Månadsarkiv: oktober 2012

Fädernas Kyrka

Ovan är ett fantastiskt framförande av den nu bannlysta undersköna svenska psalmen Fädernas Kyrka (psalm 169), dagen innan Första Advent 1986 och dagen innan psalmen försvann ur ”vår” svenska psalmbok — för gott? Psalmen ansågs vara för patriotisk! Psalmen var inte PK helt enkelt.

Dock, det intressanta är, vad gäller själva framförandet ovan, att ett halvdussin invandrarbarn står längt fram i kören, rakt framför altaret — troligen som en pik till de kommisthundar som strök psalmen ur psalmboken? — och dessa ungar sjunger med i sången utan problem och tillsynes med glädje.

Men inte ens detta hjälpte. Nej, Fädernas Kyrka skulle bara bort helt enkelt : Ty anti-kristna samt anti-svenska krafter verkande i Sverige önskade, nej, krävde så. Och så blev då även fallet. Tyvärr.

Nedan finns texten, mot vilken inget för övrigt finns att invända — åtminstone inte om man är svensk och kristen. Faktum är att texten är så bra att jag nu även lagt in den i marginalen som ett permanent inslag här på bloggen.

Vi inse nu att vi i sanning leva i sataniska tider och att vi äro i händerna på personer och organisationer vilka hata oss Svenskar, Sverige och vår Svenska Kyrka…

1. Fädernas kyrka i Sveriges land
Kärast bland samfund på jorden
Vida hon famnar från strand till strand
Fast är hon grundad av Herrens hand
Byggd till hans tempel i Norden

2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn
Brudgummens löfte till bruden
Hemmet, de nyföddas kristna namn
Kämparnas färd till den sista hamn
Fanan och konungaskruden.

3. Kristet och fritt ville Sverige bo
Råda för landet allena
Därom i manlig och kristen tro
Därom i strid eller lagfäst ro
Konung och folk sig förena

4. Fädernas Sverige sig kämpat fram
Kristus var med det på banan
Visade vägen för trofast stam
Kristus är trofast, och svek är skam
Korset stod tecknat på fanan

5. Kristus har vunnit vår bästa gärd
Både i äran och nöden
Vida gick striden kring Sveriges härd
Frid åt Guds kyrka var kampen värd
Konungens kamp intill döden

6. Minnen från templet och klockors malm
Fäderna följde, och sången
Ännu ur fängelsets natt och kvalm
Ljöd genom gallret en kämpes psalm
Det var en svensk, som satt fången

7. Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa
Framåt vår hoppfyllda längtan  går
Ungdomen kristnad är Sveriges vår
Sveriges framtid och hälsa

8. Komme nu åter till strid för Gud
Skaran sin Konung till möte
Väpnad och villig, i helig skrud
Samlad, som daggen på ljusets bud
Flödar ur morgonens sköte

9. Kristnade ungdom, dig gånge väl
Strid för Guds ära i Norden
Kämpa för frihet åt bunden träl
Gud bringe friden till Sveriges själ
Gud bjude frid över jorden

Sluta sälja ut Sverige!

Politikernas huvuduppgift är att sälja ut Sverige, vårt Fosterland. Faktum.

Pudlarna och luspudlarna arbetar dag som natt på detta projekt: att sälja bort allt vi svenskar gemensamt äger till sina sanna herrar, de internationella storbanksägarna; och det finns inget du, bäste läsare, kan nämna som ”våra” pudlar och luspudlar inte ämnar sälja bort.

INGET! — Ty allt som kan säljas bort kommer att säljas bort. Faktum!

Så vad har vi att vinna på detta, denna utförsäljning till utländska bankgangsters och associerade av alla våra gemensamma ägodelar?

Svaret är att vi inget har att vinna på saken alls, snarare tvärtom : Vi har allt att förlora!

För som tidigare många gånger förklarats här på bloggen : Den som inget äger är en slav!

Vi svenskar kommer alltså inom en inte allt för avlägsen framtid att vara slavar i vårt eget hemland! — om vi inte snarast möjligt kan stoppa pudlar och luspudlar från att fortsätta med sina planer för oss alla.

Pudlarna hoppas att göra egna vinningar på sitt förräderi, men de har dåraktigt givit internationella storgangsters av synnerligen ondskefull natur sin tillit, vilka för övrigt tveklöst, när allt är över, kommer att göra sig av med alla medhjälpare vilka tillhör fel typ av folk.

Ty så fungerar ondskan : Ingen är dess vän. Alla som ger sig i lag med den kan som bäst bli dess medhjälpare — dock endast för en tid. Men när man inget mer har att bidraga med … så slängs man obönhörligen på soptunnan, och där får man sedan ligga och ruttna bort, avskydd och föraktad av båda sidor.

Tyvärr inser inte pudlar och andra medhjälpare vad man är inblandade i, eftersom man, om man så gjorde, omedelbart hade distanserat sig från ondskan, d.v.s. den internationella bankgangsterismen, vilken för övrigt är satanisk till sin natur.

Vi måste alltså stoppa all vidare utförsäljning av Sverige, inklusive utförsäljningen av alla våra företag, skolor, sjukhus, vägar, elbolag, skog, vatten, järn o.s.v., och allt vi redan har sålt ut måste vi återkräva — till fullo!

Användbara idioter

Användbara idioter är ofta synonyma med neddummade fåntrattar, men inte alltid, för ibland så måste man vara insatt i agendan för att kunna bli en användbar idiot och kunna användas som en sådan av bankgangsters av internationell karaktär och dessas associerade.

Vid dessa tillfällen så behöver man andra kvaliteter, som t.ex. hänsynslöshet och ambition. Dessa användbara idioter genomför således sina uppgifter fullt medvetna om att det man gör är fel — för att man vill sko sig själva, till vilket pris som helst. Man är förrädare!

I slutändan så är dock även dessa användbara idioter inget annat än neddummade fåntrattar, då de dåraktigt har litat på sina egna värsta fiender, något man först inser när man inte längre fyller någon funktion för internationalisterna och har blivit kastad på sophögen av dem, där man för övrigt hör hemma som neddummad fåntratt och förrädare till mänskligheten!

Ett ”bra” exempel på användbara idioter är alla ”kristna” sionister. Dessa neddummade fåntrattar och använbara idioter arbetar alltså för den sionistiska agendan, trots att sionismen i slutändan har för avsikt att göra sig av med Kristendomen!

Att vara kristen och sionist, annat än i filosofiskt hänseende, är totalt ologiskt, genomtokigt och anti-kristet. Faktum!

Dessa användbara idioter arbetar alltså, utan att inse saken, för sin egen religions utplånande.

Cirkus 10 procent av alla palestinier i Israel är kristna. Trots dessa fakta så stödjer de ”kristna” sionisterna Israel och dess arbete med att driva ut palestinierna, av vilka många alltså är kristna, från landet! Snacka om att vara neddummade.

Vi behöver inse att det hela är big-business, och när vi inte längre tillför något till företaget (sionismen) så avskedas vi. Kristendomen fyller alltså en funktion, för närvarande, och den är att understödja Israel.

Men hur kan man vara kristen och samtidigt understödja dem som terroriserar de kristna i Israel?

Svar: Man kan enbart göra så om man är en neddummad fåntratt!

Om du inte förstår vad jag pratar om här så betyder det att du är en neddummad fåntratt — som kanske även används, p.g.a. av din idioti, som den användbara idiot du är?