Månadsarkiv: januari 2015

1492

1492 är ett av historiens mest välkända årtal, intimt förknippat med Christoffer Columbus’ upptäckt av Amerika.

Inte lika välkänt är det faktum att drottning Isabella samma år, 1492, lät utvisa alla judar ur Spanien — omkring tvåhundra tusen. Fem år därpå, 1497, utvisades alla judar även ur Portugal.

Många av dessa judar sökte sin tillflykt till Holland, varifrån man senare — efter Cromwells revolution i England (som man sponsrade) och avrättning av den katolske kungen, Charles I, 1649 — kunde ta sig över till öriket och på nytt bosätta sig där. England hade judarna f.ö. blivit förvisade från 350 år tidigare, bl.a. pga av att man använt kristna barn i sataniska blodsriter i vilka dessa dödats och tömts på blod.

Att flera välbärgade judar var med Columbus över Atlanten är inte heller något många känner till, men så är det. Dessa, inte de kristna nybyggarna, låg till mycket stor del bakom slavhandeln och var dem som höll den igång, något judiska historiker själva klarlagt och dokumenterat. I bilden ovan kan vi se de länder i det europeiska närområdet som judarna blivit förvisade från genom åren.

Naturens lag

När man väl en gång avslöjat Konspirationen och de bakomliggande krafter som spelar Det Stora Spelet, så kan man aldrig glömma bort det! Faktum. Man får vidare en helt annan syn på tillvaron rent andligt/religiöst/filosofiskt sett, då man inser att det som nu pågår är av kosmiska proportioner.

Vi leva nu i bibliska tider, tider när man befarar att slutet för oss alla kan vara nära förestående : så lågt stående är vi alla nu överlag rent moraliskt sett, ty det finns nämligen en Naturens lag som vi är ämnade att följa, hedra och leva i enlighet med.

Att leva i samklang med denna Naturens lag är gudarnas vilja och önskan. Att leva enligt en annan lag är att bryta mot de kosmiska principer som upprätthåller världen och besjälar människan.

Som vi då kanske inser så kan inte det mänskliga förfallet tillåtas fortgå evinnerligen, eftersom vi då snart upphör att vara människor! En utrensning av större slag blir därför den naturliga påföljden när brytningspunkten nåtts, och denna utrensning kommer om/när den utförs troligen att utföras i totalt kärnvapenkrig.

En sak vet vi dock med säkerhet : Kärnvapen kommer att användas på nytt … såvida inte vi människor snarast möjligt börjar leva moraliskt sanna liv enligt Naturens lag.

Sanna mina ord…