Månadsarkiv: november 2011

Marx, Freud och Einstein: inga hjältar!

Läste någonstans för en tid sedan att det är tre personer man inte bör kritisera alltför ihärdigt om man vill göra sig en akademisk karriär : Karl Marx, Sigmund Freud och Albert Einstein. Att jag nu hävdar att samtliga dessa tre gjort oss alla ofantligt med skada innebär således att jag inte bör söka mig in vid något universitet.

Om vi tittar på Marx så var han under ungdomsåren en djupt from kristen yngling, något som f.ö. inte var ovanligt bland judar under 1800-talet. Faktum är att många judar på den tiden insåg att den judiska religionen från förr hade spelat ut sin roll, inte minst pga dess hatiska inställning till icke-judar, och av den anledningen betraktade man den protestantiska formen av kristendom som den naturliga ersättaren till och den logiska fortsättningen på den gamla vidskepelsen från ökenvandringstiden; och man såg även på Nya Testamentet som den religiösa texten för den nya tiden. Gamla Testamentet var föråldrat och passé och Talmud inget att ha.

Att många judar än idag känner på detta vis vet vi alla om, inte minst här i Sverige där flertalet judar från etablissemangets absoluta toppskikt, inte bara konverterat till Kristendomen, utan även blivit präster. De allra flesta judar är dock idag, precis som förr, ateister och sekularister.

Marx kristna livsyn var mao inget ovanligt alls. Flera andra kända kristna personer från den tiden hade judisk bakgrund, som tex Felix Mendelssohn-Bartholdy. Tyvärr så inträffade något sedan i Marx liv som fick honom att bryta totalt med allt vad Jesus Kristus kärlekslära hette, och han förvandlades istället till en hatisk upprormakare som enbart ville krossa all religion och all filosofi och allt annat som stod i hans väg för ett kommunistiskt paradis på jorden — i verkligheten dock ett helvete för alla levande varelser i människogestalt. Frukten av hans mörka värv fick vi sedan smaka under den bestialiska Ryska revolutionen 1917 — ett av vår civilisations mest nattsvarta ögonblick.

Om vi sedan går till Sigmund Freud, så var han den som drog igång pseudovetenskapen psykologi, och exakt hur mycket denna pseudovetenskap skadat oss alla genom åren är välbekant för alla som inte är neddummade fåntrattar. Läs mer om saken i inlägget jag publicerade igår : Psykologi = pseudovetenskap!  

Om vi sedan avslutningsvis synar den tredje boven i dramat i sömmarna, Albert Einstein, så kan vi till att börja med lyssna på den store serbiske vetenskapsmannen Nikola Tesla som hävdade att Einsteins s.k. relativitetsteorier inte alls var originella, utan redan hade tänkts fram hundrafemtio år tidigare av en landsman till Tesla : Ruder Boskovic. Einstein var således inte den som var först med att formulera fram denna teori, utan endast den som tog äran för andras arbete. Läs själva vad Tesla säger om saken (Wikipedia):

…the relativity theory, by the way, is much older than its present proponents. It was advanced over 200 years ago by my illustrious countryman Ruđer Bošković, the great philosopher, who, not withstanding other and multifold obligations, wrote a thousand volumes of excellent literature on a vast variety of subjects. Bošković dealt with relativity, including the so-called time-space continuum …

Men det värsta som Einstein var inblandad i var någonting helt annat. Han uppmanade nämligen den amerikanske presidenten F.D. Roosevelt att dra igång det sataniska atombombsprojektet, det s.k. Manhattan project — ett i sanning totalt omänskligt projekt och något som gjort att vi alla än idag står vid katastrofens rand, idag närmre än någonsin tidigare!

Och som vi alla vet så startar man inte ett projekt om man inte har för avsikt att få ut något av det, och när det gällde atombomben så var det man ville få ut … att förinta hela städer och döda alla som bodde där! I fallet med att framställa atombomber så var det dock som så att man inte riktigt kunde hålla tidsschemat: Kriget i Tyskland och Japan gick nämligen alltför bra! Tyskarna och japanerna hade f.ö. ansökt om fred, något som dock förvägrades dem av våra allierade hjältar, dessa kallblodiga mördare. Anledningen till förvägrandet av fred? Man ville testa ett par atombomber på dessa länders försvarslösa befolkningar först!Faktum!

