Om jag finge bestämma

Om jag finge bestämma så hade en hel del förändrats. Ordningen i landet hade återställts på ett dramatiskt vis: Till att börja med så hade Sverige omedelbart lämnat EU!

Om jag finge bestämma så hade kyrka och stat återknutits: Sverige hade officiellt blivit ett kristet land på nytt. Islamiseringen och judefieringen hade stoppats. Buddhism och hinduism och andra fredliga religioner hade fått verka vidare ostört, dock som gästreligioner under Kristendomen.

Söndagsstängt och halvdagsöppet om lördag hade återinförts. Kristendom och morgonbön hade blivit en obligatorisk del av skoldagen från första klass. Krucifix hade hängts upp i alla klassrum. Inga lärare hade tillåtits predika ateism eller annan satanism. Kristendomen hade på nytt bemötts med respekt!

Nya kyrkor hade byggts upp överallt där så hade behövts — och de hade sett ut som traditionella kyrkor, inte som garage! Rivna kyrkor och kyrkoruiner hade återuppbyggts (inklusive Visbys kyrkoruiner och Johannes Kyrka i Landskrona), och de i behov av reparationer hade reparerats.

Problemen med övergivna kyrkor hade lösts genom att anlägga nya samhällen och församlingar i dessas närhet. Våra gamla kloster hade byggts upp och sedan tagits över av dygdiga munkar och nunnor. Alla omoraliska präster inom kyrkan hade avskedats. Sodomi och hyllandet av det hade förbjudits. En återgång till en mer ortododox kristendom hade genomförts.

Gränserna hade stängts, och under en övergångsperiod hade visumtvång gällt för alla besökare. Folk som inte hade i landet att göra hade skickats tillbaka hem — på egen bekostnad! Ambassader tillhörande Sverige-fientliga länder hade stängts, då dessa ambassader ofta används som bas för kriminella aktiviteter.

Kontrollen av våra banker och företag hade återtagits av oss, svenskar. Allt som stulits av utländska gangsters hade förstatligats, och de kriminella hade kastats i fängelse. Allt utländskt ägande av svenska företag och svensk mark hade ogiltigförklarats, och allt hade därefter hade återtagits av staten. Endast kristna svenskar skulle få äga något inom landets gränser.

Allemansrätten skulle enbart gälla för svenskar, och andra nordbor — om dessa själva återställt ordningen i sina egna länder, något ett fritt Sverige hade hjälpt dem med. Endast svenskar skulle få plocka bär och svamp i naturen.

Ett fritt kristet Sverige hade gjort allt i dess makt för att göra våra nordiska bröder och systrar fria ur det sataniska bankgangsterslaveriet. Därefter hade vi gemensamt gjort hela världen fri. Alla utlandskulder hade avskrivits. Vi hade därefter konfiskerat alla tillgångar som satanisterna hade. Satanisterna, vilka vi alla sedan gemensamt jagat fatt på, hade därefter låsts in för tid och evighet.

Radio, TV och press hade förstatligats eller styrts av dygdiga svenskar. Reklam hade förbjudits, utom i pressen. Sex, snusk och våld hade försvunnit från media, svordomar likaså. Att svära offentligt hade gett böter. Om barn fanns i närheten och hörde svordomarna hade böterna blivit dryga. Gudstjänster hade visats varje vecka i TV.

All sexundervisning i skolan hade stoppats. Myndighetsåldern hade höjts till 21. Sex innan äktenskapet hade förbjudits. Pojkar och flickor hade gått i separata skolor fr.o.m. sjunde klass. Skoluniform hade blivit obligatoriskt. Skitämnen hade tagits bort från undervisningen. Den lokala kyrkan hade intimt varit inblandad i skolan. Präster, nunnor och munkar hade ofta besökt skolan och lärt eleverna där om moral och dygder.

Tobak hade förbjudits (Möjligen hade snuset fått leva vidare). Alkohol likaså, åtminstone från dem som inte kan hantera dessa drycker. Alkoholister hade fått hjälp och inte bara lämnats på gatan med socialbidrag. De hemlösa hade fått den hjälp de behöver. Droghandeln hade stoppats, och de ansvariga för spridandet av droger hade fått mycket hårda straff. Prostitution hade förbjudits. Porr och snusk hade förbjudits.

