Coronaviruspandemin är ingen pandemi utan en gigantisk bluff!

Som rubriken korrekt hävdar så är den s.k. coronaviruspandemin ingen pandemi alls, då alltför få personer dött i den! Istället så handlar det om en gigantisk bluff, ett lurendrejeri mot hela världen som saknar motstycke i historien. Faktum! Kolla alla uppgifterna själva ovan så blir det förhoppningsvis kristallnattsklart att Covid-19 viruset är det mest beskedliga virus som världen någonsin ”råkat” på. Dödligheten så här långt, efter dryga året sedan starten här i Europa, är blott en hundradel av dödligheten hos den spanska sjukan som härjade världen över under två år mellan 1918 och 1920! Det handlar således bevisligen INTE om en pandemi denna gång, utan enbart om en något svårare än vanligt helt ordinär influensasäsong! Faktum! Så vakna upp alla neddummade puckon som läser detta inlägg! Och kom ihåg att vi är inga djur, utan människor, Guds högsta skapelse här i världen. Trots detta så behandlas vi som boskap idag av våra älskade ledare, dessa kräk och uslingar vilka har förskansat sig i maktens högrum i Stockholm, vilka inte handla på eget bevåg utan lyder order från högre instans, den sk. svenska djupstaten. Våra politikeras är således inget annat än marionetter, vilka gladeligen gör allt som deras demoniska härskare, vilka styr från bakom kulisserna, talar om för dem att göra, och detta gör dessa as, denna ohyra, för att kunna sko sig själva på vår bekostnad!

4 svar till “Coronaviruspandemin är ingen pandemi utan en gigantisk bluff!

 1. michaelnilsson228

  Covid-19 (SARS-CoV-2) är den medicinska termen för 2019-2020 förkylnings-/influensasäsong. Detta är samma gamla lögner och skrämselpropaganda som svininfluensan 2009 som också var en ”pandemi”. FN, WHO, massmedia, länders regeringar, myndigheter, läkare och den medicinska industrin använder din okunnighet om virusets natur för att göra dig rädd så att du kan kontrolleras.

  Vi har att göra med en psykologisk operation, en så kallad psyop = problem, reaktion och lösning. En väl beprövad metod som har använts när det gäller att driva igenom förändringar i samhällen och i världen, som är till fördel för den lilla elit som har den verkliga makten, men till nackdel för majoriteten av människorna. Den här psyopsen är att få befolkningen att fokusera på ett påhittat hot eller problem och som i det här fallet är tänkt att leda till en global obligatorisk vaccinering. Detta är en mycket brådskande fråga för FN, WHO, Bill Gates med flera och det är en mycket bra affär för Big Pharma för att få sälja vacciner och när människor blir sjuka av vaccinerna.

  Vacciner immuniserar inte – de sensibiliserar(sensibilisering innebär att utveckla känslighet för) och i medicin betyder processen att kroppen utvecklar en känslighet för något genom att bilda antikroppar, vilket kan leda till allergier, cancer och andra sjukdomar. DU VACCINERAS ALDRIG MOT EN SJUKDOM – DU INJICERAS ALLTID MED EN SJUKDOM. Ett starkt immunförsvar fås inte genom vaccination. Saklig, positiv och proaktiv information om hur man stärker sin kropp är vad vi behöver – inte artiklar och rapporter som sprider hysteri. En näringstät kost är en av grundpelarna för att klara sig ifrån infektioner – de övriga är som alltid tillräckligt med rent vatten, frisk luft, dagsljus, träning, sömn/vila och goda kärleksfulla relationer.

  Den topp som blev i april 2020 var på grund av att Socialstyrelsen den 3 april ändrade riktlinjer för användandet av syrgas på äldreboenden(Källa: Dagens Medicin den 15 juni 2020). Läkare har via telefon med sjuksköterskor beslutat att avsluta vården för sjuka på äldreboenden utan undersökning och ordinerat palliativ vård med att patienten fick morfin, samt midazolam för att förhindra att man blir illamående och kräks av morfinet. Att både ge morfin och midazolam hämmar andningen och patienten kvävs till döds av syrebrist. 2018 gick en tuff influensa över jorden. Inte gjordes då några reportage om människor vars lidande kunde pågå i månader särskilt på grund av efterföljande sjukdomar som lunginflammation, långvarig hosta.

