Dagsarkiv: juli 13, 2011

Den kommande kärnvapenattacken på USA?

Alla som kan något om det stora spel som nu pågår här i världen är idag, och sedan lång tid tillbaka, medvetna om att en kommande kärnvapenattack på USA nu står på programmet — ett nytt 9/11 mao.

Denna kärnvapenattack kommer, om den blir av, att skyllas på Iran och/eller Pakistan!

Denna kärnvapenattack, vars storlek ingen idag känner till, kommer, om den blir av, att ”inträffa” i minst en amerikansk storstad! Vilken/vilka? Därom tvista de lärde.

Själv kan jag inte tro att en storstad kommer att jämnas helt med marken redan denna gång, men att attacken kommer att få 9/11 att blekna vid jämförelse kan vi vara övertygade om. För det behövs nu någonting exceptionellt för att kunna dra igång nya storkrig i Mellanöstern med omnejd, dvs Iran och Pakistan.

Det viktiga att komma ihåg är att den kommande kärnvapenattacken på USA kommer, om den blir av, att vara ett s.k. inside job, utfört av CIA/Mossad/mfl och deras allierade, på order av det internationella mördarsällskap som äger oss alla … eller rättare sagt, som tror sig äga oss alla.

Oklart är ännu om denna kärnvapenattack kommer att kunna realiseras? Att mörda miljoner av Guds högsta skapelse — människor! — tillåts inte hur som helst, speciellt inte om ett visst antal dygdiga människor är beredda att föra vår talan. Det hela är upp till oss. Ju lägre vi sjunker moraliskt, desto större är risken för att kärnvapen kommer att användas mot oss på nytt. Vapnen är klara att avfyras : Allt som behövs nu är en förevändning att göra så…