Den noble Vladimir Putin och anledningen till att han demoniseras av Väst

Putin kristen

Alltmer klart för varje dag som går är det faktum att Vladimir Putin är och förblir världens främste statsman. Svartmålningen och demoniseringen av honom, denne djupt fromme kristne man, intensifieras av Israelalliansen och dess marionetter, men detta förtar inte glansen från denne noble man, snarare tvärtom. Han får istället sina och Rysslands och hela mänsklighetens fiender att framstå som de ondskefulla krigshetsare de innerst inne är.

Alla insatta i det Stora Spelet vet att toppskiktet inom den västliga sfären är ond bortom vanliga människors förståelse. Faktum är att ondskan bakom Washingtonregimen är absolut och total, något som ett barn kan se med lätthet, eftersom det är Putin och fränder som söker fred i vår tid, samtidigt som den andra sidan vill ha krig till varje pris.

Frågan vi nu måste ställa oss är hur vi kan älska dem som vill bringa Europa in i ett helveteskrig med Ryssland — ett krig som riskerar att bli det slutgiltiga kriget — och hata dem som söker fred och frihet åt alla?

Hjärntvättningen av Västs befolkning, dessa neddummade puckon, är m.a.o. så gott som total, då få längre kan urskilja vad som är gott respektive ont. Att få kan se sanningen beror för övrigt på att den stora gråa massan överlag själv är ond, för hur kan man annars inte känna igen det goda och önska den framgång här i världen?

Svaret är att människorna i dagens Sverige och övriga Väst nu älskar synd och snusk över de eviga moraliska sanningarna, något som då alltså har öppnat dörren för ondskan att husera fritt på det internationella planet, något som inom kort kan komma att få katastrofala konsekvenser för oss alla.

Något vi bör inse i sammanhanget är följande : ett krig med Ryssland kan inte vinnas! Om USA/Israelalliansen inte ens kan få avgörande till stånd i vare sig Irak, Afganhistan eller Syrien, hur kan man då ens fundera över att kunna tämja den ryska björnen och dess allierade?

Om Ryssland blir trängt in i ett hörn så finns det således en reell risk att vi alla kan få uppleva vad ett totalt — och slutgiltigt! — kärnvapenkrig handlar om. Inte ens lilla Sverige kommer då att bli skonat, för det totala kärnvapenkriget har inga vinnare, vare sig man blir bombade eller ej. Alla stryker med!

Vi får nu fråga oss själva vad det är för politiker vi har här i Sverige och övriga EU, för inga verkar ju ha en egen åsikt — samtliga utrikesminstrar vill ju ha mer och mer sanktioner mot Ryssland. Borde inte varje land själva ta ställning i utrikesfrågor? Jo naturligtvis.

Att så inte sker beror på att EU inte är demokratiskt utan en diktatur, inte olikt Stalins gamla Sovjetunionen. Rollerna är nu nämligen ombytta : Öst är nu god, Väst är nu ond!

Ryssland är Israelalliansens största hatobjekt, mest beroende på hur starkt landet nu blivit. Att man sedan även har sin egen ekonomiska allians i de s.k. BRICS-länderna, en allians bestående av Ryssland, Kina, Indien, Brasilien och Sydafrika, gör att Washingtonregimen nu tvingas att försvara sin position innan man förlorar kontrollen över världens ekonomi.

Demoniseringen av Putin och Ryssland ökar därför i styrka för varje ny dag, speciellt när det gäller hans och ryssarnas inblandning i Ukraina. Man har t.o.m. skjutit ned ett flygplan över östra Ukraina — bara för att kunna ge Putin skulden! Planet sköts alltså INTE ned av ryska separatister, utan av, som man nu tror, ett ukrainskt militärplan.

Man mördade m.a.o. nära 300 oskyldiga människor i kallt blod bara för att kunna ge Putin och Ryssland skulden!

Det hela var en s.k. falsk flagg-operation, något alla med fungerande förnuft klart insåg omedelbart!

Men precis som i fallet med de påstådda massförstörelsevapnen i Irak (som inte fanns, något man visste på förhand) så ljuger man nu återigen hela världen rakt i ansiktet utan minsta betänkligheter — så kritiskt är nu läget för Israelalliansen och den internationella bankgangsterismen.

Att man inte har några bevis mot Ryssland, trots att man har satellitövervakning av hela Östra Ukraina dygnet runt, bevisar vilka det är som de skyldiga äro — och det är inte Ryssland! Varen så säkra.

Det som pågår nu i Östra Ukraina är ett regelrätt folkmord på rysktalande ukrainska medborgare. Det man hoppas uppnå är en rysk intervention, något som då kommer att bevisa för omvärlden att Putin är ett monster som angiper en självständig suverän stat. Man kan då öppet gå ut och kalla Putin för en ny Hitler och sedan börja föra in NATO-trupper till krigsområdet.

Att NATO nu även — helt i skymundan och utan att några EU-medborgare fått rösta om saken — blivit upphöjt till FN:s officiella försvar får oss kanske att inse hur illa situationen nu är?