Av denna anledning gick man inte med på fredsförslagen, utan man såg istället till att i Tysklands fall angripa landet från Italien för att sedan under stora kostnader i männsikoliv kämpa sig hela vägen norrut — över Alperna! — allt för att slösa tid så att Einsteins helvetesbomb skulle få tid att färdigställas och sedan hinna testas på ett par tyska städer! Faktum!

Tyvärr för de allierade och fränder så föll Tyskland trots alla försök att kriga så långsamt som möjligt, något som då inte längre gjorde det möjligt att pulverisera och totalförinta ett par tyska städer — då den brittiska och amerikanska allmänheten inte hade kunnat acceptera sådan utstuderad ondska från den egna militärmakten. Men som tur var för de atombombsbyggande monstren så fungerade taktiken man kört i Tyskland en aning lite bättre i Japan.

För där drog man ut på kriget till perfektion genom att använda sig av exakt samma taktik som man använt sig av mot tyskarna, dvs att kriga så långsamt som möjligt : genom att kämpa sig fram till det japanska fastlandet från ö … till ö … till ö … osv. — istället för att bara gå iland utanför Tokyo direkt! Det handlade således om en totalgalen taktik som kostade tusentals amerikanska soldater livet helt i onödan. Fast helt i onödan var det självfallet inte, åtminstone inte för monstren bakom helvetesbomben; för som vi alla vet så fick man det storstilade projektet i hamn till slut : Hiroshima, Nagasaki!

Vi inser nu i vilket fall som helst att varken Marx, Freud eller Einstein förtjänar att hyllas av oss eller av några andra människor under Gud, snarare tvärtom…

Psykologi = pseudovetenskap!

Att den judiska skapelsen psykologi är en pseudovetenskap är allmänt känt. Något bättre blev det i.o.m. att den kristne Carl Jung bröt med Freud. Innan den psykologiska pseudovetenskapen kom till stånd så hade folk det f.ö. långt mycket bättre än idag vad gäller den mentala hälsan. Hade man existensiella problem förr så fick man nämligen hjälp av präster eller andra fromma filosofiskt insatta medmänniskor. Att denna hjälp dessutom var helt och hållet gratis — tillskillnad mot hur läget var, och alltjämt är, inom den pseudovetenskapliga s.k. psykologin — får oss att inse att den kristna filosofiska vägen var, och alltjämt är, den rätta.

Den pseudovetenskapliga s.k. psykologin ingick dessutom i ett internationellt program som hade som slutmål att få läkemedelsindustrin och sjukvårdsindustrin igång. I USA så var f.ö. J.D. Rockefeller den stora pådrivande kraften bakom projektet vad gällde sjukvården när han gjorde en business av den. För inom sjukvård och psykvård så handlar det inte om att bota patienter, utan om att hålla dem sjuka för att sedan kunna sälja dem mediciner … LIVET UT!

Det handlar om en affärsverksamhet helt enkelt! Man är alltså inte intresserade av friskvård och att bli av med sina patienter genom att göra dem friska, utan om att hålla kunderna, dvs patienterna, på en hälsonivå så låg som möjligt så att man kan fortsätta att sälja sina mediciner till dem så länge som möjligt. Att bota patienter är det största tabú som finns inom psykvård/sjukvård! För vem ska köpa medicinerna om man gör patienterna/kunderna friska?

Ett annat lika stort tabú som det att göra den sjuke frisk är allt som rör alternativa behandlingsmetoder och mediciner — eftersom dessa mediciner ofta är effektiva och på så vis helar den sjuke, samt att de inte sällan är mer eller mindre helt gratis och kan plockas i skog och mark av den som vet vad han söker efter, eller kan odlas fram helt på egen hand av den som har en någorlunda solig balkong … till i princip ingen kostnad alls!

Kort sagt kan sägas följande : ALLT SOM ÄR GRATIS ÄR TABÚ!

Vad vi behöver inse är följande: Pseudovetenskapen psykologi är en av de största bluffar vi människor har gått på. Vi vet detta då denna pseudovetenskap är ateistisk, egoistisk och materialistisk — dvs byggd på de villoläror som gör oss olyckliga! Vi kan alltså inte bli lyckliga genom att få hjälp av denna pseudovetenskap, eftersom dess slutmål är egoistiskt.

