Månadsarkiv: januari 2013

Historia och sanning

Alla historieböcker saknar något : SANNINGEN!

Det finns inte en historiebok utgiven idag vid något av våra stora och etablerade bokförlag som inte är TOTALT SANNINGSLÖS! Faktum.

Faktum är att man utan vidare kan ta varenda historiebok (av den typ jag just beskrivit) som man har hemma i bokhyllan — och med gott samvete kasta dem samtliga i soptunnan! Obs, ingen överdrift! Ty sanningen lyser med sin frånvaro i dem samtliga!

Lögnerna och propagandan som de vilka äger och kontrollerar media fyllt upp våra/deras historieböcker med får en att häpna — om man har ett ännu fungerande förstånd, vill säga. Utan ett fungerande förstånd … så kan man inte inse att något är fel! Kanske förstår vi nu varför man vill hålla oss neddummade och pk-kontrollerade?

Lögnerna och utelämnandet av sanning i fallen de franska- och ryska revolutionerna samt de två världskrigen (för att ta några exempel) är så omfattande att man knappt kan fatta det är sant.

Att det nobla och godhjärtade tyska folket alltjämt svartmålas som ondskefulla nazister, inte minst via TV och filmer, visar oss hur oerhört måna man är att hålla bluffen i gång.

Revisionisternas goda arbete med att bringa reda i oredan har dock nu börjat ge resultat :  Ty folk köper inte längre lögnerna rakt av, speciellt inte när man som nu stoppas från att ställa frågor om alla oegentligheter under krigsåren genom att på kontinenten kastas i fängelse i tre år om man ifrågasätter den officiella historien!

Du får alltså tre års fängelse för att ställa ”fel” frågor! Även advokater som försvarar frågeställarna i domstolen riskerar fängelsestraff! Och snart kan vi ha samma lagar här?

Sanningen om de europeiska revolutionerna och de båda världskrigen är för övrigt att de skyldiga till dessa djävulska hemskheter och folkmord var ett sataniskt kriminellt nätverk av internationella bankgangsters, vilka tyvärr alltjämt är fullt verksamma i vår omedelbara närhet, ivrigt ämnande att göra slut på oss alla och stjäla alla våra tillhörigheter, något man ämnar så snart som tillfälle därtill finns.

Uppnåendet av detta, deras stora mål, sysselsätter dem dygnet runt, året runt, generation efter generation : Ty sådant hat har man för oss alla och de våra.

Och betänk även att det är sant som påstås :  att den som kontrollerar nuet kontrollerar förflutenheten, och att den som kontrollerar förflutenheten kontrollerar framtiden

Status quo ante bellum

I mitt förra inlägg, i videon där publicerad, så konfronteras vi med ett latinskt begrepp ibland använt i krig : Status quo ante bellum, vilket betyder ungefär att man skall gå tillbaka till hur det var förut, d.v.s innan/före (ante) kriget (bellum)drogs igång, och att ingendera sida skall göra några som helst eftergifter till den andra, istället skall man bara återgå till hur det var innan, d.v.s. till ett status quo.

Det finns ingen noblare fred som kan erbjudas den besegrade än just en Status quo ante bellum-fred.

Benjamin Freedman förklarar i videon i förra inlägget att Första Världskriget i praktiken var över redan 1916 och att Tyskland då stod som segrare. Inte ett enda skott hade avfyrats på tysk mark och Frankrike och England var i grund besegrade.

I detta läge så erbjöd Tyskland de besegrade en Status qou ante bellum-fred, något som man dock till slut tackade nej till i det krigshetsande London.

Istället så valde man att med djävulska intriger och värsta sortens propaganda lura med USA i kriget, något som kom att kosta tiotusentals unga män livet helt i onödan — på båda sidor — samt något som kom att leda till att ett än värre helvetskrig kom till stånd 1939, vilket sedan i sin tur kom att lägga halva Europa i ruiner och kom att kosta miljoner oskyldiga livet.

Hade man gjort det rätta och accepterat det nobla tyska folkets vänskapliga erbjudande om fred 1916 … så hade världen idag sett annorlunda ut. Faktum.

Ty Första Världskriget hade nämligen då aldrig blivit till ett världskrig och heller inte kallats för ett sådant idag, utan bara omnämnts som ett blodigt skyttegravskrig under åren 1914-1916, som sedan avbröts när de inblandade länderna tog sina förnuft fånga; och vad sedan gäller Andra Världskriget så hade detta helvetskrig aldrig ens kommit till stånd.

Vi hade således, om man accepterat de n0bla tyskarnas vänskapliga förslag, idag haft en långt mycket bättre värld…

Hur startade Andra Världskriget?