Vi inser nu även att även Sverige inom kort kommer att tvingas med i NATO! — för som EU-land har naturligtvis inga svenskar rätt att bestämma i frågan, för på gammalt gott EU-vis så bestämmes sådana viktiga frågor av de bäst lämpade därtill, d.v.s ej av medborgarna i unionen, utan totalt odemokratiskt av högt uppsatta EU-byråkrater.

Svenska soldater kan m.a.o. snart komma att draga ut i krig mot ryska trupper igen, fast denna gång inte för att försvara hemlandet, utan för att försvara demoner förskansade i Washington, London och Israel och dessas EU-tyranni och världsherravälde.

Ryssarna har inte avfyrat ett enda skott på ukrainskt territorium men anses trots detta var grymma mördare och nedskjutare av det Malaysiska flygplanet, samtidigt som Israel de senaste veckorna mördat bortåt två tusen försvarslösa palestinier i Gaza, något som det finns tonvis av bevis för — utan att vare sig FN, USA eller EU krävt en endaste lite sanktion mot mördarstaten ifråga!

Hade ryska soldater dödat ett par hundar borta i Ukraina så hade världen vetat om saken minuter senare och fördömandet över denna barbariska händelse hade varit total, men när judarna borta i Israel spränger lekande barn i småbitar framför ögonen på den internationella presskåren så tycker inga USA/EU/FN-politiker/byråkrater att detta förtjänar fördömande eller drastiska motåtgärder!

Vi fattar nu vilka som styr och ställer här i världen, för det är dem som ingen törs ställa mot väggen för de brott mot mänskligheten man begått — och fortsätter att begå dagligen. Den fredsälskande Putin fortsätter dock att vara den som vi alla uppmanas att hata, trots att ingen ryss dödat en enda liten ukrainsk soldat eller civilist så här långt.

Det vi behöver inse är att våra s.k. ledare här i det stinkade Väst inte är normala människor, utan snarare till mycket stor del demoner. Detta vet vi då inga normala människor hade varit beredda att leda sina hemländer till randen av ett kärnvapenkrig — endast demoner är kapabla att göra så, ty demoner älskar lidande och död.

Faktum är att demoner kategoriseras av att deras förehavanden i slutändan alltid leder till självutplåning. Alla som förespråkar ett totalt krig där man själva riskerar att gå under tillsammans med hela det egna hemlandet är demoner, och vi kan nu klart se, om vi har ögon att se med, att de styrande bakom Washington/Israelalliansen inget annat är än demoner underställda ingen annan än satan själv.

Och när jag använder mig av ordet demoner, så menar jag inte människor som beter sig demoniskt — utan varelser som ser ut som människor men inte är det, d.v.s. regelrätta själlösa monster kommande från själva helvetet. Dessas antal är idag mycket stort.

Stort är även antalet människor som står under olika hög grad av demoniskt inflytande. Skulle tippa att minst 70-80 procent av alla människor i höga maktpositioner i Väst tillhör denna kategori, därav deras hänsynslöshet i allt de företar sig och deras oresonliga sinnelag — det går ju inte att resonera med dem, inte ens om man kan bevisa för dem att de har fel.

Vi gör nu klokt att hålla den noble Vladimir Putin i våra böner. Att be för demoner är dock lönlöst, då dessa är bortom hjälp. Det enda man kan/ska göra med demoner är att förbanna dem, ty de är förtappade och tillhör inte den mänskliga gemenskapen och kan således aldrig nå ljuset, därav deras hat mot allt gott vi står för…

5 svar till “Den noble Vladimir Putin och anledningen till att han demoniseras av Väst

 1. Bra skrivet. Jag håller med dig, nästan helt och hållet.

  1. Du verkar vara kristen. Det är jag också.
  2. Du är pro-Ryssland (pro det goda) – det är jag också.
  3. Du har insett att USA och dess vänner är en satanistisk allians.

  Men…

  eftersom du är kristen så måste du komma ihåg att Israel enligt Bibeln kommer att bli kristet.

  Israel behövs. Israel måste försvaras.
  Problemet med Israel är att det idag samarbetar med demonerna.
  Israel behöver samarbeta med Ryssland – detta är nödvändigt för att vinna det stora kriget.

  Avslutningsvis: sluta försvara Gaza. Dom är inte alls oskyldiga som du försöker säga. Titta på den arabiska muslimska kartan och lägg märke till hur många miljoner kvadratkilometer stort det är. Lägg samtidigt märke till hur litet lilla Israel är till ytan.

  Om du kan din religion så vet du också att landet är deras. Jerusalem är deras. Gaza är också deras. Ingen annan än Gud har ju faktiskt lovat dom det landet.

  Alla oskyldiga kristna som mördas i Irak, Syrien, Indonesien, Pakistan och Saudi Arabien, dom är det ingen som minns, men Gaza syns konstant.

  Låt oss be för Putin – som är vår kristussymbol.
  Låt oss be för Bashar Al-Assad som liksom sin far har skyddat de kristna, hjälpt dom, givit dom ledigt i kristna högtider och givit dom ministerposter. Vilket annat land hade gjort det?

