Dagsarkiv: september 17, 2011

Facebook och Google : Bra exempel!

Det har varit en hel del skriverier i Sverige den sista tiden om Facebook och Google eftersom man inte kan nå någon på dessa företag om man så önskar och vill tala med någon där. De båda företagen är mer hemlighetsfulla än SÄPO!

Så vad är det som pågår?

Svar : Vad vi har att göra med är ett ”bra” exempel på hur våra liv i övrigt är kontrollerade: Våra politiker bestämmer inte ett smack. Allt bestäms från bortom vårt synfält av personer i våra pudlars närhet. Dessa personer kontrollerar vissa nyckelpudlar i viktiga positioner och låter dessa pudlar få ta del av vad de verkliga ledarna av Sverige, dvs den svenska kryptokratin, vill ska ske — som tex att vi ska ta in ännu fler invadrare från Afrika och Asien, helst muslimer, för att på så vis stoppa svenskarna, dvs oss, från att försöka stoppa kommuniseringen av Europa via det sataniska EU, dvs ägarnas konstruktion.

Och precis som i fallet med Facebook och Google så kan inte någon av oss ta en direkt kontakt med de verkliga ägarna. Allt vi kan göra är att ta kontakt med ombuden till ägarnarnas ombud, dvs pudlarna, och precis som i fallet Facebook och Google så är dessa kontaktpersoner/ombud svenskar vilka är anställda av ägarna, dvs kryptokratin, och underställda ägarnas ombud.

Desssa våra kontaktpersoner, dessa pudlar, har vidare ofta ingen direkt kontakt med ägarna, utan enbart kontakt med ägarnas ombud — allt för att upprätthålla illusionen om att Sverige styrs av svenskarna! Endast överluspudlar har direktkontakt med ägarna, alla övriga pudlar, från småpudlar till luspudlar, får gå till ägarnas ombud eller till de högrankande pudlarna, typ överluspudlarna. Vi fås således att tro att våra pudlar är dem som bestämmer, när sanningen är den att pudlarna inget bestämmer alls. De verkställer endast de order som de fått — uppifrån! De tar alltså inte sina order nedifrån — dvs från oss, som vi fått för oss och som vår s.k. demokrati föreskriver — utan från av oss osynliga och okända privatpersoner av internationell karaktär.

Sicken makalös bluff vi alla har gått på!

Vad sedan gäller Facebook och Google, och så gott som allt annat vad gäller nätet och media i övrigt — världen över! — så tillhör ägarna ett och samma sällskap : judar!