Dagsarkiv: december 31, 2011

Syrien under bankgangsterattack

Som vi själva kan se och höra och läsa i media så är de s.k. demokratiska rörelserna i Syrien nu alltmer vokala och fysikala. Vi tror alla dåraktigt att folket i Syrien nu gör uppror mot en brutal förtryckarregim och vi supportar därför upprorsmakarna, utan att inse sanningen om läget på plats : att internationella instigatörer är dem som dragit igång det s.k. folkupproret.

Tyvärr så är de allra flesta av oss således totalt bakom flötet och inser därför inte att vi gått på nya blåsningar av spektakulärt slag. Vi inser inte att bankgangstermördarnas hela propagandamaskin nu satts i spel för att grundlura oss hela bunten. Precis som folk förr om åren trodde på Gud, så tror vi idag på TV, radio och den bonnierägda ”svenska” pressen.

Vi inser inte att Syrien är ett hot mot dem som styr och understödjer israel och att landet måste underkuvas via s.k. demokratisering (en stor lögn, då demokratisering gör det möjligt för internationella storbanker att ta kontroll över ett land) innan nästa fas av det pågående spelet kan inledas : attacken på Iran.

Ingen bryr sig mao om folket i Syrien, av vilka många sedan lång tid tillbaka f.ö. är kristna, man bryr sig enbart om att stoppa ett fungerande land från att fungera än bättre, då det i slutändan kan leda till att landet gör sig fritt ur ekonomisk diktatur.

Att man samtidigt intensivt attackerar store ryske ledaren Vladimir Putin (bla via förrädaren Gorbatjov), för att underminera hans auktoritet (han har ju lovat att stödja Syrien) får oss att inse att det nu är allvar. Vi behöver inse att Syrien, Ryssland och Iran är de länder vars regimer vi nu behöver stödja — inte deras fiender : Ty deras fiender är allas våra fiender…