Månadsarkiv: oktober 2011

Pentagrammets kommunistiska innebörd

Christian Rakovsky hävdade under förhöret man hade med honom den där natten ifråga att det kommunistiska pentagrammets fem uddar representerar Rothschilds fem söner. Kommunismens huvudmän var alltså underställda denna familj. Att Ryssland 1917 brandskattades på allt det ägde av de s.k. bolsjevikerna, inklusive hela landets guldreserv, understryker bara än mer att så var fallet. Tsar Nikolaj II var f.ö. världens rikaste man vid tillfället med en personlig förmögenhet på 30 miljarder dollar! Revolutionen var m.a.o. en synnerligen bra business för Rothschilds och anhang, vilka stal det mesta och blott hade ”investerat” 20 miljoner dollar i företaget — dock mindre bra för de kristna ryssarna, vilka inte bara förlorade allt man ägde … man förlorade även sina liv i stort antal : SEXTIO SEX MILJONER av dem mördades av de anti-kristna s.k. bolsjevikerna mellan 1918 och 1968, enligt store ryske patrioten Alexander Solsjenitsyn!

Krig och banker

The Federal Reserve grundades 1913 av kriminella storbanksägare. Året därpå startade Första Världskriget! En tillfällighet? Nej, naturligtvis inte : Pengarna från den amerikanska centralbanken gjorde det möjligt att starta detta blodiga krig : Utan denna bank så hade inget krig kunnat startas, eftersom de bankrutta europeiska stormakterna inte hade pengar att finansiera något krig! — allt enligt amerikanske historikern Eustace Mullins, av många ansedd som den främste historikern de senaste femtio åren. Påtal om Mullins förresten så är hans videos på nätet absolut måste-ses av alla som vill lära sig lite icke-pk-historia, dvs sann historia, något som ger som påföljd insikt i vad som pågår i världen idag och vad framtiden har att erbjuda oss. Varför inte börja med att se denna intervju med Mullins (inspelad 2005, fem år innan hans död).

Gaddafi avrättad

Är inte ensam av att känna mig illa berörd över att ha sett hur Gaddafis liv avslutades på ett mest brutalt vis — ensam, blodig och totalt försvarslös i händerna på en galen och blodtörstig pöbelhop.  Allt, förutom själva dödandet, inspelat och omedelbart därefter utlagt på nätet till allmänt beskådande. Att själva dödandet inte har visats beror nog på att de personer som utförde dådet troligen själva lär bli dödade en vacker dag av anhängare till den nu avrättade f.d. ledaren av Libyen.

Mest skrämmande var dock, så här långt, att få se Hillary Clinton i triumf utbrista ”We came, We saw, He died!” varefter hon brast ut i skratt — ett skratt som osökt förde tankarna till Jokern i Batman (Nicholsons tolkning). Clintons beteende var totalt anti-kristet och hon är en tvättäkta häxa av värsta sort. Inget snack om det. Ingen normalt funtad människa kan se på filmen från Gaddafis sista stunder här i livet utan att känna medlidande med honom. Så om du inte känner det så är du inte normalt funtad.

Att Gaddafi blev avrättad berodde säkerligen på att man inte ville ha honom i Haag och den s.k. domstolen där — då en rättegång där, som vi säkert inser, tveklöst hade dragit ut i flera år, där den anklagade hade hållit låda på det vis som vi blivit vana att se honom göra genom åren. Gaddafi hade där även ingående förklarat vilka det är som verkligen styr här i världen, något dessa monster inte vill att vi ska känna till.

Bäst vad gäller nyheterna från Libyen, när det gäller de stora nyhetsförmedlarna, är som vanligt Russia Today. De ger tittarna alltid en alternativ bild till händelserna och förklarar ogenerat vad det hela egentligen handlar om. I fallet Libyen så handlade det helt enkelt om att ta kontroll över landets oljereserver (de största i Afrika och de nionde största i världen) och om att stoppa Gaddafi från att introducera sin egen guldbaserade valuta : den s.k. gulddinaren!

Troligen var det planerna på den egna valutan som i slutändan fick de internationella bankgangstermördarna att ge order till Nato om att inleda kriget och att döda Gaddafi — för att på så vis klart och tydligt tala om för alla andra ledare världen över att man endast inför en egen valuta … om man är trött på livet!

