Dagsarkiv: juli 12, 2012

Abort: orsakerna bakom, samt följderna av

Att den svenska befolkningen mer eller mindre inte har ökat ett endaste skvatt jämfört med världens U-länder de senaste åren är ett välkänt faktum. Sverige hade f.ö. lite drygt fem miljoner invånare år 1900, men nu så är svenskarna — trots att över hundra år passerat — bara lite drygt åtta miljoner!

Samtidigt så har som exempel Egypten, ett land som år 1900 bara hade ett par miljoner fler invånare är Sverige, nu över åttio miljoner invånare. Landet har alltså mer än tiodubblat sin befolkning, samtidigt som vi svenskar inte ens fördubblat vår!

Sverige borde egentligen idag ha minst tjugofem miljoner invånare (25 000 000)! Och då är det tjugofem miljoner svenskar jag menar! Fast med en normal befolkningsökning, som den i utom-Europa, så kunde det idag ha funnits över fyrtio miljoner av oss … kanske fler ändå?

En av orsakerna till detta för oss mindre angenäma faktum med dålig befolkningsökning är att vi tillåter abort, d.v.s. mord på ofödda människor.

Så varför tillåts abort här hos oss? Svaret är att man, de internationella storbanksägarna, vill hålla vårt antal, d.v.s. antalet vita kristna europeer, till ett absolut minimum, eftersom det då blir lättare att för dem göra sig av med oss, något man nu pysslar med.

Samtidigt så ökar alltså de icke-vitas antal på ett dramatiskt vis: något som beror på att man, de internationella storbanksägarna, vill göra oss till en minoritet här i världen, eftersom vi utgör ett mycket allvarligt hot mot dem och deras kriminella aktiviteter, inte minst på det vis som så många av oss trilskas när det gäller EU och euron.

Vi röstade ju som bekant nej till euron, något som inte uppskattades av våra fiender! Utomeuropeerna framavlas därför med flit i dessa stora antal för att sedan skickas hit till oss här i Väst för att ta över våra hemländer inifrån. Vi ska utrotas!

Att vi då på egen hand väljer att mörda våra ofödda barn är en perfekt lösning på deras, de internationella storbanksägarnas, bryderi. Att vi dessutom, genom att göra abort, bryter mot gudomliga lagar — om att värna livet! — gör ju inte direkt saken sämre för ägarna, eftersom det då är vi! … och inte ägarna! … som de värsta brottslingarna är i detta fall. Genom bestialisering har vi nu börjat anse att mördandet av våra egna ofödda barn är helt OK!

Vi har förvisso lurats att utföra denna sataniska blodsrit (abort) av ägarna, något som de kommer att bli straffade för. Men vi har av egen fri vilja gått med på att mörda våra egna ofödda barn, något som vi kommer att bli straffade för — än värre! — eftersom vi inte behövde ha gjort det ägarna, dessa avskyvärda monster, föreslog.

Syftet med abort är således att vi ska utrota oss själva — självmord på det nationella planet! Abort är f.ö. ett av de mest djävulska påhitt som de, de internationella storbanksägarna, hittat på. På sätt och vis så förtjänar vi nu att utrotas, då vårt moraliska förfall nu i det närmaste nått nadir…

Allt tänker de ta!

Skrev ett inlägg för ett par år sedan där jag hävdade att det inte finns någonting som någon av oss kan nämna som våra ägare, den internationella bankgansterkabalen, dessa praktiserande satanister, inte har för avsikt att ta ifrån oss.

Ingenting!

Och på detta vis är det, alltjämt. Ty så fungerar ägandet : Ägare blir aldrig nöjda förrän man äger allt som ägas kan. Men för att kunna nå dithän så måste man först se till att allt kan köpas upp. Allt måste därför komma ut på öppna marknaden. Alla måste därför först komma i skuld … till bankägarna! För om vi inte står i skuld … så finns det ingen anledning att sälja bort det vi äger.

För att kunna återbetala skulderna, så måste vi i slutändan sälja bort våra egna ägodelar, något bankägarna lurar/tvingar oss att göra. Men det hemska är att när vi sålt ut allt vi äger, så kommer vi trots det snart att bli skuldsatta på nytt — fast då utan att längre äga något som vi kan sälja!

Vi är då i sanning slavar.

Utförsäljningen av våra ägodelar var m.a.o. TOTALT MENINGSLÖS och ledde enbart till ett totalt och slutgiltigt tilltånd av livegenskap.

Detta är anledningen till att allt nu privatiseras!

Vi inser dock nu att vi inget har att vinna på dessa privatiseringar — tvärtom! Vi inser även att någon lurar/tvingar Staten att sälja ut allt den, d.v.s. vi äger. Dessa någon är den internationella bangkgangstersatanisteliten.

Men det slutar inte där, för man ämnar inte bara köpa upp allt vi äger på det materiella planet, man ämnar vidare att ta ifrån oss alla våra rättigheter, eftersom vi som slavar utan rättigheter inte längre utgör ett hot mot satanisterna.

Det finns inte en enda ägodel vi har idag som du kan nämna, bäste läsare, som inte man ämnar ta ifrån dig och mig och alla oss andra. Inte en enda! Inte ens dina egna privata tankar. Allt vi äger tänker man alltså ta ifrån oss. Allt.