  Denna ”Covid-19” bedrägliga mediekampanj har flera syften. Det är först och främst makt ock kontroll. Man vet nu hur lätt det är att skrämma befolkningen och upprätta en polisstat med alla begränsningar av mänskliga rättigheter. Nu när en liten del av jordens befolkning börjar förstå att vaccin är en enda stor penningindustri med vår hälsa som insats så börjar det höras tongångar om obligatorisk vaccinering med inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter. Storebror ser dig och vet vad du har för vaccineringar och bestraffar dig om du rör dig fritt. Syftet med det är kontroll av individen och injicering av hälsofarliga produkter. I själva verket får du alla influensor och virus i en vaccincocktail som aktiverar tidigare död och minskar folkpopulationen.

  Anders Tegnell är en av dom som har blod på sina händer. Hur kan en folkhälsomyndighet få sådan makt när alla fakta visar att de bygger sina hypoteser om risker för smitto-/dödsstatistik på bluff och bedrägeri. Anders Tegnell var ansvarig för det farliga svininfluensavaccinet 2009 och sa trots omfattande kritik att han skulle göra om samma sak igen. På ett sådant mantra har han gjort karriär. Vid svininfluensautbrottet 2009 spred WHO, förutom påstående om pandemi, även uppgifter om “ostoppbar smitta” vilket enligt deras rekommendationer skulle kräva massvaccinering.

  Det kom fram uppgifter om att WHO och myndigheter i många länder var infiltrerade av läkemedelsindustrins “konsulter” med avsikt att lura på befolkningen en skadlig svininfluensavaccinering. Det är anmärkningsvärt att trots alla bevis för att WHO är korrupt och bedriver en bedräglig påverkan så hyser ändå en stor del av den oinsatta befolkningen förtroende för denna organisations desinformation. Det kan förklaras av en omfattande propaganda som sprids av medlöpande medier och myndigheter.

  Svininfluensan var således aldrig en pandemi trots att WHO, Wikipedia, läkemedelsindustrin och Anders Tegnell eftersträvat att övertyga alla om det. Syftet bakom Tegnells avsikter kan vi bara spekulera om. Tilliten till politiker, myndigheter och experter sjunker för allt fler, då vi ser misstagen i backspegeln. Allt för många av dessa “köpta” personer har sjukdom, lidande och död på sitt rymliga samvete.

  Jag har räknat ut hur många i procent av den totala befolkningen som har dött per år i Sverige(Källa: SCB):
  1980 1,10%
  1985 1,12%
  1988 1,14%
  1993 1,11%
  2009 0,97% Svininfluensan.
  2020 0,94% Covid-19.

  Från 1980 till och med 2020 har dödligheten legat runt 1% av den totala befolkningen i Sverige.

  Är Covid-19 så dödlig som det sägs?

  Enligt Kary Mullis som uppfann samt fick Nobelpriset 1993 för PCR tekniken(det är inget test) och som ”avled” 7/8 2019 är PCR tekniken inte till för att hitta något specifikt virus. BPA (Bulgarien Pathology Association) skriver på sin hemsida att PCR testerna för ”Covid-19” är vetenskapligt meningslösa. I PCR teknikens manualer som jag har läst, står det följande: For research use only (RUO)! Not for use in diagnostic procedures. Kary Mullis skulle vända sig i sin grav om han visste hur hans PCR teknik missbrukas.

  Vi håller på att förstöra vår framtid på en lögn som är lätt att motbevisa, men människor vill inte veta. Det har aldrig handlat om något ”virus”, det handlar om makt och kontroll.

  Jag har kollat upp om ”spanska sjukan”, som inte var någon ovanlig svår och dödlig influensa som Wikipedia och många påstår. Människor dog av en massiv världsomfattande vaccinationskampanj. Läkare försökte stävja sjukdomarna som blev av den första ”vaccinationen” med ännu fler ”vacciner” och läkemedel, men sjukdomarna blev bara värre och värre. För att inte någon skulle få reda på vilket Frankensteins monster dom hade skapat, så kallade dom det för spanska sjukan.

