Månadsarkiv: januari 2012

66 miljoner kristna mördade!

Det har varit en hel del snack om Förintelsen den senaste tiden, och bra är väl det när man betänker hur många kristna européer som förintats de senaste hundra åren — bortåt hundra miljoner! Denna fruktansvärda förintelse av vita kristna får aldrig falla i glömska.

Nej, Förintelsen får vi aldrig glömma bort!

Store ryske historikern och nobelpristagaren i litteratur, Alexander Solzjenitsyn (bilden, tillsammans med gode vännen Vladimir Putin, Rysslands noble ledare), hävdade som bekant att SEXTIO SEX MILJONER (66 000 000) människor, huvudsakligen kristna ryssar, blev mördade av de s.k. kommunisterna, dessa anti-kristna monster, från starten av den Ryska revolutionen 1917 och fram till sovjetdiktaturens fall!

Mänsklighetens största organiserade förintelse alla kategorier!

Hittar tyvärr ingen bra svensk länk till detta, då boken som tar upp saken, Two hundred years together — vilken alltså är skriven av en nobelpristagare i litteratur (Solzjenitsyn), dennes sista storverk! — är mer eller mindre bannlyst, trots att den kom ut i Ryssland för 10 år sedan, där den f.ö var en bestseller!

Boken är som bevis på detta ännu ej översatt till svenska eller engelska (översättning till engelska pågår i detta nu)! Det finns dock en hel del att läsa om saken på nätet, dock ej på svenska, eftersom detta är en bok som man inte vill att vi ska känna till.

Vi har sedan flera andra förintelser av vita kristna :

Det Ukrainska folkmordet, det s.k. Holodomor, där bortåt tio miljoner människor bragtes om livet av Stalin och hans sataniska anhang (i bilden ser vi f.ö. den ryske presidenten Medvedev vid Holodomor-monumentet i Kiev); det Armeniska folkmordet; det Grekiska folkmordet; det Assyriska folkmordet.

Som vi nu ser så pågår det, sedan lång tid tillbaka, en systematisk förintelse av vita kristna … i detta nu!

Det fruktansvärda folkmordet på tyskar efter Andra Världskrigets slut får heller inte glömmas bort, där man systematiskt försökte utrota dem alla från jordens yta : bl.a. så spärrade man ju in miljontals tyska soldater i gigantiska utomhusläger/dödsläger utan mat, vatten eller skydd mot elementen — på tysk mark! — och där lämnades dessa stackare sedan åt sitt öde. Bortåt två miljoner tyska soldater förintades på detta vis på de s.k. allierades önskan i dessas utrotningsläger.

Sicka enastående hjältar de allierade var!

Kanske fattar vi nu varför man kämpade på som man gjorde i Tyskland — när man blev mördad om man lade ned sina vapen till de allierade hjältarna? Ett krigsbrott av tidigare ej skådad utstuderad ondska! Det finns massor att läsa om detta på nätet och även i böcker skrivna av s.k. utbildade historiker från universitet. I pk-media talas det dock tyst om denna förintelse av kristna tyskar.

Undrar varför?

Såg, till sist, en intervju med en gammal rysk bondgubbe för en tid sedan på TV som berättade om hur det var att leva under Stalins diktatur: Man gick upp med solen och arbetade sedan tills dess att den gick ned, och så höll man på sju dagar i veckan året om. Och allt man fick att äta var bröd och gröt och potatis! — ofta bara en gång om dagen!

Vi fick även veta att bestialiseringen av det ryska folket gick så långt att man inte längre visste hur man lagade mat eller ens hur man skötte om sitt eget hushåll och sin personliga hygien. Att läsa och skriva var även det mer eller mindre bortglömt. Folket på landsbygden hade förvandlats till djur.

Och med kyrkan krossad av de s.k. kommunisterna, dessa anti-kristna monster, så fanns det inget hopp om räddning. Människorna hade inget hopp! Som människa var man m.a.o. utan något som helst värde — ett djur!

—————————————————————————

(Inlägget under var från början tänkt som en kommentar till inlägget postat innan detta (Utfärdare och utförare). Av någon anledning postade jag aldrig kommentaren, troligen p.g.a. att den var för lång. Har nu putsat upp det skrivna, men väljer att posta resultatet som ett eget inlägg.)