Inlägget Vem startade Andra Världskriget och varför? är ett av de mest lästa här på bloggen och verkar fylla ett tomrum i de neddummade svenskarnas medvetande. Av den anledningen lägger jag nu in ett nytt inlägg rörande hur och varför Andra Världskriget startade. Detta är hämtat från Jeff Rense hemsida och är på engelska. I korta men med fakta belagda ordalag får vi här en sann bild av vad det var som egentligen tog spel under 1939.

1939

HITLER ATTEMPTS TO PEACEFULLY RESOLVE DISPUTE OVER THE “POLISH CORRIDOR”

The “free city” of Danzig is 95% German. Along with its surrounding German area of East Prussia, Danzig was isolated from the German mainland by the Versailles Treaty. Formerly German territory now belongs to Poland, cutting right through the Prussian/Pomeranian region of Germany. As had been the case with Germans stranded in Czechoslovakia, the Germans in Poland (those not expelled in 1919) are a persecuted minority.

Hitler tries to solve the problem of the ”Polish Corridor” peacefully. He proposes that the people living in Danzig, and the “corridor” be permitted to vote in a referendum to decide their status. If the region returns to German sovereignty, Poland will be given a 1 mile wide path, running through Germany to the Baltic Sea so that it would not be landlocked.

The Poles consider Hitler’s solution, but behind the scenes, Poland is urged by FDR to not make any deals with Germany. When it becomes apparent to Hitler that Poland will not allow a referendum, he then proposes another solution – international control of the formerly German regions. This sensible offer is also ignored.

The Globalists intend to use foolish Poland as the match which ignites World War II.

AUGUST 25 1939

BRITAIN AND POLAND SIGN A COMMON DEFENSE PACT

The Polish-British Common Defense Pact contains promises of mutual military assistance between the nations in the event either is attacked by another European country. This builds upon a previous agreement (March 1939) between the two countries, and also France, by specifically committing to military action in the event that Poland is attacked.

With this agreement, powerful Globalist forces in the UK have now trapped the reluctant Prime Minister Neville Chamberlain, as well as France and Poland. All that is left to do now is for Polish-Bolshevik border thugs to deliberately provoke Germany into action and get the ball rolling.

AUGUST 31 1939

THE GLEIWITZ INCIDENT:

BOLSHEVIK POLISH TERRORISTS ATTACK A GERMAN RADIO STATION

Overestimating their strength, underestimating German strength, and knowing that France and the UK would now be forced to back them, Polish-Bolshevik terrorists cross the border and attack a German radio station in Silesia, Germany. It is actually the latest in a string of deliberate border instigations against Germany.

The ”Bolsheviks” then broadcast a message (in Polish) urging others to take up arms and start attacking Germans. German police quickly arrive and retake the station, killing one of the Red terrorists.

Bolshevik Red terrorists, their Polish government protectors, and their Globalist masters have picked a fight with Germany!

Modern historians claim that the Gleiwitz incident was staged by Germans dressed as Polish terrorists. But as is the case with the Reichstag Fire conspiracy theory, they offer no evidence, (beyond a forced “confession” obtained after the war) to support this theory – a theory that ignores the outrageous and repeated pattern of provocations directed at Hitler’s Germany ever since 1933, the numerous border incidents, and also Hitler’s sincere attempts to negotiate a fair resolution to the Corridor and Danzig controversies.

FORBIDDEN HISTORY – QUOTE TO REMEMBER

”I lived in Germany during the 1980’s when many people who lived during the war were still alive. I sought out anyone who lived near Poland in 1939 and was lucky enough to meet several people. One was a customs official who said it was so bad on the border they were armed and also had grenades in their office ready for attacks. Another told me his farm animals were often stolen by Polish (Jewish?) terrorists. Another told of his niece being raped by a Pole (Jew?) who crossed the border. He told me in 1940 they caught the man and showed me a copy of the death order signed by Heydrich, in which he ordered the man put to death. This is just one of many stories told to me by German civilians who witnessed these border incursions just like had happened in 1919-1928. One thing many people fail to see is that Poland openly attacked Germany right after World War I, which led to many border battles. Once Germany started pressing Poland to work out a solution he corridor, the attacks started again. And one thing that is clear to me is that Germany did not make up these attacks.”
– G.H. Ohio, USA

Hitler has had about all he could take from Poland.

SEPT 1, 1939 GAME ON!

GERMANY INVADES POLAND

As the German army advances eastward, the badly beaten Polish forces withdraw rapidly.

SEPT 3,1939 ”BLOODY SUNDAY”

BOLSHEVIKS MURDER 1000+ GERMAN CIVILIANS IN BROMBERG!

Red terrorists rape, torture and massacre 1000+ German civilians in the town of Bromberg, Poland. The Massacre is known as ”Bloody Sunday”.

SEPT 3,1939

UK & FRANCE DECLARE WAR UPON GERMANY

The world press shrieks in horror over Germany’s ”aggression” as Britain & France declare war! The Bromberg butchery of innocent Germans is ignored.