 2. Tack Michael för din långa och högintressanta kommentar. Håller med dig om i stort sett allt. Kände dock inte till det som du behandlar rörande spanska sjukan, men då lögnerna rörande första världskriget är omfattande så vete tusan om inte det du skriver kan vara sant! Det skulle inte förvåna mig det minsta, för så onda är de demoniska entiteter som skenbart styr här i världen.

  Jag skriver ”skenbart” då dessa entiteter i verkligheten inte styr över någonting, de lever istället enbart ut sin ondska, vilken är deras sanna natur.
  Det finns inget gott eller gudomligt i dem, och man kan därför med rätta kalla dem för demoner.

  De har inte förstånd nog att inse att hela världen inte har någon egen oberoende existens utan är skapad av gudomligt ljus, något som alla sanna människor är fullt på det klara med inombords, då vi har det gudomliga ljuset i våra hjärtan, vilket hela vår världsupplevelse, inklusive kroppen, kretsar kring.

  Påtal om gangsterorganisationen WHO, så får man nu än mer beklaga att Trump sålde sin själ till ondskan när han hade chansen att sitta kvar som president i fyra år till, för han bekämpade ju asen där rätt så bra. Nu är det istället nästan fritt fram för WHO och deras associerade (bl.a våra politikerkräk och läkar”experter” mm.) att göra med oss precis vad de vill. Den neddummade svenska pöbeln tar ju tacksamt emot allt man utsätter dem för.

  Såg f.ö. din kommentar först idag, Michael, då jag inte loggat in på bloggen på en tio dar ungefär. Återigen stort tack.

 3. Råkade på en artikel, Michael, (länkad till på Jeff Rense hemsida häromdagen) som styrker allt som du berättade om den s.k. spanska sjukan. Författaren av artikeln bygger det mesta av innehållet på en viss Eleanor McBeans anti-vaccinböcker. Lägger in artikeln här så att andra kan ta del av den:

  How Experimental Military Vaccines Killed Millions During 1918 Spanish Flu

  History tells us that the Spanish Flu in 1918 killed between 50-100 million people. It was considered as the most horrifying disease by medical and pharmaceutical sources. It is a wartime myth still being perpetuated to coverup the experimental military vaccines which killed millions during the Spanish Flu.

  How Experimental Military Vaccines Killed Millions During 1918 Spanish Flu
  Eleanor McBean, PhD, N.D., the author of ‘Vaccination Condemned‘, describes her personal and family experiences during the 1918 “Spanish Flu” pandemic in detail in her book.

  The coverage by McBean who is an unvaccinated survivor will let you revisit this historical event. McBean provides evidence that the historical events of the 1918 “Spanish Flu” were compromised.

  Vaccination Condemned by Eleanor Mcbean
  The same was done with the Polio and Swine Flu epidemics and which is also being done now.

  Myth of the Spanish Flu
  Since Spain was neutral during World War 1, it did not hesitate to report the 1918 Flu epidemic, unlike the combatting countries.

  So, Spain was ‘scapegoated’ as the source and hence the name ‘Spanish Flu’ was coined.

  A massive military vaccination experiment was conducted in Fort Riley, Kansas – where the first “Spanish Flu” case was reported.

  For the first time the pharmaceutical industry got the supply of human test subjects which was sponsored by Rockefeller Institute for Medical Research.

  The US military supplied a pool of 6 million men as test subjects for the vaccination experiments.

  WW1 U.S. soldiers were given 14 – 25 untested, experimental vaccines within days of each other, which triggered intensified cases of ALL the diseases at once.

  The doctors called it a new disease and proceeded to suppress the symptoms with additional drugs or vaccines.

  AIDS Small Pox caused by Vaccines
  Autopsy done after the war proved that the 1918 flu was not a ‘flu’. It was instead the disease caused by the experimental ‘bacterial meningitis vaccine’ which was given to the people.

  This disease mimics the symptoms just as flu. A large number of vaccinated soldiers were killed by this experimental vaccine and those who were not vaccinated were not affected.

  But what about the Civilians?
  Huge quantities of unused experimental vaccines were left unused as WW1 ended abruptly.

  The US government started the campaign of spreading fear among the civilians saying that when the soldiers will return to their families the disease will spread to the family members as well.