Viktigt att göra när man studerar olika texter, vare sig det handlar om texter på nätet eller i bokform, är att verifiera så många av påståendena som möjligt. Som exempel på detta kan nämnas boken I händerna på en blodsofferkult (som lades in som länk i inlägget innan detta av signaturen nemo). Författaren av denna bok delger oss mängder med rent ut sagt otroliga fakta, vilka för en oinsatt i konspirationen är omöjliga att ens fundera över, något som beror på dennes pk-tillstånd som hjärntvättad och totalt neddummad fåntratt. En sådan person som den just omnämnd är alltså oförmögen till att ens läsa mer än några få sidor av en bok som den vi nu behandlar. Men för dem av oss som känner till graden av ondska som monstren bakom kulisserna i vår omedelbara närhet besitter så är läget ett annat. Vi inser att själva kärnan i denna typ av böcker är sann, ehuru många påståenden må vara felaktiga. Som exempel på felaktiga påståenden kan nämnas följande: Babylon betyder inte som författaren hävdar Baby lejon, utan Guds Port, något som jag enkelt kollade upp på nätet. Att ens påstå något sådant genomtokigt gör att man tappar förtroendet för boken. Det finns många liknande felaktiga påståenden som jag funnit i texten, något som minskar författarens kredibilitet, men att gå igenom dessa här ämnar jag ej. Det kan den intresserade själv göra under läsningen av boken. Men även om detaljerna i många fall är felaktiga, så är själva kärnan av boken sann; ety det verkligen är som så att vi f.n. är i händerna på en blodsofferkult. Denna kult är ett bankbaserat mördarsällskap som hatar oss alla på ett vis som övergår de allra flestas förstånd, något som beror på att vi vanliga hederliga kristna människor är godhjärtande och förlåtande av naturen, något som innebär att vi inte kan föreställa oss att det finns kapital ondska här i världen hos människor — i detta fall, människoliknande varelser.

Dessa människoliknande varelser äro att likna vid oss vanliga hederliga kristna människor till uppförande och utseende : Men i själ och hjärta äro de icke våra bröder och systrar, då deras hjärtan äro svarta och uppfyllda av hat mot allt och alla som stå i deras väg; och de äro vidare beredda att göra vad som helst för att stoppa dem av oss — samt från de egna leden — som utmana dem och deras sataniska agenda. De äro materialister och ateister, som dock i sin dårskap använda sig av blodsoffer till demoner för att uppnå makt över världen och över oss. De hava i sanning sålt sina själar till hin håle. De äro ateister, då dyrkandet av demoner icke är dyrkandet av Gud. Demondyrkan är icke teism, utan satanism! — d.v.s. avarten till sann religion. Satanism är dyrkandet av världen, icke det översinnliga. Nu förstå vi lite bättre varför man hatar Kristendomen på det vis man gör, då den står i opposition till ateismen, materialismen, egoismen, kommunismen, sekularismen, satanismen…