Vi måste inse att bankgangstermördarna inte kan existera om de inte får kontrollera våra valutor, eftersom de inte kan försätta oss alla och alla världens länder i skuld om de inte kontrollerar ekonomin. Därför statuerade man nu ett exempel av Gaddafi — inför öppen ridå, ända till det bistra och blodiga slutet — som en varning till världens alla ledare!

Försök något liknande och vi kommer att döda även dig!

Samma orsak till krig återfinner vi f.ö. i Andra Världskriget : Ty där gick de s.k. allierade till attack mot Hitlers Tyskland pga att han hade infört sin helt egna — och synnerligen framgångsrika — heltyska valuta och på så vis brutit med de internationella storbanksägarna! Faktum! Tyskland var således, under ett par år … en FRI SUVERÄN NATION! — vilket är ett brott mot de internationella bankgangsterlagarna!

***Uppdatering (fem timmar senare)***

Efter att ha gjort lite efterforskningar så står det nu klart att de som var inblandade i avrättningen av Gaddafi och hans män (inklusive sonen), vilka var obeväpnade fångar, har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser. Nu förstår vi varför man försökte lura omvärlden att Gaddifi dödades EFTER tillfångatagandet under påstådda eldstrider med Gaddafi-anhängare.

Krimskrams

Ett stort misstag att begå här i världen är att köpa krimskrams, något som vi svenskar och övriga västerlänningar överlag alltför ofta för vårt eget bästa begår: då krimskrams inget annat är än skräp och totalt oväsentlig smörja! Det värsta är att vi genom att köpa krimskrams kastar bort våra inte sällan surt införvärvade slantar — slantar som då hamnar i charlataners och lurendrejares fickor, vilka f.ö. alltsomoftast är icke-svenskar. Vi ger alltså fullt frivilligt bort våra slantar till dem vi inte borde ge bort våra slantar till, något vi f.ö. blivit lurade genom avancerad hjärntvättning till att göra. Huvudbeslutet är dock vårt eget, och vi får därför skylla oss själva.

Problemet med att köpa krimskrams är som följer: genom att som exempel köpa totalt onödvändiga ting tillverkade i kina så ger vi våra slantar till kineser — ett folk som inte känner den minsta empati med oss — och dessa slantar kommer i slutändan att användas MOT OSS! : till att köpa upp Sverige och det vi svenskar gemensamt äger! Sverige kommer således inom kort att till stor del ägas av kina, eftersom vi givit kineserna pengar för krimskrams att göra så.

För att förstå vårt dilemma lite bättre så kan vi dra oss till minnes hur man lurade på indianerna en massa totalt värdelös krimskrams borta i Nordamerika i utbyte mot deras mark och saker av vikt som de innehade. Indianerna sålde då bort sitt land och sitt folk för en massa totalt värdelös smörja, inklusive alkohol. På mer eller mindre exakt samma vis så säljer vi här hemmavid nu bort vårt land och vårt folk till utomsvenska och utomeuropeiska folk i utbyte mot krimskrams.

Lösningen på problemet är att vi omedelbart upphör att importera saker från utlandet och då särskilt från utomeuropeiska länder, vilka inte är nödvändiga för oss och vår överlevnad — typ leksaker, prylar och slit och slängartiklar. Kontrollera alltid var det du tänker inhandla kommer ifrån, och kommer det från kina så KÖP DET INTE! Vi måste nämligen nu se till att våra svenska slantar endast används till att inhandla saker som vi inte själv kan tillverka och som vi behöver: Ty om så inte sker så kommer Sverige snart att ägas av kineser och andra icke-svenska folk och fän vilka inte känner den minsta empati för oss och vårt land. Dessa folk blir då våra herrar…

En intressant kortfilm om Auschwitz

Ovan är en knappa minuten lång (56 sek) nyhetsfilm från 1948. Här får vi höra om de fruktansvärda brott som begicks mot fångarna i Auschwitz under Andra Världskriget, vilka ledde till att nära TRE HUNDRA TUSEN (300000) människor — allt som allt! — miste sina liv där…

Uppdatering den 11 dec 2011: You tube-videon är borttagen! Sicken överraskning! Att den gamla filmen från fyrtiotalet förklarade att hela trehundratusen (300000) dog i Auschwitz var väl i saftigaste laget?

