frysa dessas tillgångar! Så snart detta är gjort så kommer resterande västländer följa de förstas goda exempel.

Samtliga pudlar, luspudlar och överluspudlar inblandade i bankernas kriminella aktiviteter måste därefter arresteras. Så snart detta är gjort så kommer de som har alltför mycket på sina samveten att fly landet, begå självmord eller ge upp sig själva till rättvisan och där ange sina medkumpaner — för att på så vis rädda det egna usla skinnet!

För skinnet deras är då i sanning i fara, då vi, när allt uppdagas om bankparasiternas sataniska aktiviter genom åren — som deras inblandning i 9/11! — säkerligen kommer att utkräva dessa, deras usla små ynkliga liv, utav dem som straff för allt djävulskap de hänsynslöst åsamkat mänskligheten.

En gammal sanning är den att när gangsters är på väg att åka dit så säljer man alltid ut sina medbrottslingar, för att rädda livhanken, och detta är vad som kommer att ske när det börjar hetta till ordentligt för parasiterna och deras associerade i den internationella mördarverksamheten.

Allt som behövs för att få hjulen i rullning är alltså att ett par-tre modiga och rättrådiga västledare tar det första steget. Så vad väntar vi på?

Parasitism

Noterade på en annan blogg (Ett Nytt Penningsystem) ordet parasitism, använt i sammanhanget banker och deras verksamhet. Psykopatparasiter och bankparasiter kallas bankerna där — väl valda namn på dessa sataniska organisationer.

Det som gör bankernas verksamhet extra ondskefull och omänsklig är att de inte verkar för mänsklighetens bästa, utan för sina egna ägares bästa, dvs internationella storgangsters av satanisk natur, vilka alla f.ö. tillhör en folkgrupp vilka ser på alla andra folkgrupper som sina fiender!

Du och jag och alla svenskar och alla kristna och alla muslimer och alla buddhister och alla hinduer och i stort sett alla andra människor under Gud är bankparasiternas fiender. Allt som hotar deras parasitism motarbetar man med allt man har. Man drar tom igång krig för att försvara sin verksamhet.

Alla krig utkämpade de senaste hundra åren har bankparasiterna legat bakom — samtliga! Faktum! Och inte nog med det, man har vidare förvrängt historien bakom dessa krig genom att skylla på den ena … eller den andra sidan! Våra historieböcker är således fulla av lögner.

Detta vet vi när vi inser att samtliga krig har bekostats av någon, och denna någon är den internationella parasitiska och psykopatiska bankgangsterrörelsen: Ty det är den som kontrollerar världens ekonomi. Vi får dock aldrig läsa om dess medverkan i krigen, eftersom den då blir exponerad som orsaken till helvetet på jorden.

Folk överlag har nu alltmer börjat inse att så verkligen är fallet. Folk har börjat inse att våra politiker inte något annat är än marionetter och köpta judas, vilka lyder de direktiv som de ges från psykopatparasiternas ombudsmän, vilka aldrig befinner långt borta från maktens finrum.

Lösningen på dilemmat är att återupprätta Kristendomen och återgå till att leva efter de eviga principer som dygderna och moralen står för.