Utfärdare och utförare

Som vi alla vet så lyder vi alla order från högre instanser, ofta utan att veta om vem som är utfärdaren av ordern vi tvingas åtlyda. Inom politiken är detta scenario än mer klart/luddigt : Ty där är utföraren av ordern alltid välkänd, samtidigt som utfärdaren ofta är okänd. Många tror därför att utföraren och utfärdaren är en och samme person. Alla som tror på detta vis är neddummade fåntrattar, då man på fullt allvar tror att topp-pudlar som Fredrik Reinfeldt och kenyanskfödde, och sålunda illegitime, amerikanske president Obama dyker upp på morgonen på kontoret och slår sig ned vid skrivbordet med en kopp kaffe i handen för att sedan ponera över vad man ska använda arbetstiden till! Dessa NF tror således att Reinfeldt och Obama ställer sig följande fråga varje morgon : Vad ska jag hitta på idag då?  Man behöver ju bara ha ett litet gnutta fungerande förnuft i behåll för att inse att inga av våra topp-pudlar är några utfärdare av order, då de t.a.b.m. inte har de kvalifikationer som krävs för att utfärda några som helst nya lagar och förordningar om någonting alls! Istället så är pudlarna i fråga utförare, dvs underställda dem som verkligen utfärdar de order som utförarna själva sedan (som pudelministeriets lakejer) är tänkta att utföra. Vi inser då att vi inte känner till några av dessa utfärdare, dvs dem som utfärdar de order som våra topp-pudlar utför. Vi inser då att vi är i händerna på för oss TOTALT OKÄNDA personer och organisationer som av någon anledning inte vill att vi ska känna till dem och deras agenda — en agenda som är mindre bra för oss, eftersom man annars inte hade existerat i det fördolda på det vis som man nu och sedan hundratals år tillbaka gör. Vi inser då att utfärdarna inte vill att vi ska känna till dem och deras agenda av en speciell anledning : De fruktar oss, då de vet om att vi inte hade accepterat att bli kontrollerade av dem om vi visste om vilka de var och varför de håller sig i det fördolda. Vi vet därför att utfärdarna är onda och inte vill oss väl. Vi inser sedan raskt att utfärdarna är intimt sammankopplade med bankverksamheten, och att denna kriminella verksamhet verkar över våra gränser på det internationella planet. Vi inser då att alla former av patriotism/nationalism svartmålas av en anledning : De står i opposition till internationalismen/kommunismen! — utfärdarnas religion! Av denna anledning så måste utfärdarna hålla sig i bakgrunden, för om vi fick syna dem i sömmarna så hade vi alla omedelbart insett att allt som vi håller kärt i liven våra i detta nu håller på att tas ifrån oss genom deras och utförarnas i sanning mörka värv…

Lösningen

Lösningen på oönskade graviditeter med påföljande abort? Avhållsamhet från sex utanför äktenskapet.

Lösningen på problemet med könsjukdomar? Avhållsamhet från sex utanför äktenskapet.

Lösningen på den ekonomiska krisen? Att vi svenskar själva tar tillbaka kontrollen över vår egen ekonomi och våra egna banker.

Lösningen på alla interna problem i Sverige? Att vi svenskar tar tillbaka kontrollen över vårt eget land, lämnar EU, stänger gränserna och skickar hem alla som inget har här att göra.

Lösningen på alla frågor rörande vår låga morala nivå? Att vi återgår till de kristna värderingarna, bla genom att återintroducera morgonbön och ämnet kristendom i skolan.

Lösningen på alla problem med och i våra skolor? Att inleda dagen med morgonbön och psalmsång och att regelbunda kyrkobesök gemensamt företas. Man bör vidare separera pojkar och flickor from sjunde klass.

Lösningen på problemet med avkristnandet och sekulariseringen av Sverige? Att vi återinför söndagsstängt och halvdagsöppet om lördag när det gäller handeln, något som även stärker familjen som enhet då man får mer tid att umgås.

Lösningen på avkristnandet av Sverige? Att stoppa all vidare islamsk och judisk invandring och att kontrollen av media överförs till kristna svenskar.

Lösningen på alla ungdomsproblem? Att föräldrarna återtar kontrollen över sina barn — från staten! — och stoppar dem från att ränna ute sent om kvällarna. Barnen bör inte has på dagis, utan bör istället stanna hemma med mamma så länge som möjligt.

Det finns såklart mängder med fler lösningar på allas våra problem. Här är bara några som jag kom på under skrivandet av detta inlägg, något som jag sysselsatte mig själv med under tiotalet minuter. Hade utan större problem kunnat hålla på en hel dag…

Muhammad Ali: rasist?

Råkade på denna fina intervju med boxaren Muhammad Ali på nätet häromdagen. Ali var och är en s.k. rasist, men då han är svart så störs ingen av det — eller rättare sagt, så stördes ingen av det (intervjun har 40 år på nacken). Hade en vit man sagt exakt samma sak som Ali här säger så hade hans karriär, oavsett inom vilket område den är, tveklöst varit över. Att kalla Ali för en rasist är dock inte korrekt då han inte vill hata andra raser, något som ordet rasism numera står för. Han vill dock att alla raser skall leva var för sig och sköta sitt, eftersom Gud har skapat oss olika av en anledning. Att vilja utplåna sin egen ras genom rasblandning är mao fel, enligt Ali, och något som går emot Guds vilja. Vi bör istället vara stolta över vår egen ras och vår egen kultur och identitet, dvs inte bete oss som nu när vi luras till att ”gilla olika” av våra sataniska ledare och lika sataniska media. Det är således bara att hålla med Ali och ge honom en eloge för att vara modig nog att säga sanningen. Att man driver på agendan med att blanda upp alla raser till en enda gulbrun ras hänger f.ö. ihop med att man vill blanda bort de vita kristna européerna — dvs OSS! — eftersom vi är de enda som är kapabla att stoppa bankgangsteragendan, något mördarna f.ö. själva öppet erkänner. Ett starkt kristet väst innebär således slutet för dem — för alltid! Invandringen har således ett syfte, den inträffar inte bara, och nu vet vi vad detta syfte är…

