Dagsarkiv: maj 2, 2012

Patriotism

Här kan vi själva läsa hur storartat det är att vara en partiot, istället för att vara en ynklig feg fähund — som de flesta av oss svenskar nuförtiden är. För om vi väljer att vara ynkliga fega fähundar så kommer världskommunismen att segra. Valet är ditt? I bilden ser vi f.ö. Benjamin Freedman, en av Amerikas största patrioter genom tiderna, och en man som är väl värd att kolla upp — ett måste faktiskt! En enastående man. Freedman är väl antagligen den förste s.k. självhatande juden och den person som skadat eliten mer än nästan alla andra förr eller senare? Freedmans Facts are Facts är tveklöst bland det mest häpnadsväckande som någonsin skrivits och sålunda något alla måste läsa. Det talas därför inte oväntat tyst om denne store man. Freedman konverterade f.ö. till Kristendomen och levde sedan ett dygdigt katolskt kristet liv under återstoden av sitt liv. En kristen hjälte.

Tillägg, ett par dagar senare : Vad folk inte riktigt förstår gällande den s.k. världskommunismen är att den inte längre är densamma som förr om åren, utan idag långt mer sofistikerad. Den kommunistiska rörelsen har alltså bytt skepnad och förgrenat sig i mängder av subrörelser, vilka alla i slutändan leder oss mot en enad värld under den internationella bankgangsterrörelsens järnhårda anti-kristna regim. För oss idag tillsynes helt oskyldiga rörelser som humanism, sekularism, feminism, minoritetism, socialism, liberalism — och i stort sett alla andra nybildade ismer — är kommunistiska till sin natur, vilket då innebär att de alla verkar som ett dödligt gift mot : alla former av patriotism/nationalism ; familjen och individen ; alla andliga rörelser av rang, men framförallt mot Kristendomen, då denna är kommunismens största hatobjekt. För att riktigt kunna förstå den grad av hat kommunismen har mot Kristendomen och de kristna — d.v.s. OSS! — så är det blott nödvändigt att vända blicken tillbaka till 1917 och Ryssland och de s.k. bolsjevikernas illdåd där : Bortåt 40000 ryska kyrkor jämnades med marken av dessa anti-kristna monster! Samma öde riskerar nu Svenska Kyrkans dryga 3000 kyrkor röna inom en inte alltför avlägsen framtid? Startskottet gick i Maglarps Nya Kyrka häromåret.