Vi inser än mer hur förda bakom ljuset vi blivit av Freud och anhang när vi tittar på själva namnet på pseudovetenskapen vi nu diskuterar : för psyche är ett grekiskt ord som betyder själ. Psykologi betyder således läran om själen. Men som vi alla vet så existerar inte någon själ inom psykologin och inte heller någon gud eller något gudomligt — istället så existerar det världsliga och det personliga egot. Namnet på pseudovetenskapen psykologi borde därför istället heta egologi, dvs läran om egot!

Sann psykologi hittar vi istället hos Kristendomen och de stora grekiska filosoferna samt i den indiska filosofin. Den ateistiska och anti-kristna pseudovetenskapen som utger sig för att vara läran om själen är istället en satanisk avart av sann psykologi som lär oss om ALLT ANNAT än själen — en stor lögn mao. Allt ont som egologin, denna avart av sann psykologi, gjort oss alla sedan dess inception är nu så omfattande att ordet katastrof inte länger räcker till för att beskriva situationen…

Trummornas negativa inflytande på oss

Att dagens s.k. populärmusik är degenerad musik är inget nytt. Det har nu gått så pass långt att vi inte längre bryr oss om saken. Rock och pop är inte skadliga i sig, utan det som gör dessa musikaliska former till degenerad musik är istället innehållet — dels det musikaliska, dels texten.

Vad gäller det textmässiga så behöver jag naturligtvis inte närmre fördjupa mig där, för vi vet alla att det inte ens handlar om texter värda namnet, särskilt i fallet rap. Vi vet vidare att texterna i dagens populärmusik ofta är överfulla av snusk och sexuella referenser. Att dessa sataniska budskap sedan spelas på radio till allmänt avlyssnande för alla som råkar befinna sig inom hörhåll, dvs inklusive små och oskyldiga barn, sker f.ö. inte utan anledning.

Huvudsyftet med att så sker är att korrumpera våra barn och ungdomar från så tidig ålder som möjligt — så att de börjar att älska sex, snusk och våld samt odygigt leverne. Texternas funktion är således att satanisera våra barn och göra dem till medgörliga redskap för dem som styr över oss alla.

Vad sedan gäller den s.k. musiken så är det stora bekymret trummorna. Få har dock insett att trummande inte har något med musik att skaffa. Du återfinner inget trummande i den klassiska musiken eller i kyrkomusiken. Förvisso ingår slagverk i den symfoniska orkestern, men användandet av detta är sparsamt.

Inom rock och popmusiken så är istället trummandet alltid med i bakgrunden, och detta evinnerliga trummande har en negativ effekt på oss — då det talar direkt till vårt mest instinktiva och djuriska. Likt hur djungeltrummorna i Afrika försätter infödingarna där i extas och trans så försätter trummandet i populärmusiken oss i liknande tillstånd. Vi förs ned på en lägre medvetandenivå, till vår djuriska sida — till infödingsnivån — något vi klart kan se om vi studerar hur folk beter sig vid rockkonserter. De är ofta helt inne i rytmerna och kan inte sluta att röra sig, då de blivit hypnotiserade av trummornas basiska enformighet.

De har i detta ögonblick återknutit sig själva till det inneboende djuriska jaget. Inte sällan så börjar man i dessa stunder sedan att klä av sig då. Graden av avklädande avgörs av var man befinner sig och av vilka som är i närheten. Har man druckit alkohol eller intagit droger så eskaleras effekten drastiskt.

Populärmusik utan trummor, typ folkmusik eller visor, har inte denna effekt på oss; och om texterna är vackra och inspirerade så har musiken än mer positiv effekt. Det stora faran återfinner vi således i trummandet, och nu vet vi varför dessa trummor alltid ingår i så gott som all musik som spelas på radio.

Denna typ av musik talar till vårt instinktiva, något många uppskattar, dock utan att veta varför. Svaret är att trummornas rytm hypnotiserar oss in i ett drömsk tillstånd där vi glömmer bort oss själva, och därför spelas denna musik dygnet runt på radio — så att vi inte börjar tänka för mycket.

