Dagsarkiv: november 27, 2011

Trummornas negativa inflytande på oss

Att dagens s.k. populärmusik är degenerad musik är inget nytt. Det har nu gått så pass långt att vi inte längre bryr oss om saken. Rock och pop är inte skadliga i sig, utan det som gör dessa musikaliska former till degenerad musik är istället innehållet — dels det musikaliska, dels texten.

Vad gäller det textmässiga så behöver jag naturligtvis inte närmre fördjupa mig där, för vi vet alla att det inte ens handlar om texter värda namnet, särskilt i fallet rap. Vi vet vidare att texterna i dagens populärmusik ofta är överfulla av snusk och sexuella referenser. Att dessa sataniska budskap sedan spelas på radio till allmänt avlyssnande för alla som råkar befinna sig inom hörhåll, dvs inklusive små och oskyldiga barn, sker f.ö. inte utan anledning.

Huvudsyftet med att så sker är att korrumpera våra barn och ungdomar från så tidig ålder som möjligt — så att de börjar att älska sex, snusk och våld samt odygigt leverne. Texternas funktion är således att satanisera våra barn och göra dem till medgörliga redskap för dem som styr över oss alla.

Vad sedan gäller den s.k. musiken så är det stora bekymret trummorna. Få har dock insett att trummande inte har något med musik att skaffa. Du återfinner inget trummande i den klassiska musiken eller i kyrkomusiken. Förvisso ingår slagverk i den symfoniska orkestern, men användandet av detta är sparsamt.

Inom rock och popmusiken så är istället trummandet alltid med i bakgrunden, och detta evinnerliga trummande har en negativ effekt på oss — då det talar direkt till vårt mest instinktiva och djuriska. Likt hur djungeltrummorna i Afrika försätter infödingarna där i extas och trans så försätter trummandet i populärmusiken oss i liknande tillstånd. Vi förs ned på en lägre medvetandenivå, till vår djuriska sida — till infödingsnivån — något vi klart kan se om vi studerar hur folk beter sig vid rockkonserter. De är ofta helt inne i rytmerna och kan inte sluta att röra sig, då de blivit hypnotiserade av trummornas basiska enformighet.

De har i detta ögonblick återknutit sig själva till det inneboende djuriska jaget. Inte sällan så börjar man i dessa stunder sedan att klä av sig då. Graden av avklädande avgörs av var man befinner sig och av vilka som är i närheten. Har man druckit alkohol eller intagit droger så eskaleras effekten drastiskt.

Populärmusik utan trummor, typ folkmusik eller visor, har inte denna effekt på oss; och om texterna är vackra och inspirerade så har musiken än mer positiv effekt. Det stora faran återfinner vi således i trummandet, och nu vet vi varför dessa trummor alltid ingår i så gott som all musik som spelas på radio.

Denna typ av musik talar till vårt instinktiva, något många uppskattar, dock utan att veta varför. Svaret är att trummornas rytm hypnotiserar oss in i ett drömsk tillstånd där vi glömmer bort oss själva, och därför spelas denna musik dygnet runt på radio — så att vi inte börjar tänka för mycket.

En av radiomusikens huvuduppgifter är f.ö. att vända oss bort från Naturen och dess ljuva tystnad, för den som lyssnar till Naturens röst gör inte så förgäves : Ty han finner däri snart frid. Även vad gäller vindens sus i trädkronorna, vågornas svall mot stranden, eller fåglarnas ljuva sång om morgonen så kan ingen musik i världen, inte ens den skönaste konsert av Mozart, mäta sig med dessa underbara toner från Naturen.

Jag hade, avslutningsvis, en liten diskussion med en amerikansk musiker av rang, en stor wagnerälskare, för några år sedan, och han höll med mig till ett hundra procent när jag hävdade att inte ens den vackraste klassiska musik kan mäta sig med Naturens egen musik, och att … vackrast av allt är tystnaden