All degenererad konst hade försvunnit från muséer och andra offentliga platser. Degenererad musik hade förbjudits. Mer klassisk musik hade spelats på radio. Svenskan hade återställts till sin rättmätiga position. Nyspråket och blattesvenskan hade försvunnit. En återgång till den gamla tidens svenska hade genomförts. Vi hade på nytt skrivit Vi voro istället för Vi var. Våra lärarinnor hade återvänt.

Alla kommunistiska rörelser i Sverige hade stoppats. All anti-kristen aktivitet hade förbjudits. Nätet hade rensats från sex, snusk och våld och propaganda. Samma sak hade gällt vid våra universitet och högskolor: alla omoraliska och anti-kristna element hade avslägsnats, inklusive odygdiga professorer. Hollywoods sataniska skitfilmer hade inte fått visas på TV eller biografer.

Kungen hade återfått sin fulla makt, och övervakat sin regerings arbete. Han hade haft daglig kontakt med landets statsminister. Han hade vidare arbetat i symfoni med kyrkan och vår ärkebiskop, som hade varit en man. Alla kyrkor i våra städer hade varit öppna under dagtid och fram till kvällen, alltför att underlätta för bön och meditation. Alla våra dagis hade varit kristna, och alla som arbetade med barn där och vid lågstadiet i skolan hade varit kvinnor.

Den svenska artistokratin hade återupprättats. Aristokraterna hade varit lika kung Arthurs riddare och försvarat monarkin och Kristendomen. Försvarsmakten hade kommit under svensk kontroll. Allt sammarbete med Nato och FN hade avbrutits. Värnplikten hade återinförts, dock enbart för män, och alla gamla nedlagda förband hade öppnats på nytt och moderniserats. Alla kvinnor hade avskedats ur försvarets stridande enheter.

Feminiseringen av Sverige hade stoppats. Män och kvinnor hade återfått sina sanna identiteter. Äktenskapet hade hyllats, liksom föräldraskapet. Ingen homosexuell propaganda hade tillåtits. Familjen hade återfått sin status och auktoritet. Abort hade förbjudits.

Gamla hade behandlats med respekt och fått leva ut sina liv i värdighet. Barn hade skyddats från alla former av satanisk propaganda, och alla brott mot dem hade bestraffats mycket hårt. Fängelserna hade överlag bestraffat fångarna sina, istället för som nu vårda dem. Hårt fysiskt kroppsarbete hade varit normen för grova förbrytare.

I storstäderna hade alla slumområden rivits. Höghusen hade rivits. Bostadshus i ytterområdena hade som mest haft tre våningar, och i centrum hade nya vackra kyrkor byggts. En storsatsning på glesbygden hade genomförts, för att öka befolkningen där och hjälpa ungdomen att stanna kvar.

Sverige hade gjorts helt självförsörjande inom alla områden. Ingen mat hade t.ex. importerats. All mat hade vidare varit organiskt odlad vid våra egna jordbruk, vilka övervägande hade varit små privata familjejordbruk. Vegetarianism hade gradvis införts. Inga kemikalier hade fått tillsättas i maten. All vaccinering hade stoppats. Tandvården hade blivit gratis. Vatten hade blivit gratis, då det är en mänsklig rättighet att få släcka sin törst med rent vatten utan att behöva betala för det.

Dessa är några av alla de reformer jag hade infört om jag finge bestämma. Det finns naturligtvis mycket mer att tillägga, men då jag vill hålla mina inlägg korta, på som mest lite drygt en sida, så stoppar jag här. Må dessa reformer förverkligas inom kort.

Gud är i sanning stor och ser allt vi gör : Ty Han lever och verkar i våra hjärtan och är alltid med oss… +

2 svar till “Om jag finge bestämma

  1. Ja Gud är mycket ledsen på människor idag. Det kommer en dom över Sverige, d v s den har redan börjat, men det vet man inte om man inte vet vem Gud är. Jag håller med dig i mycket i artikeln och det är en sorg att ens fosterland har blivit så skändat och att man med berått mod förstör Sverige. Sorgligt. Om man kände Jesus hade man förstått vad som måste till för att vända på allt… Hälsn Maria

  2. Du har helt rätt Maria att Sveriges förfall intimt hänger samman med den svenska kyrkans förfall, men så blir resultatet av en socialistisk politik som driver en sekulär (ett blufford som används istället för ateistisk) och globalistisk politik. Det vi borde ha haft hade istället varit en politik (höger eller vänster) som byggde på kristna värderingar där kyrkan och vårt fosterland stod i centrum.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s