En av radiomusikens huvuduppgifter är f.ö. att vända oss bort från Naturen och dess ljuva tystnad, för den som lyssnar till Naturens röst gör inte så förgäves : Ty han finner däri snart frid. Även vad gäller vindens sus i trädkronorna, vågornas svall mot stranden, eller fåglarnas ljuva sång om morgonen så kan ingen musik i världen, inte ens den skönaste konsert av Mozart, mäta sig med dessa underbara toner från Naturen.

Jag hade, avslutningsvis, en liten diskussion med en amerikansk musiker av rang, en stor wagnerälskare, för några år sedan, och han höll med mig till ett hundra procent när jag hävdade att inte ens den vackraste klassiska musik kan mäta sig med Naturens egen musik, och att … vackrast av allt är tystnaden

Bankgangsterprogrammet

Bankgangsterprogrammet (fr.o.m. dess inception):

Avskaffandet av nationella regeringar

Avskaffandet av privat ägande

Avskaffandet av arvsrätten

Avskaffandet av patriotism

Avskaffandet av religioner

Avskaffandet av familjen

Avskaffandet av moral

Tagandet av kontroll över utbildningen av barn

Skapandet av en världsregering

Som vi själva kan läsa så har arbetet för vårt framtida totala slaveri varit noga planerat sedan över två hundra år tillbaka, då detta program fastslogs av internationalisterna, inkl. frimurare och Illuminati. Vi noterar vidare att man idag mer eller mindre redan avklarat flera punkter stående på programmet, som t.ex. när det gället barnens s.k. utbildning (d.v.s. deras hjärntvättning) — hemskolning är nu som bekant i det närmaste olagligt. Och vad gäller det privata ägandet och dess avskaffning så har man ju i praktiken klarat av den punkten i.o.m. att Sverige gick med i EU, eftersom alla vi svenskar då frivilligt gav bort allt vi gemensamt ägde till för oss okända utomsvenska bankgangsters. Allt som återstår numera är smulorna av vårt personliga privata ägande, men då avskaffandet av familjen alltjämt pågår för fullt (via kommunistiska organ som humanism och feminism), samtidigt som vi alltmer försätts i skuld, så löses snart även detta lilla bryderi.

Abort är mord! + Anledningen till att denna blodsrit promotas!

Såg för en stund sedan att någon bloggare uttalat sig om abort, och som vanligt så ansågs det att kvinnor har all rätt att döda/mörda sina egna ofödda barn. Vem som gett dem den rätten kan man med rätta fråga sig: Ty alla sanna religioner och stora filosofier tar med bestämdhet avstånd från denna sataniska blodsrit!

Redan de gamla grekerna var f.ö. av samma uppfattning: Hippokrates, läkekonstens fader, tar som bevis på detta påstående med bestämdhet avstånd från alla former av abort, något som även klart och tydligt framgår i den Hippokratiska eden — en ed som alla läkare förr tvingades svära.

Abort är mord!

Anledningen till att abort promotas på det vis som sker här hos oss i det vita kristna väst är bl.a. den att vi inte ska föröka oss så mycket som förr om åren, eftersom det blir svårare att göra sig av med oss ju fler barn vi får, eftersom antalet man då måste göra sig av med ökar!

Vi behöver inse att ett internationellt bankbaserat mördarsällskap hatar oss alla gränslöst (då vi utgör ett hot mot dem och deras kriminella aktiviteter) och av den anledningen vill bli av med oss, något man bla pysslar med genom att lura oss att mörda våra egna ofödda barn, då detta mördande på ett effektivt vis hindrar oss från att öka i antal!

Att våra kvinnor uppmuntras till att av EGEN FRI VILJA göra abort gör att man sedan kan bestraffa dem för dessa brott, utan att vredga gudarna, eftersom dem man bestraffar är mörderskor! Att mörderskorna av EGEN FRI VILJA utför mördandet gör att skulden för mördandet inte väger lika tungt på dem som uppmuntrat mörderskorna till att mörda de egna ofödda barnen.

Ordet abort är f.ö. ett djävulskt ord, då det inte talar om för oss vad ordet egentligen står för — dödandet av ens eget ofödda barn. Hur många kvinnor hade tex gått till en abortklinik om denna klinik hette barnmördarklinik, barnamördarcentralen eller kliniken för dödandet av ditt eget ofödda barn? Inte många! Den saken är klar.

