Månadsarkiv: juli 2015

Fukushima : Tidernas största miljökatastrof!

Fukushima NOAA

Alla som besöker Jeff Rense hemsida stöter där sedan över fyra år tillbaka på senaste fakta rörande kärnkraftverkskatastrofen vid Fukushima, Japan — den överlägset värsta miljökatastrofen i mänsklighetens historia!

Jag repeterar : FUKUSHIMA ÄR DEN ÖVERLÄGSET VÄRSTA MILJÖKATASTROFEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA!

Faktum är att det hade varit bättre för Jordens alla invånare om ett ordentligt kärnvapenkrig hade gjort slut på hundra miljoner människor än att Fukushima hade havererat!

Ty trots att över fyra år passerat sedan haveriet inträffade så spys alltjämt miljontals liter radioaktivt vatten rakt ut i Stilla Havet … dygnet runt … 365 dagar per år … år efter år efter år!

Det mesta av den nordliga delen av Stilla Havet, delen mellan Japan och USA/Kanada — en sträcka på över 800 mil, fem gånger Sveriges längd från norr till söder! — är idag i mångt och mycket helt och hållet död! Djur och växtlivet längs den amerikanska västkusten är nu till stor del borta.

Forskare som vandrat längs kusten uppemot Kanada rapporterade redan för ett par år sedan att där man tidigare fann ett myllrande växt och djurliv bestående av hundratals olika livsformer nu bara stötte på enstaka krabbor och annat småkryp. Tång och andra havsväxter existerade knappt längre.

Och vad som sedan hänt med valar, sälar och andra större djur i haven inser vi säkert, för vad ska dessa livnära sig på nu när hela ekosystemet kollapsat?

Svar: det finns inget att livnära sig på längre!!!

Lyssna!, lär! och förstå! … det finns inget att livnära sig på längre! … åtminstone inget som inte är totalt överfullt av radioaktivitet!!!

Trots detta kritiska läge för oss alla så talas det tyst om Fukushima, för som alltid så är det en god idé att känna till en hotbild … samtidigt som vanligt folk inget vet.

Folk boende i kustområdet i USA lever nu i ett ordentligt radioaktivt område, ty radioaktivitet har spridits över landet via havet, vindar och regn. Det är f.ö. nu en god idé att inte köpa någon som helst mat som kommer från USA (hela USA, för vi vet inte från vilken del av landet varan kommer), Japan, Kanadas västkust och från Stilla havet, hela vägen ned till Chiles sydspets.

Inget finns vidare att göra för att förhindra fortsatt läckage vid Fukushima! Nej, radioaktivt vatten kommer att fortsätta forsa ut i Stilla Havet under överskådlig tid framöver, något som naturligtvis kommer att medföra den totala döden, inte bara för Stilla Havet, utan på sikt även för alla världens hav.

Men detta är bara början, för hela Fukushima har ännu inte totalhavererat, något som dock kommer att ske inom de närmaste åren när de övriga reaktorerna i Fukushimakomplexet faller samman och själva börjar spy ut radioaktivitet rakt ut i världens största ocean.

Då har vi plötsligt fyra-fem till Fukushima vilka unisont ser till att ta kål på Stilla Havet. Det kommer således att snart — kanske imorgon eller om tio år eller Gud vet när? — att bli långt mycket värre. Fukushima kommer mao. att till slut göra hela Jorden obeboelig och full av radioaktivitet … om inget dramatiskt sker när det gäller att förhindra vidare radioaktivt läckage!

Trots detta så är det idag totalt tyst om Fukushima. Inga av världens stora nyhetsorgan rapporterar längre om denna överlägset värsta av alla katastrofer, åtminstone inte om vad som skett, och fortsätter att ske i Stilla Havet i detta nu.

Nej, det råder en total mediablackout om denna katastrof! Och det är så det ska vara…

Se här skrämmande bilder från Amerikas västkust — före resp. efter Fukushima!

Kärnvapen nu icke längre användbara!

Kobalt

kobolt

Kärnvapen är icke längre användbara för någondera part — varken för israelalliansen, med säte i Washington, London och Jerusalem, eller för dess fiender — något som beror på att alltför stora mängder kobolt nu finns i världens kärnvapenbestyckade länders stora städer, allt enligt Tim Rifat, en person väl värd att kolla upp. Kärnvapen är nu således outdated!

Tydligen är det som så att om man låter detonera kärnvapen på en plats som innehar stora mängder kobolt så kommer denna kobolt att genom en kemisk reaktion under själva kärnvapendetonationen att frigöra det oerhört dödliga kobolt 60 ur kobolten på plats för att därefter sprida denna rakt ut i atmosfären, något som då utplånar allt liv i närområdet … och annorstädes, då kobolt 60 strax kommer att spridas av vindarna hundratals mil åt alla håll.