updatering (4/6-2016): videon har sedan länge varit borttagen och lägger därför in den på nytt igen under den borttagna. Lämnar den gamla kvar då det kan vara intressant för folk att se hur videos plockas bort från Jewtube hela tiden. Drar mig f.ö. sedan flera år tillbaka för lägga in videos på bloggen då de ofta försvinner inom ett par månader.

Den ryska kejsarfamiljen

Ovan är en oerhört vacker bild, en ikon, av den nu helgonförklarade ryska kejsarfamiljen, vilken mördades på ett bestialiskt vis av de s.k. bolsjevikerna på direkt order av de internationella bankgangstermördarna, vilka alltjämt styr och råder över den internationella kommunistiska rörelsen, inklusive alla former av s.k. socialism, då alla former av socialism är anti-kristna rörelser, vilka hata alla former av andlighet och ämna krossa dessa, då dessa ger oss hopp och får oss att tro på vår egen inre ledstjärna istället för på våra lögnaktiga judas till ledare, d.v.s. dem, dessa fähundar, vi f.n. innehar, och av denna anledning så motarbetar man, dessa mördare, allt gott och sant här i världen…

Ron Pauls otroliga tal

Att Ron Paul är den ende riktige och hederlige amerikanske topp-politikern är allmänt känt. Av den anledningen så svartmålas han av media, något som dock är svårt att göra, då han inga mörka hemligheter har. Av den anledningen så ignoreras han, genom att man ger honom så lite utrymme i media som möjligt. Få NF vet idag om att Paul blott är några få procent bakom Mitt Romney i det republikanska valet till presidentkandidaturen som f.n. pågår. Paul är fruktad av världens storbanksägare, och det man fruktar över allt annat vad gäller Paul är hans plan att ta kontroll över den amerikanska centralbanken, the Fed. Om Paul blir president så lär han av denna anledning gå samma öde till mötes som J.F. Kennedy — som mördades kort tid efter att han utfärdat en direkt order om att återta kontrollen över the Fed! Faktum! Pauls liv är således i detta nu i fara. Fast om man bestämmer sig för att döda honom så lär dessa mördares sista stund snart infinna sig: Ty alltför många amerikanska patrioter är nu medvetna om vilka mördarna är och var de befinner sig, och man vet även om att mördarna ämnar mörda alla som står i deras väg mot det totala världsherraväldet. Se nu videon ovan och inse sedan hur en riktig politiker beter sig och hur illa ställt läget är för oss alla idag p.g.a. de judas, inklusive ”våra” svenska sådana, som vi f.n. har som ministrar världen över.

Det judiska kriget mot Vladimir Putin

Här har vi en purfärsk video (från igår) där vi får veta sanningen om situationen i Ryssland och varför store ryske ledaren Vladimir Putin svartmålas på det vis som sker i media här hos oss. En sanslöst bra video som MÅSTE SES och som kommer att slå alla som ser den med häpnad — ingen överdrift. Inse nu hur blåst du är som inte kände till hur läget i världen verkligen är och hur mycket lögner och propaganda som du svalt med hull och hår sedan dagis…

Ännu en kärnfysiker mördad i Iran av israeliska terrorister

Förstasidesstoff världen över, inte minst på BBC, är idag senaste israeliska terrordådet mot iranska kärnfysiker; och precis som vid ett par av de tidigare tillfällena så placerade en motorcyklistterrorist en bomb på den bil som den iranske kärnfysikern, i detta fall Mostafa Ahmadi-Roshan, färdades i, något som resulterade i dennes död — ett renodlat terrordåd av värsta sort!