  Bra skrivet som sagt.

 2. Håller med dig om att Israel sammarbetar med demoner, samma demoner som f.ö. idag har total kontroll över USA och EU. Det glädjer mig vidare att du inser att Putin och Assad är försvarare av världens kristna och att vi alla bör be för dessa nobla män. Anser dock att du har fel när du hävdar att Israel behöver försvaras mot muslimerna. Sanningen är istället den att muslimerna i Mellanöstern behöver försvaras från vidare attacker från Washington/Israelalliansen. I detta nu så håller man ju på och bombar för fulla muggar där igen. Syftet med denna aggression är säkerligen att kunna besegra den syriska armén – inte att besegra Isis/Isil!, som ju är en islamistisk organisation uppbyggd av USA/Israelalliansen och dess supportrar, allt för att kunna gå in i Syrien bakvägen och rent allmänt kunna kriga på i Israels närområde så länge som möjligt, för att på så vis hålla krigsindustrin och det eviga kriget mot de s.k. terroristerna igång, något som gynnar Israel och dess storstilade planer för framtiden.

 3. Det märks att du är påverkad av de chemtrails som Ryssland sprider ut i atmosfären. Ingen sann kristen skulle försvara det kätterska irrlärorna som kommer från öster. Var och en som lyssnar på sådant kommer tids nog att erfara den eviga elden.

 4. Bäste anonym. Du är ett pucko. Den ortodoxa kyrkan är världens idag äldsta organiserade kyrka och en kyrka som alltjämt hyllar de eviga moraliska lagarna, till skillnad mot den sataniserade svenska skitkyrkan som nu sedan flera år tillbaka öppet och helt ogenerat hyllar dödssynden sodomi och t.o.m. går med på att viga två personer av samma kön framför våra urgamla kristna svenska altare. Straffet för denna okristliga handling kommer att sluta med den svenska kyrkans totala undergång. Sanna mina ord…

 5. En rollspels fantast

  Jag hänger inte riktigt med på hur sidan är upplagd, är inte så teknisk, så hittade inte till var man gjorde sin karaktär. Istället skriver jag hur jag vill ha honom här i kommentarsfältet så skulle kanske spel-ledaren vara så vänlig och fylla i formuläret åt mig i efterhand?

  Det verkar ju som om den sinnessjuke och fascistälskande konspirations-bloggaren redan är tagen, måste säga att Aska är ett väldigt passande namn för den typen utav karaktär ”ALLT I MIN VÄRLD ÄR SVART ELLER VIT SÅ SOM ASKA OCH SNÖ”, likaså är den religiösa fanatikern som även han verkar ha någon form av sinnessjukdom som gör att han ser demoner överallt, kan inte riktigt se hur Johanen är ett passande namn här men det är väl upp till dig.

  Alla karaktärer här ser ju dock ut som om de delar samma typ utav fanaticism och låga intelligens plus att alla verkar vara extremt aggresiva mot allt som är nytänkande eller främmande. Jag hoppas att inte alla spelare på samma server måste dela den här typen av attribut? Skulle ju bli fruktansvärt tråkigt att rollspela i ett spel där alla karaktärer är likadana. Man skulle ju inte på något sätt kunna föra spelet framåt om allas karaktärer samma inställning och förmågor.

  Men men tillbaka till min karaktär, då ovan nämnda karaktärer redan var upptagna så tänkte jag att kanske skulle göra en liknande figur som fyller i den sista biten vi behöver för att kunna arbeta mot en grupp som tillsammans uppfyller alla kraven för vad som anses vara den stereotypisk ”Sverige-vännen”. Ni har ju redan uppfyllt många utav delarna med er religiösa fanatism och extrema xenofobi så min karaktär får väl helt enkelt vara vårt ansikte utåt.

  Han delar era karaktärers åsikter och låga intelligens men har på något vis, som spel-ledaren självklart får bestämma, lyckats lära sig hur man smälter in med makthavare och människor som bestämmer. Han har även lyckats med hjälp utav sina färdigheter inom sifferfuffel och bedrägeri att få massor av människor, speciellt äldre, att han vill alla väl. Tack vare stödet från dem, samt de människor som delar våra vridna åsikter men som inte vet hur man beter bland folk, ledar han vår grupp upp till makten för att vi slutligen ska, när vi redan har tagit oss så pass långt upp på stegen så att ingen kan hindra oss, kunna bryta alla våra löften och skapa totalt kaos för att vi ska kunna få vår vilja fram!

  Det här är då mitt första draft och jag skulle som sagt vara hemskt tacksam om spel-ledaren skulle vilja fylla i den här karaktären åt mig. Slutligen måste jag säga att jag är väldigt imponerad över hur ambitiöst ni har byggt upp den här rollspelssidan. Hade jag inte vetat bättre hade jag trott han någon var såhär korkad på riktigt! Haha!

  Tack på förhand // En rollspels fantast

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s