Dagsarkiv: juli 24, 2011

Utöyas framtid

Den norska f.d. idylliska sommarön, Utöya, är nu inte längre en lämplig plats för ungdomsläger …eller ens för andra sammankomster av nöjeskaraktär. En kyrka måste nu byggas där och hela ön måste fredas — troligen för evigt.

Låt ön nu bli ett naturreservat — en skyddad plats för alla de djur som vill leva där. Landningsförbud måste råda på ön under överskådlig tid, med stränga straff — fängelse — för dem som bryter mot förbudet. Kanske kan man tillåta anhöriga och andra inblandade i tragedin att besöka ön vid tillfälle, för att bearbeta sorgen? Men för människor är platsen inte längre lämplig som lägerplats.

Låt Naturen ta över Utöya och hela platsen på det vis som endast den kan…