Uppdatering den 11 dec 2012: Tänkte, nu i.o.m. att videon ovan är bortplockad, att det kunde vara en god idé att lägga in den igen samt en till där biskop Williamson ger sin syn — sanningen — om detta tabú-belagda ämne. Vi får se hur länge det dröjer innan även dessa videos plockas bort från You Tube?

Ockupera Wall Street!

Runt om i världen så pågår nu protester mot den internationella bankgangsterverksamheten. Det mesta har dock tystats ned, men nu när de organiserade folkprotesterna spridit sig till flertalet amerikanska städer — och då framför allt till New York! — så går det inte längre att lägga locket på denna världsomspännande freds och frihetsrörelse. I New York så har protesterna nu pågått under flera veckor — under fredliga förhållanden! — och går där under namnet ”Occupy Wall Street!” Inget slut på dessa protester är inom synhåll, snarare tvärtom — de ökar i omfattning och intensitet, något som tyvärr fått den s.k. ”polisverksamheten” i området att öka även den. Flera synnerligen obehagliga övergrepp på civilbefolkningen har New York-polisen gjort sig skyldiga till så här långt, av vilket mycket har blivit visat på nyheterna världen över — till allmän avsky av alla människor under Gud! Hundratals, om inte tusentals, vanliga hederliga protesterande amerikanska medborgare har blivit arresterade, för det mesta helt lagvidrigt. Men inte ens detta verkar få stopp på rörelsen och protesterna. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är : Man protesterar INTE mot det politiska etablissemanget, utan mot Wall Street och bankväsendet! Man vet nämligen nu att politikerna inget annat är en marionetter, vilka dansa efter Wall Streets och bankväsendets pipor! Man vet att politikerna är korrumperade och falska judas. Man vet att världens ekonomi kontrolleras av internationella bankgangsters och att dessa gangsters INTE har hemlandets bästa för ögonen, utan enbart bryr sig om sig själva och ens egna klanmedlemmar inom den internationella bankgangsterverksamheten. Man vet att dessa klanmedlemmar har för avsikt att knäcka hela världens ekonomi och alla världens länder för att därefter själva ta total kontroll över det som återstår — för att därefter styra över oss alla med järnhand! Man vet att dessa för oss osynliga och obekanta klanmedlemmar genom mutor och hot och andra oegentligheter kontrollerar media, domstolarna och politikerna och att man således är regelrätta gangsters — totalt hänsynslösa sådana! Man vet att dessa gangsters är onda av ofattbar grad och inte vill oss väl. Man vet att det nu handlar om OSS eller DEM? Slutet på de sataniska bankgangsternas styre är nu vad som krävs för allas vår överlevnad. Först när detta mål är uppnått kan man börja vila på lagrarna: Ty först då är segern vunnen. När detta är gjort så kommer man via de återtagna domstolarna att ta itu med de högsta hönsen inom bankgangsterverksamheten, dessa monster i människogestalt; och när detta sker så kommer vi människor att slås av ABSOLUT HÄPNAD över vad som då kommer i dagen om dessa mördares fruktansvärda brott mot mänskligheten, dvs oss, genom åren — brott som få av oss i nuläget är medvetna om…

Antisemitism är en bluff!!!

Som jag redan bevisat i mina två tidigare inlägg om antisemitism (se här och här) så är antisemitism inget annat än en bluff.

Det som gör det hela än mer galet är att ordet antisemit huvudsakligen används mot kristna västerlänningar, d.v.s. så gott som alla som bor här i våra trakter. Men nu är det ju på det lilla viset att man som kristen omöjligen kan vara en antisemit, då Jesus och alla hans apostlar var semiter!

Faktum är att Jesus och hans apostlar och samtliga av de första kristna var judar, israeliter samt semiter!

Faktum är att endast ett litet fåtal judar idag (sefarderna) är semiter. Övriga judar kommer ursprungligen från Östeuropa och är således inte semiter.

Faktum är att de allra flesta semiter idag är araber : uppemot 95 procent av alla världens semiter utgörs av araber.