  And by doing this they succeeded in using tens of millions of civilians as test subjects for experimental vaccines. As a result millions of civilians died after wartime, just as the soldiers did.

  Hence instead of reducing the risk, it intensified the situation and it was termed as the great ‘Spanish Flu of 1918’ in which only the vaccinated died.

  “Seven men dropped dead in a doctor’s office after being vaccinated. Letters were sent to their families that they had been killed in action.”

  A week after World Health Organisation (WHO) declared that its decade-long vaccination campaign in Africa was successful, its own oral vaccine itself sparked a new Polio outbreak in the continent. The outbreak was been caused by mutation of strain in vaccine.

  The COVID Narrative
  Neil Ferguson, is the British scientist and professor at The Imperial College, who developed mathematical pandemic computer models for covid-19 based on which national policies were drafted.

  However, all the models provided by Neil Ferguson have proven to be misleading and still the world is following his COVID-19 model.

  For instance, as per Ferguson model Sweden would experience 100,000 deaths by June 2020 but Sweden peaked only at 2854 deaths total till now (as of writing this article).

  The case of Sweden is interesting because the strict lockdowns prescribed by the WHO were not implemented by the Swedish government. The Swedish Model has proven the ineffectiveness of WHO COVID policies.

  There’s also the case of Germany where the federal minister hired scientists to develop a fake coronavirus model to justify strick lockdowns.

  After a strong fight by activists and lawyers, German court in a landmark ruling declared COVID19 lockdowns imposed by the government were unconstitutional.

  WHO’s policies on the type of drug for treatment of COVID-19 were also exposed to be influenced by fake data by a pornstar and a science fiction writer.

  The fake corona models were further complement with faulty test protocols.

  As GreatGameIndia reported earlier, the standard coronavirus tests threw up a huge number of positive cases daily. These tests are done based on faulty WHO protocols which are designed to include false positives cases as well.

  It was only a year later when the pandemic was already declared strict lockdowns imposed worldwide that the WHO admitted its mistake and changed its RT-PCR test criteria.

  Last year, a Portuguese appeals court had ruled that PCR tests are unreliable and that it is unlawful to quarantine people based solely on a PCR test.

  The threshold cycles used in PCR tests in India is between 37 and 40, which makes the reliability of the PCR test less than 3% and the false positive rate as high as 97%.

  Earlier, the WHO’s testing protocol was even questioned by Finland’s national health authority. WHO had called on countries to test as many patients as possible for coronavirus.

  In a startling disclosure, Finland’s head of health security, Mika Salminen dismissed WHO advisory saying the WHO doesn’t understand pandemics and that their Coronavirus testing protocol is illogical and doesn’t work.

  So, if the WHO’s testing protocols are indeed based on the most reliable, accurate and well sourced technologies and research methodologies available worldwide, shouldn’t they have known about its negligible effectiveness and its impact in causing panic and chaos?

  Indeed the WHO knows it doesn’t work and moreover this is not the first time such criticisms have been voiced.

  In the past in 2010, the WHO was caught faking a pandemic and was forced to admit that its methodology of measuring the virality or the spread of the disease, instead of its severity was incorrect.

 4. Kollade upp Eleanor McBean på nätet och upptäckte bla. att hon fanns på Deletionpedia, sajten där obekväma personers wikipediasidor slutar sina dagar när de deletas från Wikipedia, vilket i detta fall är ett gott tecken som ger hennes böcker än mer kredibilitet.

  Hennes böcker är vidare inte längre till salu, vad jag kan se. Inte ens begagnade verkar de vara lätta att få tag på.

  På Gyaanipedia fanns det dock en del intressanta fakta rörande McBean:

  Eleanor McBean (also Eleanora McBean and Pseudonym Elben; September 12, 1905, California, USA – June 6, 1989, Los Angeles, California, USA) was an outspoken American anti-vaccinist and author of several anti-vaccinist publications. McBean’s layperson’s perspective on health and medical topics can only be considered as ”non-professional as her description of a vaccination as an ”infusion of poison injected into the blood stream” in the preface to her book ”The Poisoned Needle” demonstrates”

  In her writings, McBean postulates the existence of a causal connection between the small pox vaccination according to Jenner and the death of a patient due to an infection with tuberculosis: ”[…] was declared immune to smallpox but he too, died of tuberculosis at the age of 20.” McBean also views cancer as a result of previous vaccination.

