Dagsarkiv: januari 23, 2012

Utfärdare och utförare

Som vi alla vet så lyder vi alla order från högre instanser, ofta utan att veta om vem som är utfärdaren av ordern vi tvingas åtlyda. Inom politiken är detta scenario än mer klart/luddigt : Ty där är utföraren av ordern alltid välkänd, samtidigt som utfärdaren ofta är okänd. Många tror därför att utföraren och utfärdaren är en och samme person. Alla som tror på detta vis är neddummade fåntrattar, då man på fullt allvar tror att topp-pudlar som Fredrik Reinfeldt och kenyanskfödde, och sålunda illegitime, amerikanske president Obama dyker upp på morgonen på kontoret och slår sig ned vid skrivbordet med en kopp kaffe i handen för att sedan ponera över vad man ska använda arbetstiden till! Dessa NF tror således att Reinfeldt och Obama ställer sig följande fråga varje morgon : Vad ska jag hitta på idag då?  Man behöver ju bara ha ett litet gnutta fungerande förnuft i behåll för att inse att inga av våra topp-pudlar är några utfärdare av order, då de t.a.b.m. inte har de kvalifikationer som krävs för att utfärda några som helst nya lagar och förordningar om någonting alls! Istället så är pudlarna i fråga utförare, dvs underställda dem som verkligen utfärdar de order som utförarna själva sedan (som pudelministeriets lakejer) är tänkta att utföra. Vi inser då att vi inte känner till några av dessa utfärdare, dvs dem som utfärdar de order som våra topp-pudlar utför. Vi inser då att vi är i händerna på för oss TOTALT OKÄNDA personer och organisationer som av någon anledning inte vill att vi ska känna till dem och deras agenda — en agenda som är mindre bra för oss, eftersom man annars inte hade existerat i det fördolda på det vis som man nu och sedan hundratals år tillbaka gör. Vi inser då att utfärdarna inte vill att vi ska känna till dem och deras agenda av en speciell anledning : De fruktar oss, då de vet om att vi inte hade accepterat att bli kontrollerade av dem om vi visste om vilka de var och varför de håller sig i det fördolda. Vi vet därför att utfärdarna är onda och inte vill oss väl. Vi inser sedan raskt att utfärdarna är intimt sammankopplade med bankverksamheten, och att denna kriminella verksamhet verkar över våra gränser på det internationella planet. Vi inser då att alla former av patriotism/nationalism svartmålas av en anledning : De står i opposition till internationalismen/kommunismen! — utfärdarnas religion! Av denna anledning så måste utfärdarna hålla sig i bakgrunden, för om vi fick syna dem i sömmarna så hade vi alla omedelbart insett att allt som vi håller kärt i liven våra i detta nu håller på att tas ifrån oss genom deras och utförarnas i sanning mörka värv…