Araberna är vidare mer släkt med Abraham, Isak och Israel och de nobla israeliterna än den övervägande delen av dagens s.k. israeler är, då den övervägande delen av dagens s.k. israeler ursprungligen kommer från Östeuropa och då inte kan vara släkt med några semiter.

Att kalla en arab för antisemit är således totalt ologiskt och en form av pervers sanningsförvrängning, för hur kan en arab hata sig själv och sitt eget folk — semiterna?

Det är vidare totalt ologiskt att kalla en kristen överhuvudtaget för antisemit, eftersom man då dåraktigt hävdar att den kristne hatar folket som Jesus och hans apostlar och alla de första kristna tillhörde — semiterna.

Ingen kristen kan m.a.o. vara en antisemit, eftersom han då skulle hata sina egna profeter och sin egen Messias och dennes apostlar samt de första kristna.

Ordet antisemit är således ett falskt ord:  ett pk-ord och en kommunistisk teknik vars syfte är att förvränga sanningen och skrämma folk till tystnad — samt att underminera Kristendomen och bringa den och oss alla på fall…

Invaderare

Mångkulturen är ett gift. Mångkultur kan inte fungera : Ty i slutändan så återstår blott en enda kultur … den starkaste! Den starkaste kulturen behöver dock inte nödvändigtvis vara den bästa och högst stående. Ofta är det den sämsta och mest omänskliga kulturen som segrar.

Ohejdad invandring till Sverige och övriga Väst har som funktion att krossa vår egen inhemska kultur, religion och sätt att leva. Det handlar alltså om en förtäckt invasion, en invadering.

Invaderarna av Sverige och övriga Väst har som uppgift att underminera våra hemländer inifrån, något som sker automatiskt om invaderarna kommer i tillräckligt stort antal, d.v.s. på det vis som nu sker.

Invaderarna är inte tänkta att assimileras in i vårt samhälle, åtminstone inte i det samhälle vi hade innan invaderarna kom till vårt land. De är tänkta att bilda sina egna små kolonier här som de sedan har som bas för att sprida den egna kulturen och religionen vidare över Sverige.

Invaderarnas huvudsakliga uppgift är att krossa Kristendomen! – Europas urgamla religion. Kristendomen är den internationella bankkabalens dödsfiende! Och den utbildade vita kristna medelklassen är dem man fruktar över allt annat.

Bankägare älskar pengar, makt och allt världsligt, d.v.s. mammon.

Kristna älskar sanning, medmänsklighet och andlighet, d.v.s. Gud.

Bankägarna älskar krig och död, och det är dessa monster som ligger bakom alla krig de senaste hundra åren och längre tillbaka än så. Det är bankgangsterägarna som nu attackerar oss alla genom ett förtäckt krig : invasionen av Väst genom icke-kristna utomeuropeer, invaderarna.

Hatet man, dessa internationella bankgangstermördare, har gentemot oss vet inga gränser (bokstavligt talat), och via kommunism/socialism — d.v.s. den politiska grenen av satanism — så krossar man nu allt i sin väg…

En ny video (från idag) om det mest tabubelagda av alla ämnen

Se videon ovan på egen risk. Imorgon kanske man åker i fängelse för att ens fundera över detta ämne. I Tyskland är videon f.ö. redan stoppad (efter enbart ett par timmar). Den går inte längre att se på You Tube. Att ifrågasätta den officiella historien är mao inte tillåtet i Tyskland och flera andra länder på kontinenten.

Distraktion

Likt sättet en trollkarl med sina händer distraherar sin publik blir vi alla med lätthet distraherade av våra pudlar när dessa vill föra oss bakom ljuset. Konsten att undvika att bli lurad är att inte låta sig bli distraherad, särskilt av allt som sker runtikring trollkarlen, och då särskilt vad gäller hans inte sällan täcka unga kvinnliga assistenter — vilka oftast är synnerligen lättklädda — och dessas förehavanden. Assistenternas huvuduppgift är nämligen att vilseleda åskådarna via distraktion, för att på så vis underlätta för trollkarlen att göra det han ämnar. Assistenternas uppgift är alltså att distrahera åskådarna och än värre blir det när man inser att asistenterna själva är en distraktion. Var därför vaken och lita inte på dem som du vet är charlataner och som far med osanning, utan lita endast på dig själv och ditt eget sunda förnuft.