  The Spanish Flu Epidemic of 1918 was caused by vaccinations as well as subsequently administered medications, which only extended the duration of infection, according to McBean. As proof she claims that she had survived the Spanish Flu as a child because she and her family did not receive any vaccinations in circulation at that time. No vaccine against influenza existed in 1918. The cause of influenza had not been discovered. It was not known that a virus was to be held accountable. Andrewes, Smith and Laidlaw of the National Institute for Medical Research were able to detect the cause in 1933 and the first vaccine became available in 1944/45. McBean states the Spanish flu was not really flu but rather was caused by the interplay of the 25 vaccines given out to soldiers. She also states disease was further propagated into the general population when vaccines were left over after the war and the need to use the stockpiles caused the creation of reasons to do so. She reports people were told they would get diseases like typhoid, diphtheria, and small pox from returning soldiers. However, McBean fails to mention which vaccines were responsible and how she manages to add those few available immmunizations up to 25.

  McBean accounts: All the doctors and people who were living at the time of the 1918 Spanish Influenza epidemic say it was the most terrible disease the world has ever had. […] The disease had the characteristics of the black death added to typhoid, diphtheria, pneumonia, smallpox, paralysis and all the diseases the people had been vaccinated with immediately following World War 1. Practically the entire population had been injected — ”seeded” with a dozen or more diseases — or toxic serums. […] As far as I could find out, the flu hit only the vaccinated. Those who had refused the shots escaped the flu. My family had refused all the vaccinations so we remained well all the time. […] It has been said that the 1918 flu epidemic killed 20,000,000 people throughout the world. But, actually, the doctors killed them with their crude and deadly treatments and drugs.[1]

  Quotes [2]

  Regarding Antibodies:

  These elusive little nothings have fooled the people and served the uses of doctors but have vanished into theory when subjected to the clear light of scientific investigation.

  These mythical anti-bodies are said to make war on disease germs. But germs are not the cause of disease in the first place and are useful wherever they are found in nature […]

  About Diseases

  Disease is not something to be cured; it is a cure.

  These diseases [measles, chicken-pox, mumps, scarlet fever] are not contagious but are merely cleansing measures of the body[…]

  Publications

  1981 Vaccination Condemned by Elben (Eleanor McBean)
  1977 Vaccination, The Silent Killer with Ida Honorof Template:OCLC
  1962 Answers For The Worried Smoker by Eleanor McBean
  1977 Swine Flu Expose by Eleanora McBean, Ph.D., N.D. ISBN 0-7873-1401-3
  1957 The Poisoned Needle by Eleanor McBean ISBN 0-7873-0594-4
  1957 The Hidden Dangers In Polio Vaccine (Chapter 10 of Poisoned Needle)

  De två citaten ovan är minst sagt sensationella och om de är sanna, något jag tror de kan vara, så förstår man än mer varför denna kvinna nu är en paria som man vill radera bort från nätet. Man förstår vidare att vi är i händerna på icke-mänskliga varelser vilka är totalt onda. Ja de är så onda att inget ljus finns i deras hjärtan. De är i sanning demoner vilka har för avsikt att göra slut på så många av oss som de kan. Vi är boskap i deras ögon.

  Återigen stort tack till Michael som gjorde att jag fick upp ögonen för det som nu verkar vara sanningen om den s.k. Spanska sjukan. Att sedan Jeff Rense är inne på samma linje som du gör det hela än mer trovärdigt. Det skrämmande när det gäller McBeans slutsatser rörande spanska sjukan är f.ö. den att de som blev vaxade blev sjuka och dog, medans de som inte tog giftsprutan klarade sig från att bli smittade och sjuka.

  Och på samma vis verkar det vara idag, när tusentals som har fått båda covid-19 sprutorna och då borde vara skyddade från allt vad smitta heter, istället blir smittade och sjuka ändå! Och alla de nya varianterna av Covid-19 som dyker upp hela tiden kan ju mycket väl uppstå just pga. vaccinering.

  Att ordet virus kommer från latinet och betyder GIFT är nu något vi än mer bör fundera över!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s