Dagsarkiv: maj 30, 2019

Himmlers intressanta uttalande

Från Svensk Uppslagsbok, 1955 :

”Detta är ett ärofullt blad i vår historia, som aldrig har skrivits och som aldrig heller kommer att skrivas. Ty vi veta, hur svårt vårt läge skulle ha varit, om vi nu hade judar i varje stad som hemliga sabotörer och agitatorer. Vi har tagit från dem alla deras rikedomar. Jag har utfärdat en order, att dessa rikedomar helt skulle överlåtas till staten. Vi ha icke tagit något för oss själva. Några få SS-män ha brutit häremot, och de skola dö utan förbarmande. Det var vår moraliska rätt och plikt mot vårt folk att utrota det folk som ville utrota oss. Men vi ha icke rätt att berika oss själva med så mycket som ett skinn, en klocka, en cigarett eller något som helst. Vi kunna säga, att vi har uppfyllt den tyngsta plikt, som finns, av kärlek till vårt folk. Vår ande, vår själ, vår karaktär ha icke tagit skada därav.”

Heinrich Himmler, 1943