Dagsarkiv: september 22, 2011

Jag erkänner Palestina

De internationella anti-kristna storbanksägarnas marionetter med Obama i spetsen har nu offentligt sagt ifrån och varnat omvärlden att man inte tänker erkänna Palestina. Det gamla djävulska vetot kommer mao att användas på nytt mot det stackars förtryckta semitiska palestinska folket och deras president Mahmoud Abbas.

Och dem som kommer att söka stoppa det palestinska folket, vilket är ett dygdigt muslimskt och kristet semitiskt folk, är inga andra än dem som understöjder israel med allt man har och dem som fördev nästan en miljon palestinier från deras urgamla hemland innan man själva tog över.

Jag erkänner nu Palestina som en egen nation och kräver därefter att samtliga israeliska nybyggare — alla 300 000 av dem — omedelbart lämnar landet samtidigt som de palestinier som befinner sig i diasporan återvänder till sina sanna hem.

På sikt ska naturligtvis samtliga av de områden som stals från palestinierna återbördas till dem, d.v.s. de rättmätiga ägarna, inklusive de områden som nu ligger i israel. Vidare så måste samtliga moskeer och kyrkor som revs av israelerna återuppbyggas. Jerusalem måste sedan bli Palestinas huvudstad.

Fullständiga diplomatiska förbindelser måste nu upprättas med Palestina och världens övriga nationer. Ett medlemskap i FN som en fullvärdig medlem måste även det nu snarast möjligt ordnas till. Kanske borde även Palestina nu ges EU-medlemskap, för att på så vis skydda landet och dess befolkning — vilka till 100 procent är semiter — bättre framöver från IDF?