Dagsarkiv: mars 17, 2014

Gustav III, Sveriges siste kung

Här har ni ännu ett fantastiskt porträtt (målat av Alexander Roslin) på vårt hemlands siste kung, Gustav III. Hur nobel ser han inte ut? Och även med sina fel och brister så råder det ingen tvekan om att han ännu idag hade varit ett tusen gånger bättre alternativ till att leda vårt land än banditerna som nu har förskansat sig i maktens korridorer i våra gamla kungars huvudstad — det kristna Stockholm. Hade han inte bragts om livet av satan och hans folk så hade Sveriges gräns i öster idag gått vid Ladoga. Kanske hade hela Norden idag varit enat, som det trekungarike det alltid var menat att bli, något som då hade fått till följd att EU inte hade kört med oss på det vis man idag gör. Kanske hade EU inte ens existerat? — något jag tror och hoppas kommer att bli verklighet inom kort…