Dagsarkiv: juli 25, 2021

Steiners vaccin mot själen

Som vi kan läsa ovan så ville den demoniske men alltjämt allmänt hyllade antroposofiske Rudolf Steiner att man med vaccin skulle eliminera själen från människan, för att på så vis göra oss alla totalt materialistiska medborgare med för eliten hälsosam inställning till samhället. Detta pysslade alltså eliten med redan för över hundra år sedan. Inget har förändrats sedan dess, för dessa storstilade planer håller man i detta nu på att realisera med dagens allehanda förgiftningsmetoder som man har till sitt förfogande.