Dagsarkiv: januari 7, 2012

Kommunismens ursprung

En av de mest skrämmande saker man kan fördjupa sig i är tveklöst kommunismens ursprung och de bakomliggande orsakerna till den Ryska revolutionen. Inte roligt att göra. För man konfronteras då med fakta som allt annat än PK är.

Man konfronteras då med att de bakomliggande orsakerna till kommunismen i sanning var sataniska: Ty de var totalt anti-kristna till sin natur — totalt! — och hyste ett sådant utstuderat hat mot Ryssland, dess nobla monarki och artistokrati, och den ortodoxa kyrkan att man knappt kan tro att det man läser är sant.

Men det är dessvärre sant! Men än värre blir det när man inser att dessa sataniska krafter styr och ställer än idag — åtminstone här i världen, den materiella världen. De styrande tillhör ett internationellt kriminellt bankbaserat nätverk av värsta sort!

Detta nätverks tillhörare är ateister i själ och hjärta, därav deras stora intresse i att bli herrar över världen. De tro nämligen inte på Gud eller på den gudomliga själen! De tro enbart på här och nu och … åt helvete med allt och alla som står i vägen!

Tyvärr står inget om dem att läsa i våra pk-kontrollerade historieböcker — böcker vilka vi för övrigt utan dåligt samvete kan kasta i soptunnan! — eftersom våra förtyckare äger och kontrollerar media, inklusive våra stora bokförlag och lärosäten.

Vill vi verkligen veta vad som pågick förr om åren — och alltjämt pågår! — så är det som alltid, eller åtminstone till vidare, Nätet som gäller ( så länge som det finns tillgängligt?). Så sätt igång och börja studera!

Ty det är sant så som påstås :  De som kontrollera nuet, kontrollera förgångenheten; de som kontrollera förgångenheten, kontrollera  framtiden

Neutraliseringen av svenskan

Det svenska språket, vårt undersköna urgamla modersmål, är för närvarande under en extrem attack från utomsvenska krafter, något som är väl dokumenterat. Bland det värsta man pysslar med är att neutralisera språket, d.v.s. göra det könlöst, något man känner sig manade till av pk-skäl.

Alla ska vi nämligen ha samma värde, och det s.k. förtrycket av kvinnan måste på varje tänkbart vis stoppas, så även inom svenskan.

Vi lär oss därför att omvandla maskulina termer till neutrala, allt för att inte göra kvinnor upprörda. Vi kallar nu t.ex. alltmer sällan en kvinnlig simmare för simmerska, eller en kvinnlig lärare för det ljuvliga lärarinna. Och vi kallar alla hjältar för hjältar, oavsett kön. Den vackra benämningen hjältinna är nu i det närmaste bortglömd.

Vi kan lätt själva hitta hundratals andra exempel på hur vårt språk neutraliseras på detta sorgliga vis. För sorgligt är det när vi ponerar förlusten som vi alla gör : Undersköna vackra ord försvinner nu ur vår vokabulär — troligen för alltid?

Kanske kommer vissa av dessa vackra feminina svenska ord att användas framöver, men det lär bara bli hos en och annan diktare som vill ge sitt alster en lätt nostalgisk atmosfär.

Detta ”fenomen” är i sanning Orwelliskt s.k. nyspråk, och som vi alla vet så har nyspråket som uppgift att försvåra för folk att utrycka sig : att göra oss mer simpla.

Ju färre ord, desto bättre är nyspråkets motto.

Neutraliseringen av svenskan har även som funktion att utplåna gränserna mellan man och kvinna — samt, och detta är riktigt skrämmande, att göra oss alla till homosexuella och förhoppningsvis till … sodomiter, d.v.s. sexuellt perverterade missfoster…