Dagsarkiv: juli 1, 2011

Hur man stoppar bankparasiterna?

Svaret på frågan i rubriken är som följer: Ett par-tre västländer behöver samtidigt utfärda arresteringsorder för samtliga inhemska bankägare — samt frysa dessas tillgångar! Så snart detta är gjort så kommer resterande västländer följa de förstas goda exempel.

Samtliga pudlar, luspudlar och överluspudlar inblandade i bankernas kriminella aktiviteter måste därefter arresteras. Så snart detta är gjort så kommer de som har alltför mycket på sina samveten att fly landet, begå självmord eller ge upp sig själva till rättvisan och där ange sina medkumpaner — för att på så vis rädda det egna usla skinnet!

För skinnet deras är då i sanning i fara, då vi, när allt uppdagas om bankparasiternas sataniska aktiviter genom åren — som deras inblandning i 9/11! — säkerligen kommer att utkräva dessa, deras usla små ynkliga liv, utav dem som straff för allt djävulskap de hänsynslöst åsamkat mänskligheten.

En gammal sanning är den att när gangsters är på väg att åka dit så säljer man alltid ut sina medbrottslingar, för att rädda livhanken, och detta är vad som kommer att ske när det börjar hetta till ordentligt för parasiterna och deras associerade i den internationella mördarverksamheten.

Allt som behövs för att få hjulen i rullning är alltså att ett par-tre modiga och rättrådiga västledare tar det första steget. Så vad väntar vi på?

Parasitism

Noterade på en annan blogg (Ett Nytt Penningsystem) ordet parasitism, använt i sammanhanget banker och deras verksamhet. Psykopatparasiter och bankparasiter kallas bankerna där — väl valda namn på dessa sataniska organisationer.

Det som gör bankernas verksamhet extra ondskefull och omänsklig är att de inte verkar för mänsklighetens bästa, utan för sina egna ägares bästa, dvs internationella storgangsters av satanisk natur, vilka alla f.ö. tillhör en folkgrupp vilka ser på alla andra folkgrupper som sina fiender!

Du och jag och alla svenskar och alla kristna och alla muslimer och alla buddhister och alla hinduer och i stort sett alla andra människor under Gud är bankparasiternas fiender. Allt som hotar deras parasitism motarbetar man med allt man har. Man drar tom igång krig för att försvara sin verksamhet.

Alla krig utkämpade de senaste hundra åren har bankparasiterna legat bakom — samtliga! Faktum! Och inte nog med det, man har vidare förvrängt historien bakom dessa krig genom att skylla på den ena … eller den andra sidan! Våra historieböcker är således fulla av lögner.

Detta vet vi när vi inser att samtliga krig har bekostats av någon, och denna någon är den internationella parasitiska och psykopatiska bankgangsterrörelsen: Ty det är den som kontrollerar världens ekonomi. Vi får dock aldrig läsa om dess medverkan i krigen, eftersom den då blir exponerad som orsaken till helvetet på jorden.

Folk överlag har nu alltmer börjat inse att så verkligen är fallet. Folk har börjat inse att våra politiker inte något annat är än marionetter och köpta judas, vilka lyder de direktiv som de ges från psykopatparasiternas ombudsmän, vilka aldrig befinner långt borta från maktens finrum.

Lösningen på dilemmat är att återupprätta Kristendomen och återgå till att leva efter de eviga principer som dygderna och moralen står för.