Ordet abort lurar således våra kvinnor att mörda sina egna ofödda barn! De har alltså fått för sig att man genom att göra abort inget ont gör alls! Men nu vet vi varför de har fått lära sig detta i skolan och vad våra skolor har för huvudfunktion? — AVANCERAD HJÄRNTVÄTTNING!

Syrien under attack

Syrien blir alltmer svartmålat av västs media för varje dag som går. Att man, dvs internationalisterna, ämnar krossa landets infrastruktur på liknande vis som man gjorde i Libyen är uppenbart. Libyen är idag f.ö. ett katastrofområde — ett öde som nu snart även tycks vänta på landet omnämnt i rubriken. Syrien är dock när allt kommer omkring enbart en bricka i det stora spel som nu pågår, för därefter, när man är färdig med landet, så väntar Iran och Pakistan på internationalisterna … och kanske rentav ett kärnvapenkrig? Samtliga dessa tre nationer har vi här i väst ingen anledning att ta en konfrontation med, då vi inget otalt har med dem, men så lär trots det bli fallet : då vi kontrolleras av sataniska bankgangsters vilka älskar att förstöra allt som förstöras kan.

Hur många är det tex som känner till att man förvägrade japanerna fred 1945, eftersom man först ville testa ett par atombomber på landet? Och hur många är det som känner till att man försökte dra igång det Tredje Världskriget redan på femtiotalet? Inte många. Men i dessa faktum, och i åtskilliga andra av samma karaktär, så finner vi den sanna andan hos dem som kontrollerar bankväsendet. Ty vi däri finner deras essens : hat, misstroende och önskan att döda — för dödandets egen skull.

Drar mig till minnes intressanta TV-program som jag såg för ett par år sedan om livet i en skola i Syrien som jag fann visade upp en oerhört positiv bild av hur allt fungerar i landet. Det var nästan så jag hade lust att åka dit och spendera lite tid där. Att göra revolt mot denna harmoni är inte vägen att ta. Men revolutionärerna kommer ändå att släppas lösa, och om de lyckas med sitt mörka värv så är det bara en tidsfråga innan Syrien blir omdanat till en kopia av vårt eget sex, snusk och våldsdominerade Sverige — ett steg åt fel håll mao.

Frågan vi bör ställa oss är om det blir bättre i Syrien om den sittande regimen störtas? Är övertygad om att så inte blir fallet, då jag befarar att den nya ledningen kommer att vara genomkorrupt, typ den amerikanska och brittiska ledningen av idag.

Konspirationsteorier

Ingen rök utan eld är ett välbekant uttryck, och nog ligger det en hel del i dessa ord. Alla s.k. konspirationsteorier måste av den anledningen tas på allvar — tills dess att de slutgiltigt och enhälligt har motbevisats i grund!

Men framtills dess så har vi ingen rätt att avfärda dem som nonsens. Men trots det gör vi så. Det sorgliga i sammanhanget är att det stora flertalet av oss avfärdar dessa s.k. konspirationsteorier utan att ens kontrollera dem!

Man avfärdar således som osanning något man inget vet om och något man inte gitter kontrollera, bara för att man inte tror på saken. Och detta gör man för att det som påstås av den s.k. konspirationsteoretikern är för otroligt för ens eget lilla förstånd att förstå, samt en smula obehagligt att rota i  — för tänk om det visar sig vara sant? Man tror istället godtroget och gladeligen på luspudlar och associerade så fort som de öppnar sina stora lögnaktiga munnar, oavsett vad de påstår!

Anlednigen till att vi funkar på detta vis har att göra med den avancerade hjärntvättning som vi blivit utsatta för sedan redan från dagis! Att åtgärda problemet är inte lätt, men de föräldrar som kan gör klokt i att själva ta hand om barnen sina när dessa är små — istället för att låta okända pk-kontrollerade barnamisskötare göra så vid dagis.

Och på samma vis är det i skolan, för där fullbordas hjärntvätten — ett mentalt tillstånd som eleverna sedan lever i livet ut. Dessa hjäntvättade personer är samtliga utan undantag neddummade fåntrattar, något man förresten kan vara samtidigt som man är ett s.k. geni och/eller en forskare av rang.

