Dagsarkiv: maj 8, 2021

The Revelation of the Method

Hittade idag en video där Michael Hoffman berättar det han vet rörande the Revelation of the method, ett begrepp myntat av Hoffmans mentor, James Shelby Downard (13/3/1913—16/3/1998). Den tolv minuter långa jewtubevideon nedan är indelad i tre delar, där delar ett och tre är dem vi hör Hoffman förklara det han vet om ämnet i fråga. I del två hör vi Bill Cooper, som var sin tids Alex Jones. Han sköts till döds utanför sitt hem strax efter 9/11 2001, för att bana väg för den korrumperade Jones, som än idag är världens överlägset mest kände s.k. konspirationsteorist.

I del tre så får vi vidare höra en intressant detalj av Hoffman om vad man hoppas uppnå med att i förväg tala om för oss vad man ämnar utföra — att man då knäcker oss, dvs. dem av oss som kan förstå budskapet, och på så vis försätter oss i ett tillstånd av hopplöshet, uppgivenhet och oförmåga att handla, något som blir resultatet när vi i förväg fått veta vad som komma skulle, utan att vi har kunnat förhindra det inplanerade illdåden som satans anhängare utfört.