Krucifix på vägg i Perugias domstol

I domstolen i Perugia (bilden) i Italien där en mycket omskriven mordrättegång nyligen avslutats, så hänger ett stort och vackert krucifix på väggen alldeles bakom domarens plats — hederplatsen! Noterade detta när jag råkade se ett inslag på nyheterna om mordrättegången just omnämnd. Det känns helt rätt och riktigt att man i Italien hedrar Kristus öppet på detta vis, något som vi även borde göra här hemma hos oss i det en gång så kristna, men nu ack så sataniserade, Sverige…

Kant är inte ryss!

En sak som länge stört mig är hur man i ryska staden Kaliningrad, en stad uppbyggd på ruinerna av gamla östpreussiska huvudstaden Königsberg, går och inbillar sig att Immanuel Kant, allmänt ansedd som den främste filosofen sedan antiken, har något med dagens ryska invånare att göra.

KANT VAR TYSK!

Kant var född och uppvuxen i Königsberg (Kaliningrads riktiga namn), en stad han f.ö. förblev trogen livet ut, och han har mao inget med vare sig Kaliningrad eller Ryssland att göra. Trots detta så hedrar man Kants minne i staden — en stad som man, ryssarna, jämnade med marken innan man fördrev eller dödade samtliga tyska invånare som fanns kvar (över hundratusen). Att man, dvs ryssarna, dessutom fördrev eller dödade hela Östpreussens befolkning (fem miljoner tyskar) gör ju inte precis saken bättre.

Men faktum består : Ryssland har ingen som helst rätt att ens nämna Kant vid namn efter vad man gjort med hans hemstad och hemland, och än mindre rätt att göra anspråk på honom som en av sina egna — som en av Kaliningrads stora söner, eller rättare sagt, Kaliningrads störste son. Kalinin, som gett staden sitt namn, var f.ö. en avskyvärd kommunistmördare. Opassande att sammanblanda Kant med denne satans mördare.

Det finns dock en förmildrande omständighet i det sorgliga öde som drabbade Östpreussen och dess vackra gamla heltyska kristna huvudstad Königsberg (staden grundades av tyskar för 750 år sedan) — att de som låg bakom det sataniska illdådet mot det nobla kristna tyska folket inte var ryssar, utan tillhörde ett sataniskt anti-kristet bankbaserat mördarsällskap vars like ingen tidigare skådat i mänsklighetens historia!

Men nu med de kristna ledarna Putin och Medvedev vid rodret så måste Ryssland göra bot för sina illgärningar mot Tyskland, tyskarna och Kant : Man måste återlämna Königsberg och Östpreussen till de rättmätiga ägarna, och de ryssar som bor där idag måste återvända hem till sina egna hemtrakter! Om inte detta sker så kommer Ryssland att förlora stort i slutändan. Det handlar nämligen om att göra rätt för sig, och om så inte sker så lär olycka för Ryssland bli det enda möjliga slutresultatet. Ryssland är ett ofantligt stort land och kan således enkelt omdistribuera folket i den ryska delen av Östpreussen till platser på den egna hemmaplanen.

Statyn i bilden ovan är f.ö. en kopia av Christian Daniel Rauschs orginal från 1864, vilket försvann 1945. 1992 placerades kopian på plats i Kaliningrad. 2005 så lät man sedan döpa om Kaliningrads universitet till Immanuel Kants universitet — ett hån mot Kant, Tyskland och tyskar världen över. Man hoppas på detta vis kunna ge det egna universitet kredibilitet genom att låtsas att det på något vis hänger samman med Königsbergs tyska förlaga, något det naturligtvis inte gör eftersom universitetet är nygrundat och ryskt — INTE tyskt!

Den etniska utrensningen av tyskar från Östpreussen var f.ö. ett av Andra Världskrigets värsta krigsbrott alla kategorier — ett folkmord! — och något som dagens ryssar nu måste stå till svars för. Man måste återlämna allt man stal till de rättmätiga ägarna : det nobla kristna tyska folket!

Läste precis följande på den tyska Wikipedia-sidan om saken : ”Von den im April 1945 noch gebliebenen 150.000 Bewohnern kamen die meisten durch Hunger, Krankheiten und Übergriffe der Roten Armee ums Leben.” — dvs: Av de 150000 kvarvarande tyska invånarna i Köningberg så miste de flesta av dem livet! — pga sjukdom och hunger … och pga ÖVERGREPPEN som den RYSKA armen utsatte dem för!