De som ligger bakom detta hjärntvättningsprojekt är i slutändan inga andra ägarna till världens storbanker. De är dessa gangsters som får oss att avfärda allt som hotar deras kriminella verksamheter som inget annat än konspirationsteorier.

Ta bara en sådan sak som kriget i Afghanistan. Många hävdar att detta krig handlar om att skydda opiumproduktionen. Men oavsett hur många bevis för saken som läggs fram så kan folk ändå inte tro på det. För otroligt, anses det. Många skrattar t.o.m. åt denna teori, trots att man vet att 90 procent av allt opium i världen kommer från landet i fråga! Man ställer sig aldrig frågan varför Västs samlade militära styrkor inte har förstört alla opiumfält — trots att 42 olika länder, inklusive Island!, nu krigat mot de s.k. talibanerna i över 10 år!

Andra s.k. konspirationsteorier som folk gör klokt i att kolla upp är det s.k. klimathotet och 9/11. Man bör även börja forska i vilka som äger våra banker och därefter ta redan på hur man medvetet med jämna mellanrum bringar hela världen på knä genom att försätta oss alla i ekonomiskt inferno, något som man för övrigt gjorde 1929 vid Wall Street! Man bör fråga sig vilka som ligger bakom detta handlande och varför de hatar oss på det vis man gör?

Man bör även forska i varför Kristendomen försvagas för varje år som går, och ta reda på vilka det är som hatar Kristus, Kyrkan, de Kristna och Kristendomen. Man kan börja med att läsa Nya Testamentet (speciellt de fyra Evangelierna) och där se vilka det var som hatade de första kristna och krävde allas vår Messias död!

Man bör vidare studera historia och fråga sig själv varför två världskrig utkämpades och vem som tjänade på det. Ställ även frågan vad kommunismen var för en rörelse och vilka som grundade den och varför man grundade den.

Undersök de tre revolutionerna: den Engelska, som resulterade i den hjältemodige och fromme kung Charles I:s död; den Franska, som resulterade i den godhjärtade och rent av oskuldsfulle kung Ludvig XVI:s död; den Ryska, som resulterade i den fromme kejsar Nikolaj II och hela hans underbara familjs död, vilka samtliga nu helgonförklarats i Ryssland.

För att få veta sanningen om dessa och andra storhistoriska skeenden kan dock inte vanliga historieböcker anlitas, då dessa är pk-kontrollerade och enbart ger läsaren en förvrängd bild av vad som verkligen inträffade. Vanliga historieböcker innehåller enbart propaganda när det gäller dessa världshistoriska händelser och kan därför utan dåligt samvete kastas på sophögen.

Det finns så klart mängder med andra s.k. konspirationsteorier av olika magnituder som bör utforskas, och de förtjänar alla att granskas kritiskt och med öppet sinne, för som sades i inledningsorden av detta inlägg : Ingen rök utan eld…

Putin censurerar media?

Nu så här inför det stundande ryska valet så anklagas Vladimir Putin för att censurera media och enbart släppa fram de egna sympatisörerna och de egna tankegångarna. Kritik mot Putin och hans planer inför framtiden ogillas, med all rätt, från hans sida, då Putin är en stor kristen ledare som enbart vill det bästa för Ryssland och ryssarna!

Putin och fränder inom den kristna ryska befolkningen vet nämligen om att hemlandet nu och sedan lång tid tillbaka är attackerat av utomryska krafter vilka är sponsrade av internationella bankgangsters. Dessa mörka krafter vill införa s.k. demokrati i Ryssland, ett system som vi f.ö. har här hos oss; eftersom detta system tillåter minoriteter att styra över majoriteten och dessutom tillåter korrupta politiker att börja införa allehanda nya lagar och reformer på order från de internationella bankgangstermördarna — mördare vilka i detta nu f.ö. konspirerar mot oss alla med avsikt att dra ingång det Tredje Världskriget : ett krig som mycket väl kan komma att dras igång när man väl fått attacken på Iran genomförd, något som dock lär kräva ett nytt 9/11, dvs en ny s.k. false flag operation.

Demokrati är det värsta av alla styrelseskick, åtminstone den skitversion av demokrati som vi här i väst fått påprackade oss — en bluffversion som inget har med den grekiska förlagan att göra. Långt mycket bättre system är timokrati : ett system där enbart de främsta får vara med oss bestämma, dvs dem som är lärda, patrioter, dygdiga och kristna!

