Dagsarkiv: juli 6, 2011

Ship to Gaza

Nu har tydligen ännu ett par båtar seglat iväg mot Gaza, denna gång med ett par svenskar ombord … eller rättare sagt, med ett par svenska medborgare ombord. Det är nämligen en viss skillnad mellan att vara svensk resp. svensk medborgare.

Huruvida de senaste båtarna ingående i Ship to Gaza kommer att fara ett bättre öde än de tidigare är det ingen som vet? Jag frågar mig nu om de ombordvarande svenska medborgarna är modiga eller dumdristiga, för de riskerar samtliga sina liv. Hade man seglat iväg mot Gaza innan TV-epoken och dygnet runt-nyheterna, inte minst via nätet, av idag så hade tveklöst båtarna sänkts av Israel, men nu slutar det nog som sist med bordning och omhändertagande. En handfull greker, vilka alla är kristna, lär säkert få plikta med sina liv.

Vi behöver inse att Israel ser på Gaza som en del att sitt territorium, som dock ännu är befolkat av palestinier — ett dygdigt semitisk folk som till stor del är släkt med israeliterna, Kristus och apostlarna. Israel avser dock att införliva hela Gaza och hela Västbanken med resten av landet. Man avser vidare att expandera ända bort till Eufrat, något som lär bli mindre angenämt för folken som bor i dessa länder idag.

Befarar således det värsta för Ship to Gaza, fast så länge som båtarnas resa följs av media så är risken för total katastrof minimal. Jag är dock tveksam till att icke-svenska svenska medborgare ska delta i Ship to Gaza. Vilken rätt har de att representera Sverige?

Bättre för samtliga inblandade vore om de icke-svenska svenska medborgarna lämnade Sverige och återvände till sina egna hemländer för gott och protesterade mot Israel därifrån, än att som nu gömma sig bakom den svenska flaggan.

En intressant liten detalj i senaste Ship to Gaza är den att båtarna stoppades av grekiska myndigheter innan de kom iväg denna gång. Exakt varför så skedde känner jag inte till, men troligen har ”grekiska” sionistiska krafter sökt hindra dem från att segla? Konflikten mellan greker och judar är f.ö. gammal och går tillbaka till antiken, dvs flera hundra år innan Grekland blev kristet. Konflikten är ännu olöst, men den kommer en vacker dag att vinnas av de kristna grekerna…