Dagsarkiv: november 2, 2011

Det könsneutrala Sverige

Tyvärr för oss alla så fortgår könsneutraliseringen av vårt kära hemland på det mest obarmhärtiga vis. Slutmålet är att utradera den svenska mannen till fullo. Vi ser inte minst i svenska språket hur män och kvinnor alltmer upptar samma plats genom utraderingen av de feminina ändelserna, vilken nu pågår och vilken pågått under lång tid.

Men ingen är tvingad att ta dessa sjuka påhitt i bruk. Tvärtom. Bäst för oss alla är nämligen att vi står på oss och fortsätter att kalla kvinnorna vid deras sanna namn — kvinnor! Varför får de för övrigt inte längre veta vid tilltal att de är kvinnor?

De är och förblir kvinnor och måste av denna anledning även i svenskan beskrivas som sådana. Det är inte förnedrande eller diskriminerande att låta dem få höra att de är kvinnor.

Förr ansågs det vara oförskämt att hävda att en kvinna var en man genom att t.ex. kalla henne för en lärare — istället för att hylla hennes kön med den undersköna benämningen lärarinna. Men nu, idag, så luras vi att tro att kvinnor uppskattar att kallas för män, något ytterst få av dem gör.

Fortsätt således att kalla kvinnan för lärarinna och hjältinna, skådespelerska eller aktris, danserska eller dansös, prästinna och gudinna. Att inte göra så är att öppet håna henne och allt det goda hon symboliserar för oss alla…