Dagsarkiv: november 20, 2011

Bankgangsterprogrammet

Bankgangsterprogrammet (fr.o.m. dess inception):

Avskaffandet av nationella regeringar

Avskaffandet av privat ägande

Avskaffandet av arvsrätten

Avskaffandet av patriotism

Avskaffandet av religioner

Avskaffandet av familjen

Avskaffandet av moral

Tagandet av kontroll över utbildningen av barn

Skapandet av en världsregering

Som vi själva kan läsa så har arbetet för vårt framtida totala slaveri varit noga planerat sedan över två hundra år tillbaka, då detta program fastslogs av internationalisterna, inkl. frimurare och Illuminati. Vi noterar vidare att man idag mer eller mindre redan avklarat flera punkter stående på programmet, som t.ex. när det gället barnens s.k. utbildning (d.v.s. deras hjärntvättning) — hemskolning är nu som bekant i det närmaste olagligt. Och vad gäller det privata ägandet och dess avskaffning så har man ju i praktiken klarat av den punkten i.o.m. att Sverige gick med i EU, eftersom alla vi svenskar då frivilligt gav bort allt vi gemensamt ägde till för oss okända utomsvenska bankgangsters. Allt som återstår numera är smulorna av vårt personliga privata ägande, men då avskaffandet av familjen alltjämt pågår för fullt (via kommunistiska organ som humanism och feminism), samtidigt som vi alltmer försätts i skuld, så löses snart även detta lilla bryderi.