Dagsarkiv: september 25, 2011

Broder Nathanaels videos är alltid sevärda, så även den senaste. Här får vi veta hur läget är för Palestina och det dygdiga semitiska palestiska folket. Läget i Palestina lär inte förändras särskilt mycket även om landet får FN-medlemskap. Eviga s.k. fredsförhandlingar är vad israelerna vill ha, eftersom dessa enbart är ett slöseri med tid för palestinierna, eftersom israelerna under tiden ”fredsförhandlingarna” pågår mer eller mindre obehindrat kan fortsätta att bygga nytt för fulla muggar för sina egna på de palestinska områdena. I slutändan så är hela Palestina tänkt att vara israeliskt och mer eller tömt på palestinier. Tilläggas kan att Broder Nathanael i en kommentar till videon ovan förklarar att innan de europeiska judarna (vilka f.ö. ej, eller åtminstone till mycket liten del, är semiter) började flytta till Palestina så levde kristna, muslimer och judar tillsammans i fred i detta land…