Samtliga dessa attribut kan vi tillskriva Putin och hans män. De är mao de främsta av de främsta ryska politikerna och de vägrar att bli korrumperade av internationalisterna, vilka köpt upp så gott som varenda en av världens s.k. stora politiska ledare här i väst, inklusive ”våra” ”svenska” luspudlar av rang. Av denna anledning så svartmålas Putin ideligen av ”vårt” ”svenska” skitmedia. Betänk då att Putin är älskad av alla sanna ryssar under Gud, inklusive den ryska kyrkan. Vårt svenska skitmedia, inklusive SR, ljuger således för oss alla — med flit och med glädje!

Putin är kyrkans man och djupt from. Han arbetar med kyrkans ledare för landets bästa — i symfoni med den. Kyrka och stat är i Ryssland alltjämt intimt sammankopplade med varandra — precis som det ska vara, och precis som de brukade vara här hos oss — och detta är anledningen till att man nu från det sataniserade väst hatar Putin och tom stämplar honom som en slags diktator, när sanningen är den omvända : Putin är världens idag främste ledare, en ledare som söker fred och som är vänligt sinnad till Iran och Kina! — dvs raka motsatsen till de israelsupportande, krigshetsande, anti-kristna luspudlar som härjar här mitt ibland oss och i vår omedelbara närhet.

Önskar vi hade en egen liten Putin här hos oss, istället för de judas som för närvarande förspestar våra liv och förgiftar vårt kära hemland Sverige…

Problemet med banker : parasitism!

Världens stora gissel är de internationella storbanksägarna. De tillverkar ingenting, tillskillnad mot bönder och hantverkare, och gör således inget av värde. Allt man gör är att tillverka pengar UR TOMMA INTET! som man sedan har vänligheten att låna ut till oss — mot ränta förstås. Man skor sig således på vårt hårda arbete utan att själva utföra något som helst arbete för egen del. Man är parasiter! Anledningen till att man kan tillverka pengar ur tomma intet beror f.ö. på att man kontrollerar världens alla storbanker, och behöver man pengar så trycker man bara nya! — utan att ha täckning för saken. Samtidigt som detta sker så ser man till att vi här i Sverige och övriga världen aldrig får mer pengar tillövers än att vi nätt och jämt överlever — därav alla nya skatter och avgifter. Vi måste hela tiden hållas på en nivå strax över existensminimum. Får vi människor för god ekonomi så kommer vi nämligen strax att utgöra ett reellt hot mot den internationella bankparasitismen, och som vi såg i Hitlertyskland så tar det bara några få år innan en nation blir en ekonomisk stormakt när man väl fått tagit tillbaka kontrollen över det egna bankväsendet och börjar tillverka sin egen valuta. Att något liknande ska ske igen är det man fruktar över allt annat. Av denna anlending så bekämpas alla nationalistiska och patriotiska strömningar med bankparasitismens fulla kraft, bla genom att driva in hundratusentals nya utomeuropeiska invandrare till västs alla kristna hemländer varje år — helst muslimer, så att man kan ordna till osämja mellan dem och oss. Man vet nämligen om att patriotism och nationalism snabbt leder till ett ekonomiskt frigörande ur bankparasitismens klor, något som då innebär dess totala undergång. Vi befinner oss i en kamp på liv eller död helt enkelt. Vi får därför aldrig läsa om detta i våra historieböcker, och vi får aldrig heller någon kunskap om varför man bekämpade tyskarna på det vis som skedde under Andra Världskriget, eftersom vi då snart hade insett att anledningen till detta krig var att förhindra övriga västländer från att även dem göra sig fria ur bankparasiternas klor. Som vi kunde se i fallet Tyskland, och nu även i fallet Ryssland, så går det med rasande fart framåt för en nation när man väl en gång tagit tillbaka kontrollen över de egna bankerna. Problemet vi har idag är sålunda att bankerna nu är bortom vår kontroll, då de ägs av internationella sataniska storgangsters, vilka f.ö. hatar oss alla gränslöst och vill oss illa : då vi utgör ett mycket allvarligt mot mot dem och deras vidare gangsterverksamhet. Bankerna är tänkta att tjäna medborgarna, inte att förslava dem, något som nu tyvärr är fallet. De är parasiter och vägrar att släppa taget om oss och våra liv, då man — om så skulle ske — snart upphör att existera…