Så gott som alla tyska kvinnor, även barnen, våldtogs av de ryska soldaterna (hänsynslösa gruppvåldtäkter på unga och knappt könsmogna tyska flickor var normen som gällde), något som Stalin mer eller mindre krävde att de skulle göra. Det var, enligt honom, detta monster, soldaternas rättmätiga belöning för väl utfört krigande att få våldta tyska kvinnor och flickebarn! Man utrotade mao den återstående tyska civilbefolkningen, men inte innan man hunnit förnedra dem totalt först! Och dessa tyskmördares söner och döttrar, vilka aldrig bett om ursäkt för sina fasansfulla brott, vill alltså nu sola sig i Immanuel Kants närhet genom att utnyttja honom på detta skamliga vis i hans, av dem (ryssarna), förstörda och våldtagna hemstad. Skandalöst och skamligt!

Nepotism och Nobelpriset

Att Nobelpriset är totalkorrumperat är sedan lång tid tillbaka välbekant. Ta bara de skandalösa pristagarna som fått det s.k. ”fredspriset” genom åren. Priset till Obama, denne patetiske globalistiske knähund, är ännu ett öppet sår för många nobelvänner. Tre krigshetsande israeliska premiärminstrar har vidare fått detta hederspris — ett hån mot allt som fred och frihet står för. Ett hån mot Sverige och Alfred Nobel! På tal om judiska pristagare så är de överpresenterade på ett rent ut sagt sjukt vis. Så här långt (detta skrevs innan klockan 12.00) så har samtliga tre pris gått till judar, något pris har de visserligen delat med en annan. Man gav tom en död jude ett pris i år, något som bryter mot reglerna — att låta en död person få Nobelpriset! Så desperata verkar man vara att få ta hem priset. Totalt sett genom åren så har över 20 procent av alla nobelpris gått till judar, något alla judar f.ö. är oerhört stolta över (läs själva här på wikipediasidan om saken). Och vad gäller det s.k. ekonomipriset (ett bluffpris som inget har med Alfred Nobel att göra) så går som bekant detta pris till judar mer eller mindre varje år. När det sedan handlar om nobelpris/land så slås man av hur vissa länder är överrepresenterade gentemot andra. Att Sverige i skrivande stund fått trettiotalet pris kan man ha viss förståelse för, då vi delar ut prisen. Vad gäller Tomas Tranströmers pris idag (skrivet efter priset blev tillkännagivet) så får man väl säga att man vid Svenska Akademien i det längsta (nära tjugo år) undvek att ge honom det — av förklarliga skäl. I hans fall handlade det mao inte om nepotism, något som man senast det begav sig när litteraturpriset gick till Sverige (1974) ofta blivit beskyllda för. Huruvida Tranströmer var värd att få årets litteraturpris är dock en annan fråga. Personligen anser inte jag så. Av det lilla jag läst av hans s.k. diktning så ser jag inget där som är värt att belönas med något pris överhuvudtaget då jag ser hans diktning som degenererad, dvs ej inspirerad. Många svenskar blev dock glada, något vi alla blev varse som såg direktsändningen på TV. Befarade innan att man skulle ge en fjärde rak jude pris i år, Robert Zimmerman (Bob Dylan), en totalt ovärdig vinnare om så hade blivit fallet, inte minst pga att han inte är en författare eller lyriker utan en högst ordinär popmusiker av värsta sort — en överskattad sådan dessutom med popvärldens mest gräsliga ”sångröst”. Att han sedan missbrukat droger i kopiösa mängder och sedan höjt detta liv till skyarna gör ju inte precis saken bättre. Ett pris till Zimmerman innebär att man sedan kan ge pris till vem som helst som tillhör populärkulturen och popmusiken — dvs den degenererade kulturen. Förhoppningsvis ger man nu priset till en riktig författare nästa år. Man bör vidare from då se till att endast en jude/fyra-fem år som mest kan få Nobelpriset. Att en liten grupp (judar) som endast utgör ett par promille av världens totala befolkning ska få dominera priset år efter år på detta bedrövliga vis är skamligt och diskriminerande: Man hindrar ju nu världens övriga nobelpriskandidater från att få priset! Kvotering måste därför nu införas så att priset återfår sin forna status som hela världens finaste utmärkelse. Att låta judar få ta hem flera pris varje år går inte längre att motivera. På ett liknande vis som vi svenskar under trettio år (37 år när det gäller litteraturpriset) har avstått att belöna en av våra egna så måste vi nu under MINST tiotalet år avstå från att belöna några judar. Det finns många andra som är långt mer värdiga att belönas…