Hundra ton av Kobolt är allt som behövs för att ta död på allt liv på vår planet! Hundra ton och ett par kärnvapenexplosioner! Ty om denna mängd av kobolt genom kärnvapendetonation omvandlas till kobolt 60, världens kanske mest dödliga radioaktiva isotop och en s.k. airborne molecular atomic emission killer, så betyder det slutet för oss alla, inklusive dem som ”vann” kriget!

Genom att tala om för fienden att man har stora mängder kobolt vid alla platser man vill skydda så förhindrar man således på ett effektivt vis dessa platser från att bli mål för kärnvapenattacker, då fienden själv kommer att gå under genom att attackera dessa platser. Endast en galen amerikansk president av självmordsbombarkaraktär skulle sålunda få för sig att bomba en plats med kärnvapen där tonvis med kobolt fanns.

Kobolt är f.ö. ett grundämne som finns i stora mängder i samtliga av Europas och USA:s stora städer, då det har viss användning inom industrin, något som då medför att om en fullskalig kärnvapenattack utförs av endera part i konflikten mellan den judiskkontrollerade västsidan och den fria världen (Ryssland, Kina, Indien m.fl.) så behöver inte den attackerade sidan slå tillbaka, eftersom allt kobolt 60 som frigörts i atmosfären snart även kommer att göra slut på attackeraren.

Ett fullskaligt kärnvapenkrig kommer således, enligt Rifat, att göra slut på hela den nordliga hemissfären och göra denna del av världen obeboelig. Kobolt 60 är f.ö. orsaken till, menas det, att USA nu gjort en s.k. deal med Iran, ett land som har stora mängder av ämnet, ett ämne som snabbt och enkelt kan göra slut på israel och Europas stora städer om det överlämnas i händerna på jihadister, galna självmordsbombare vilka finns i stort antal överallt, bl.a. i Sverige!

Det finns således en orsak att USA-alliansen plötsligt gör allehanda s.k. deals med sina dödsfiender, något som dock inte riktigt förklaras i media, eftersom få svenskar eller andra västbor bryr sig om annat än skvaller, sport och nöjen när det handlar om nyheter, så varför slösa tid på att rapportera om vad som pågår när dryga 90 procent ändå inte bryr sig och dessutom är för lågintelligenta för att kunna förstå?

För att nu återgå till efterspelet av ett ev. fullskaligt kärnvapenkrig, så är det som så att endast i söder kommer man sedan, om det fullskaliga kärnvapenkriget dras igång, att ev. kunna leva vidare, något som då medför att överlevarna i norr kommer att söka sig dithän och ta över dessa områden, något som kommer att ske på de inföddas bekostnad. De infödda kommer mao. att etniskt rensas ut, ty sådan är den mänskliga naturen: när det kommer till kritan så gör vi det som behövs för att överleva.

Viljan att överleva och göra det som krävs för att göra så är en primär funktion hos människan, och inget folk har en starkare drift att göra så än den vite mannen. Ingen krigare blir, tydligen, mer fruktansvärd än han, dessa bärsärkar, när det drar ihop sig. Att detta är sant vet vi alla. Sök bara tillbaka i minnet till kriget i det forna Jugoslavien där folk som levt sida vid sida i generationer plötsligt blev förvildade.

En totalt ödelagd nordlig hemissfär kommer därför att medföra att den vite mannen drar söderut och där hänsynslöst gör slut på allt motstånd. Han installerar där sedan sig själv och de sina. Det hela är inget annat än ett klart bevis på att Darwin inte var helt fel ute ändå när det gällde sin teori om the survival of the fittest.

Men låtom oss hoppas att det icke behöver gå så pass långt. Låtom oss istället taga våra förnuft till fånga och bryta förtrollningen vi stå under (och då menar jag på fullt allvar att vi, hela Europas befolkning, i detta nu, står under en form av demonisk passiviserande förtrollning) för att sedan taga oss tillbaka till en plats där vi kunna själva styra över vårt öde.

Vi måste nu fjärma oss från USA/EU/israelalliansen och istället närma oss våra vänner i öster, dvs. ryssarna och fränder. Vi måste se till att vi inte dras in i Nato mot vår vilja, något som man nu försöker få oss att göra, och vi måste även dra oss ur det demoniska EU för att sedan återställa ordningen i vårt eget hemland och ta tillbaka kontrollen igen på alla fronter över det som är vårt.