SEPT 17, 1939

USSR INVADES POLAND!

STALIN VIOLATES THE PEACE PACT HE MADE WITH POLAND

ALLIES BETRAY POLAND!

With the Polish army being routed by the advancing Germans in the west, Joseph Stalin cleverly decides to break the Soviet-Polish Non Aggression Pact of 1932. Poland is stabbed in the back as Soviet forces pour in from the east. The advancing Reds carry out massacres, the most infamous being the Katyn Forest Massacre in which 10,000 Polish Army officers are shot in the head.

Other than the pre-Versailles German areas which Germany will reclaim, the Soviets will conquer all of Poland. In a shocking double-standard, The anti-German Globalist press, FDR, France & the UK remain oddly silent about this brutal Soviet aggression.

Poland appeals to Britain for help, citing the Poland-British Common Defense Pact that had been signed a few weeks ago! The Polish ambassador in London contacts the British Foreign Office pointing out that clause 1(b) of the agreement which concerned an ”aggression by a European power” on Poland, should apply to the Soviet invasion. The British Foreign Secretary responds with hostility, stating that it was Britain’s decision whether to declare war on the Soviet Union!

The truth is, the Allies don’t give a rat’s ass about Poland. They only used its foolish ultra-nationalist leaders to instigate Hitler so that they could have their war. The horror that Poland will suffer under Soviet occupation is Poland’s problem, not Britain!

SEPT 17 1939

GERMANY IS VICTORIOUS

EAST PRUSSIA & DANZIG RETURN TO GERMANY

HITLER RECEIVES A HERO’S WELCOME

Within a few weeks, the German-Polish War is already over. Hitler receives a hero’s welcome upon his arrival in liberated Danzig. Hitler addresses the Danzig crowd:

“No power on earth would have borne this condition as long as Germany. I do not know what England would have said about a similar peace solution (Versailles) at its expense or how America or France would have accepted it.

I attempted to find a tolerable solution – even for this problem. I submitted this attempt to the Polish rulers in the form of verbal proposals.

You know these proposals. They were more than moderate.. I do not know what mental condition the Polish Government was in when it refused these proposals. …

As an answer, Poland gave the order for the first mobilization. Thereupon wild terror was initiated, and my request to the Polish Foreign Minister to visit me in Berlin once more to discuss these questions was refused. Instead of going to Berlin, he went to London.”

OCT 1939 – MAY 1940

HITLER PLEADS WITH FRANCE AND BRITAIN FOR PEACE

The German-Polish War has ended quickly. There is nothing that the Allies can do help their Polish puppet. The French actually invade Germany on September 7th, advancing 8 km before stopping. The quiet period between the end of the Polish war until May 1940, was dubbed by a US Senator as ”The Phoney War.”

During this time, Hitler pleads for the Allies to withdraw their war declarations. Towards France he declares:

”I have always expressed to France my desire to bury forever our ancient enmity and bring together these two nations, both of which have such glorious pasts.”

To the British, Hitler says:

”I have devoted no less effort to the achievement of Anglo-German understanding, no, more than that, of an Anglo-German friendship. At no time and in no place have I ever acted contrary to British interests…”Why should this war in the West be fought?”

Hitler’s pleas for peace are ignored as the Allies amass 600,000 troops in Northern France.

Plans are openly discussed to advance eastward upon Germany through Belgium and Holland, as well as establishing operations in neutral Norway and Denmark, with or without their consent.

Sanningen on Första Världskriget

Här är en kort men med hårda och kalla fakta full-laddad video, där vi får oss en historielektion om Första Världskriget som ingen av oss någonsin fått i skolan, inte ens på universitetsnivå. Den som berättar sanningen för oss här är ingen annan än den store amerikanske statsmannen Benjamin Freedman, en man som var med på plats under de s.k. fredsförhandlingarna i Versailles 1918, samt en man som personligen kände samtliga amerikanska presidenter ända fram till 70-talet, inklusive J.F. Kennedy, som han f.ö. känt sedan denne var liten. Freedman vet således vad han pratar om, något få s.k. historiker av idag gör då de inte ens var födda tills långt efter att Första Världskriget … eller ens, i många fall, Andra Världskriget var tillända. Den sanningsökande gör nu därför klokt i att leta upp allt som finns på You Tube och Nätet i övrigt vad gäller Freedman. Videon ovan är för övrigt blott del ett av en serie av nio videos, samtliga väl värda att beskåda och avlyssna samt sedan begrunda innehållet av…

Update 28/08-13: Videon ovan har varit bortplockad en längre tid och här är därför en länk till en annan uppladdning på You Tube.

Update 18/5-16: Länken ovan leder ingenstans. Lägger därför in en annan video under (serien om nio videos verkar inte längre finnas på Jewtube!).