Humanitärism

Ett välkänt begrepp här i världen är humanism, ett begrepp som dock är synnerligen missförstått och av denna anledning missbrukat — ofta pga okunskap — då vi inte fått lära oss vad begreppet ifråga verkligen innebär. Än mer belyses detta sorgliga exempel på okunskap (för att inte säga dårskap) från vår sida om vi letar upp ordet humanism på nätet (Wikipedia), då vi, om vi är uppmärksamma, snart ser att något saknas.

Om vi därefter besöker den engelska Wikipediasidan för humanism så noterar vi att humanism där inte är synonym till den svenska humanismen. Varför så är fallet inser vi först när vi letar reda på den engelska Wikipediasidan för humanitarianism — ett begrepp som inte finns med alls på svenska Wikipedia! Ordet existerar av allt att döma inte på svenska? Till svenska kan vi dock göra översättningen av ordet till humanitärism.

Det är således en klar och distinkt skillnad mellan humanism och humantiarianism — två begrepp som vi här i Sverige och i övriga världen mestadels slagit samman till humanism, trots fundamentala olikheter dem emellan.

Kort kan vi här redogöra för dessa skillnader: humanitärism är en osjälvisk rörelse av medmänsklighet; medan humanism är socialpolitisk anti-kristen och ateistisk rörelse som är underställd den internationella bankgangsterverksamheten, dvs raka motsatsen till humanitärism! — vilken är en i själ och hjärta kristen kärleksrörelse till nästans befrämjande och bästa. Att vara human och humanitär har således ingenting överhuvudtaget alls med humanismen att göra. En humanist är f.ö. inte sällan varken human eller humanitär, snarare tvärtom : ofta en kallblodig mördare!

Kanske förstår vi nu lite bättre vilka blåsningar vi går på här i livet när vi, som i fallet humanism, luras att hylla något som i grund och botten är sataniskt : pga att vi dåraktigt och godtroget tror att vi hyllar rättfärdigheten, när sanningen är den omvända! — något som beror på att vi blivit utsatta för avancerad hjärntvättning alltsedan dagis av våra så omtänksamma statliga s.k. omvårdare.

Den sanna inbörden av humanism hittar vi snabbt och enkelt genom att läsa mitt förra inlägg (postat igår): Den sekulära humanismens mantra.

Den sekulära humanismens mantra

Den sekulära humanismens mantra :

Älska varandra — men inte alla andra

Älska röveri och sko er på andras elände

Älska snusk och oanständigt leverne och hjälp till att sprida det

Hata edra herrar och sök att bringa dem på fall

Tala aldrig sanning — utan vilseled alla som står i er väg

Det könsneutrala Sverige

Tyvärr för oss alla så fortgår könsneutraliseringen av vårt kära hemland på det mest obarmhärtiga vis. Slutmålet är att utradera den svenska mannen till fullo. Vi ser inte minst i svenska språket hur män och kvinnor alltmer upptar samma plats genom utraderingen av de feminina ändelserna, vilken nu pågår och vilken pågått under lång tid.

Men ingen är tvingad att ta dessa sjuka påhitt i bruk. Tvärtom. Bäst för oss alla är nämligen att vi står på oss och fortsätter att kalla kvinnorna vid deras sanna namn — kvinnor! Varför får de för övrigt inte längre veta vid tilltal att de är kvinnor?

De är och förblir kvinnor och måste av denna anledning även i svenskan beskrivas som sådana. Det är inte förnedrande eller diskriminerande att låta dem få höra att de är kvinnor.

Förr ansågs det vara oförskämt att hävda att en kvinna var en man genom att t.ex. kalla henne för en lärare — istället för att hylla hennes kön med den undersköna benämningen lärarinna. Men nu, idag, så luras vi att tro att kvinnor uppskattar att kallas för män, något ytterst få av dem gör.

Fortsätt således att kalla kvinnan för lärarinna och hjältinna, skådespelerska eller aktris, danserska eller dansös, prästinna och gudinna. Att inte göra så är att öppet håna henne och allt det goda hon symboliserar för oss alla…