Att Irans pågående kärnvapenprogram är det som israel fruktar över allt annat känner vi alla till sedan länge, och av den anledningen så svartmålas landet i media världen över — framförallt här i väst. Vad man hoppas på är att kunna dra igång ännu ett helveteskrig i området, ett krig som sedan vi här i det kristna väst är tänkta att utkämpa, under FN-flagg, för israels räkning.

I BBC:s artikel står att läsa att ALLA vet om att vet om att israels mossad ligger bakom denna, den senaste attacken på iranska kärnfysiker : skribenten Gordon Corera, som skrev artikeln ifråga, hävdar så i sin analys.

Kommunismens ursprung

En av de mest skrämmande saker man kan fördjupa sig i är tveklöst kommunismens ursprung och de bakomliggande orsakerna till den Ryska revolutionen. Inte roligt att göra. För man konfronteras då med fakta som allt annat än PK är.

Man konfronteras då med att de bakomliggande orsakerna till kommunismen i sanning var sataniska: Ty de var totalt anti-kristna till sin natur — totalt! — och hyste ett sådant utstuderat hat mot Ryssland, dess nobla monarki och artistokrati, och den ortodoxa kyrkan att man knappt kan tro att det man läser är sant.

Men det är dessvärre sant! Men än värre blir det när man inser att dessa sataniska krafter styr och ställer än idag — åtminstone här i världen, den materiella världen. De styrande tillhör ett internationellt kriminellt bankbaserat nätverk av värsta sort!

Detta nätverks tillhörare är ateister i själ och hjärta, därav deras stora intresse i att bli herrar över världen. De tro nämligen inte på Gud eller på den gudomliga själen! De tro enbart på här och nu och … åt helvete med allt och alla som står i vägen!

Tyvärr står inget om dem att läsa i våra pk-kontrollerade historieböcker — böcker vilka vi för övrigt utan dåligt samvete kan kasta i soptunnan! — eftersom våra förtyckare äger och kontrollerar media, inklusive våra stora bokförlag och lärosäten.

Vill vi verkligen veta vad som pågick förr om åren — och alltjämt pågår! — så är det som alltid, eller åtminstone till vidare, Nätet som gäller ( så länge som det finns tillgängligt?). Så sätt igång och börja studera!

Ty det är sant så som påstås :  De som kontrollera nuet, kontrollera förgångenheten; de som kontrollera förgångenheten, kontrollera  framtiden

Neutraliseringen av svenskan

Det svenska språket, vårt undersköna urgamla modersmål, är för närvarande under en extrem attack från utomsvenska krafter, något som är väl dokumenterat. Bland det värsta man pysslar med är att neutralisera språket, d.v.s. göra det könlöst, något man känner sig manade till av pk-skäl.

Alla ska vi nämligen ha samma värde, och det s.k. förtrycket av kvinnan måste på varje tänkbart vis stoppas, så även inom svenskan.

Vi lär oss därför att omvandla maskulina termer till neutrala, allt för att inte göra kvinnor upprörda. Vi kallar nu t.ex. alltmer sällan en kvinnlig simmare för simmerska, eller en kvinnlig lärare för det ljuvliga lärarinna. Och vi kallar alla hjältar för hjältar, oavsett kön. Den vackra benämningen hjältinna är nu i det närmaste bortglömd.

Vi kan lätt själva hitta hundratals andra exempel på hur vårt språk neutraliseras på detta sorgliga vis. För sorgligt är det när vi ponerar förlusten som vi alla gör : Undersköna vackra ord försvinner nu ur vår vokabulär — troligen för alltid?

Kanske kommer vissa av dessa vackra feminina svenska ord att användas framöver, men det lär bara bli hos en och annan diktare som vill ge sitt alster en lätt nostalgisk atmosfär.

Detta ”fenomen” är i sanning Orwelliskt s.k. nyspråk, och som vi alla vet så har nyspråket som uppgift att försvåra för folk att utrycka sig : att göra oss mer simpla.

Ju färre ord, desto bättre är nyspråkets motto.

Neutraliseringen av svenskan har även som funktion att utplåna gränserna mellan man och kvinna — samt, och detta är riktigt skrämmande, att göra oss alla till homosexuella och förhoppningsvis till … sodomiter, d.v.s. sexuellt perverterade missfoster…