Den ryska demokratin stoppar pedofilerna

Med 332 röster mot 0 (NOLL!) så röstade man i den ryska duman igår för att på kemisk väg ”kastrera” pedofiler. En enat ryskt folk var således helt överens på denna inte helt oviktiga punkt. Bra gjort och ett steg i rätt riktning är det tveklöst samt ett talande bevis på vad som kan uppnås när Kristendomen och godhjärtade politiker styra. Personligen skulle jag dock gärna se att man gick än längre och förbjöd alla sexuella relationer där den ena parten är under 18 år (eller kanske rentav under 20?) och ogift. Vidare hade jag gärna sett en förvisning för tid och evighet av alla pedofiler till de djupa ryska skogarna och väntande arbetsläger där — med hårt kroppsarbete sju dagar i veckan, året runt, från sju på morgonen till sju på kvällen! Förhoppningsvis blir det så framöver. Hade vidare gärna sett hårda tag implementerade mot alla som pysslar med sodomi och andra styggelser — män som kvinnor! —  och det lär snart komma även det får vi hoppas. Förträffligt väl arbetat är det dock av de ryska politikerna att på detta vis nu slå ett slag för moral och anständighet. Mer av den varan är vad vi alla nu behöver, inklusive här i det sataniserade Sverige. Vladimir Putin och hans trogne vapendragare Dimitri Medvedev är f.ö. ett formidabelt radarpar : De påminna mig om två av Kung Arthurs trofasta riddare, vilka på ett enastående intelligent, patriotiskt och kristet vis sköta om hemlandet medan konungen (i detta fall tsaren) är borta. De arbeta osjälviskt för hemlandets bästa. Vilka makalösa föredömen de äro. På tal om store ryske ledaren Putin så är det nu enbart en formalitet innan han ånyo tar över presidentposten i Ryssland — välförtjänt och innerligt önskat av alla sanna ryssar under Gud. Här i väst så är tyvärr Putin svartmålad som få andra av ”vårt” media — detta anti-kristna, icke-patriotiska  och sataniska verktyg för de internationella bankgangstermördarna. Kloka svenskar och övriga människor under Gud med ännu fungerande förstånd i behåll inse dock att dem som tillhöra det västliga medias svartmålade skara ICKE äro bovar … utan hjältar! Vi veta alla att dem som världen hatar de sanna hjältarna äro. Medvedev blev f.ö. hedrad av Armeniens president Serzh Sargsyan igår och kommer att få en hedersmedalj av honom som tack för det fina arbete han utfört i att stärka förbindelserna länderna emellan, och det lika viktiga arbete för fred och frihet som han med bravur uträttat. Stora ord av en stor kristen man om och till en annan stor kristen man. Som exempel på svartmålningen av Putin och Medvedev så stod det som vi alla vet överallt i svenska skitmedia att läsa att man nu hade röstat igenom en ny lag där pedofiler skall kastreras (lägg märke till ordet ”kastreras”), när det i själva verket handlar om att ge dessa missfoster till människor ett medel som sänker sexualdriften — ett högst humant vis att bestraffa dessa avskyvärda sexbrottslingar på. Man försöker alltså via media att framställa Putin och Medvedev som onda, när de i själva verket är goda. Vi är nu hjärntvättade till sådan grad att vi inte längre kan skilja mellan ont och gott. Ett sorgligt faktum. Och då vi alltsedan dagis fått lära oss att älska snusk och våld så tar vi nu dem som lever enligt amoraliska villoläror i försvar, istället för dem som älskar moralisk leverne, dvs dem vi försvara borde! Vi förstå nu kanske lite bättre hur sjuka vi själva äro i våra hjärtan?